Vår gymnasieprofil är ett arbete för att belysa vikten av privatekonomi, sparande och investeringar på gymnasieskolor i Sverige.

Unga Aktiesparares Gymnasieprofil

Från och med höstterminen 2021 finns det möjligheten för gymnasieungdomar att välja en skola med Unga Aktiesparares gymnasieprofil, vilket vi är väldigt stolta över. Även om det ännu är en nytillkommen valmöjlighet så ser vi en stor fördel i att kunna erbjuda gymnasieelever den ekonomiska kunskap som krävs för att känna ekonomisk trygghet.

I dagsläget finns gymnasieprofilen representerad på gymnasieskolor i bland annat Stockholm, Göteborg, Östersund och Söderköping.

Unga Aktiesparare erbjuder utbildningsmaterial till Privatekonomi, Aktiekunskap och Aktieanalys.
 

Varför gör vi detta?

 • 93% av alla gymnasieelever vill lära sig om fonder och aktier i skolan visar en undersökning utförd av Ung Privatekonomi med 5200 deltagare i gymnasieskolan
 • Nio av tio skuldsatta personer uppger att deras skulder medför sämre livskvalitet enligt en studie från Kronofodgen*
 • De unga aktieägarna blir allt fler och vi ser därför ett behov av att bidra med kunskap som inte når den breda målgruppen idag*
   

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder komplett utbildningsmaterial, inspirerande föreläsningar samt medlemskap i Unga Aktiesparare. Nedan specificerar vi i detalj vad som ingår i Unga Aktiesparares gymnasieprofil:

 • Fullständigt utbildningsmaterial i form av: Powerpointpresentationer, övningsuppgifter med tillhörande facit, examinationer samt rättnings- och bedömningsmallar för SA1B (Privatekonomi) och FEKSPEC (Aktiekunskap 100p och Aktieanalys 100p)
 • Läroboken ”Få råd med dina drömmar”
 • Tillgång till utbildningar för lärare som verkar inom gymnasieprofilen
 • Inspirationsföreläsning med Ung Privatekonomi och gästföreläsningar från Unga Aktiesparare
 • Medlemskap i Unga Aktiesparare för alla elever som går gymnasieprofilen
 • För att stimulera elevernas intresse så hjälper vi till att starta en aktieförening på skolan
 • Som ett hjälpmedel för att lära ut om aktiehandel på ett riskfritt sätt med fiktiva pengar erbjuder vi samarbete med plattformen Aktiekampen
 • Vi erbjuder även stöttning inför och under gymnasiearbete inom finans

Vidare hoppas vi kunna utveckla detta och finnas i fler kurser.
 

Frågor?

Vill du veta mer eller har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss!

Projektledare Gymnasieprofilen: Emma Hedman

Mailemma.hedman@ungaaktiesparare.se

Källhänvisning

https://kronofogden.se/om-kronofogden/nyheter-och-press/pressmeddelanden/2021-03-26-nio-av-tio-uppger-att-skulder-medfor-samre-livskvalitet

https://www.euroclear.com/sweden/sv/nyheter-och-insikter/pressmeddelanden/fortsatt-rekordstort-intresse-for-aktieagande-i-sverige.html