Foto: Sandra Olsson.

Sköna resultatet – nu blir det mer privatekonomi i skolan: ”Viktigt”

Bli medlem i Unga Aktiesparare här

Efter hårt arbete av både Unga Aktiesparare och Ung Privatekonomi har en efterlängtad milstolpe nåtts. Det kommer att bli mer privatekonomi i gymnasieundervisningen med ett tydligare fokus på att kunna hantera sina pengar sunt. ”Det betyder mycket att fler får förståelse för grunderna i en hälsosam privatekonomi, säger Tova Larsson, verksamhetschef för Ung Privatekonomi.

Unga Aktiesparare och dess systerorganisation Ung Privatekonomi har länge jobbat och lobbat för att få in mer privatekonomi på agendan i inte minst gymnasieskolan. Statistiska centralbyrån rapporterade 2021 att nästan var fjärde person (24 procent) mellan 16–29 år inte kan betala en oförutsedd kostnad på 13 000 kronor. Kronofogdens statistik visar också på att allt fler unga får problem med skulder. ”Detta är en oroande trend som vi måste vända”, skrev Unga Aktiesparare i ett remissvar till Skolverket i mars 2023.

Positivt besked

I dagarna kom en väldigt trevlig nyhet att dela med sig av. Från och med 2025 kommer alla som läser samhällskunskap 1b-kursen på gymnasiet att gå igenom betalningar, krediter, försäkringar och olika sparandeformer, har Skolverket beslutat. Tova Larsson, verksamhetschef för Ung Privatekonomi, gläds över beslutet.– Det ger en grundförståelse kring vad som förväntas av dig när du blir vuxen och det blir enklare att ta kloka ekonomiska beslut om du har kunskapen. Jag tycker det är bra att skolan utbildar för de ger oberoende kunskap och man når majoriteten av ungdomarna. Det är redan lätt att man ärver ekonomiskt beteende från sina föräldrar, men med kunskap så kan man bryta den trenden, säger hon.

Hur är känslan nu?

– Det känns väldigt roligt att se resultat på det som vi jobbar med. Men framför allt känns det viktigt att gymnasieeleverna kommer få en större förståelse för privatekonomi. Tova Larsson berättar om hur Ung Privatekonomis arbete har sett ut för att få Skolverket att förstå vikten av en större dos privatekonomi på schemat i gymnasiet. – Vi har gjort undersökningar från lärare och elever kring privatekonomisk utbildning, där vi sett att 94 procent av gymnasieeleverna vill lära sig om privatekonomi i skolan. Vi har gjort debattartiklar och träffat politiker för att diskutera de här frågorna. Vi har även svarat på Skolverkets remisser där de presenterat förslag på läroplanerna för 2025, med vår statistik och tankar om vad som är viktigt att lära sig.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem