Förbundsstyrelsen består av sju ledamöter och en ordförande som har röstats in i styrelsen av Unga Aktiesparares högst beslutade organ kongressen. Förbundsstyrelsen är förbundets högsta förvaltningsorgan och ansvarar för strategisk inriktning, övergripande mål samt uppföljning av dessa. Med andra ord ska förbundsstyrelsen verka för att förbundet långsiktigt ska utvecklas på bästa möjliga sätt. Rent praktiskt ansvarar man för rekrytering av VD (som i sin tur rekryterar kansli) samt att årligen lägga huvuddragen genom att godkänna den budgeten som VD lägger fram.

Vill du kontakta Förbundsstyrelsen? Du når dem via mail på: forbundsstyrelsen@ungaaktiesparare.se

Ordförande
Alexander Gustafsson
Vice Ordförande
Zino Engdalen Ricciuti
Andre Vice Ordförande
Linn Olsson
Elina Sandin
Ledamot
Elina Sandin
Ledamot
André Netzén Örn
Ledamot
Douglas Forsling
Ledamot
Milan Hedati
Ledamot
Robin Wikström