Vilka är Unga Aktiesparare?

Unga Aktiesparare är den oberoende, ideella föreningen som hjälper Sveriges unga att spara och investera smart. Genom kunskap, nätverkande och andra förmåner får du som medlem lära dig mer om finansmarknaden och hur du investerar framgångsrikt för att nå dina spardrömmar.

Unga aktiesparare publik
Unga Aktiesparare är Sveriges största ungdomsförbund för aktieintresserade. Förbundet grundades år 1990 i Sverige som en avknoppning från Aktiespararna. 

För vem är Unga Aktiesparare?

Unga Aktiesparare är av unga för unga. Så länge du är mellan 0 – 28 år så kan du bli medlem i Unga Aktiesparare. Vi passar dig som är nybörjare och precis kommit igång med aktier, men också dig som är väldigt intresserad och vill bli ännu bättre på att analysera bolag och göra bra investeringar.

Lokalavdelningar och skolföreningar

Lokalavdelningarna är hjärtat i Unga Aktiesparare som driver oss framåt. Vi har drygt 50 lokalavdelningar från Malmö i söder till Luleå i norr. Lokalavdelningarna anordnar utbildningar, event och andra aktiviteter för de lokala medlemmarna. Som medlem kan du engagera dig i en lokalavdelning vilket är bland det roligaste man kan göra som medlem i Unga Aktiesparare.

Utöver våra lokalavdelningar finns det även skolföreningar på flera gymnasieskolor i landet. Dessa föreningar jobbar med att hjälpa oss väcka intresse för aktier och sparande redan i gymnasieålder.

Förbundsstyrelse

Unga Aktiesparares förbundsstyrelse har som uppgift att leda organisationen strategiskt framåt och ansvarar för den löpande verksamheten. Förbundsstyrelsen utses av kongressen där representanter från alla lokalavdelningar röstar fram förbundsstyrelsens kandidater. Styrelsens arbete sköts främst genom styrelsemöte med VD ungefär varannan månad. Utöver detta håller löpande kontakt med organisationen genom att delta i många aktiviteter som anordnas. Den strategiska inriktningen för organisationen är ett exempel på en uppgift som förbundsstyrelsen arbetar fram. Andra uppgifter är att besluta om budget, verksamhetsplan, lägga fram årsredovisning samt ansvara för att organisationens ekonomiska medel används på rätt sätt.

Kansli

Unga Aktiesparares kansli ligger på Sturegatan 15 i Stockholm, ovanför Humlegården, och består av 6 heltidsanställda medarbetare som sköter det operativa, dagliga arbetet för förbundet.

Regionchefer

Förbundets fantastiska regionchefer är kansliets koppling till alla lokalavdelningsstyrelser runtom i landet. Det finns en regionchef och en vice regionchef i regionerna: Nord, Mitt, Väst, Öst och Syd.

Våra stadgar och årskongress

Eftersom Unga Aktiesparare är en förening har vi stadgar vars uppgift är att funka som regler för hur förbundets verksamhet bedrivs. Stadgarna beslutas på förbundets årskongress. Varje år anordnas årskongressen där förbundets medlemmar kan påverka hur förbundet bedrivs. 

Unga Aktiesparares Gymnasieprofil

Från och med höstterminen 2021 finns möjligheten för gymnasieungdomar att välja en skola med Unga Aktiesparares gymnasieprofil, vilket vi är väldigt stolta över. Det är en gymnasieprofil med inriktningen privatekonomi, sparande och aktiekunskap. Konsumentkrediter blir alltmer lättillgängliga och ungdomar får inte lära sig om pengar hemifrån i tillräckligt stor utsträckning. Samtidigt ser vi ett stort och ökande intresse hos unga. Det behövs en förändring och det är här vi på Unga Aktiesparare och vårt utbildningsprojekt Ung Privatekonomi kommer in i bilden. Vi sänker tröskeln för gymnasieskolor att inspirera och utbilda sina elever inom ämnet genom ett samarbete där vi erbjuder skolan utbildningsmaterial, inspirerande föreläsningar, medlemskap och mycket mer. Tillsammans tar vi ansvar för framtidens sparare!

Projektet Ung Privatekonomi

Vi på Unga Aktiesparare är väldigt stolta över att ha möjlighet att driva utbildningsprojektet Ung Privatekonomi, en av Sveriges viktigaste ungdomssatsningar. Inspiration, enkelhet och öppenhet speglar Ung Privatekonomis inställning och arbete då de åker land och rike runt för att undervisa i privatekonomi och sparande för Sveriges gymnasielever. Varje läsår besöker projektets informatörer skolor för att sprida entusiasm och kunskap i form av föreläsningar. Allt för att ge eleverna förutsättningar att ta kontroll över sin privatekonomi och sitt sparande. Ung Privatekonomi är Sveriges äldsta och största oberoende och icke vinstdrivande projekt inom privatekonomi. Projektet träffar drygt 30 000 elever om året.

Unga Aktiesparare Asset Management

Unga Aktiesparare Asset Management (UAAM) är ett utskott som utses av förbundsstyrelsen och sedan slutet av 1990-talet har de förvaltat Unga Aktiesparares portfölj. Portföljen fungerar som organisationens buffert och ger ekonomisk trygghet. Förvaltningen sker enligt en instruktion som beslutas av förbundsstyrelsen och grundar sig på Unga Aktiesparares fem gyllene regler. Placeringsutskottet möts regelbundet för att utvärdera nya investeringar och följa upp på den befintliga portföljen. Förvaltningen rapporteras löpande till förbundsstyrelsen och årligen till kongressen.