Foto: Elisa Sanvito.

Ny forskning: Finansiell läskunnighet ÄR kopplat till psykisk hälsa

Bli medlem i Unga Aktiesparare här

En nyligen publicerad studie från Lunds universitets psykologiska institution har gett en klar och tydlig respons på den viktiga frågan: Finns det ett samband mellan bristande kunskaper om pengar och psykisk ohälsa? Svaret, enligt forskarna, är ett entydigt ”Ja”.

Studien lyfter fram en oroande trend bland unga vuxna i Sverige, bristen på grundläggande kunskaper om ekonomi och dess påverkan på välmående. Särskilt när det gäller grundläggande kunskaper om inflation, ränta och riskdiversifiering. Samtidigt blir unga allt mer skuldsatta.

Av de 2 057 deltagarna, i åldrarna 18 till 29 år, rapporterade en fjärdedel att de hade konsumtionslån, medan en av tre hade lån från familjemedlemmar. Nästan hälften av respondenterna hade upplevt ekonomiska svårigheter under det senaste året, och en av tio hade sökt professionell hjälp från budget- och skuldrådgivare.

LÄS OCKSÅ: Bygg den optimala portföljen

Skillnader mellan könen

En framträdande könsskillnad uppmärksammades också, där kvinnor visade sig ha lägre finansiell läskunnighet jämfört med män. Det här understryker vikten av att inkludera ett genusperspektiv vid diskussionen om finansiell utbildning och stöd för unga vuxna.

Kan våra beslutsfattare hjälpa till?

Ja, för politiska beslutsfattare bör det här vara en varningsklocka. Det är nödvändigt att agera och se till att fler unga utbildas inom privatekonomi. Vi tror att Skolverket har ett ansvar här att föra in mer privatekonomisk utbildning i läroplanen. För att undvika att unga människor hamnar i en ond cirkel av skuldsättning och ekonomisk stress tidigt i livet.

Det är uppenbart att en samordnad insats krävs för att lösa dessa problem och ge unga människor de verktyg de behöver för att hantera sin ekonomi och främja sitt välmående. Genom att lyfta fram dessa frågor och ta itu med dem kan vi göra verklig skillnad för unga vuxna i Sverige.

MISSA INTE: Utdelningsportfölj för guldkant: ”Skönt när pengar trillar in”

Vad gör vi på Unga Aktiesparare?

Vi på Unga Aktiesparare tillsammans med Ung Privatekonomi strävar efter att höja den finansiella läskunnigheten bland ungdomar varje dag. Det är grundpelaren till hela verksamheten. Vi tror att det här är en viktig insats för samhället som bidrar både till mentalt tryggare och hälsosammare ungdomar och i det långa loppet mer ekonomiskt medvetna medborgare.

Studien visar att den finansiella läskunnigheten bland ungdomar i Sverige har överskattats i tidigare forskning. Det här vill vi förändra.

Kunskap om privatekonomi har en stark korrelation till mental hälsa. Låt oss alla göra en insats för att stötta Sveriges ungdomar. Kräv att de får mer privatekonomisk utbildning i skolan och ge dem ett medlemskap hos oss.

SE ÄVEN: Sköna resultatet – nu blir det mer privatekonomi i skolan: ”Viktigt”

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem