Har du frågor eller funderingar du vill ta upp med Unga Aktiesparares regionchefer? Hör av dig till oss!

Region Nord

Regionchef
Moa Lidman
regionnord@ungaaktiesparare.se
Vice regionchef
William Jörding
regionnord@ungaaktiesparare.se

Region Mitt

Regionchef
Dilan Kilic
regionmitt@ungaaktiesparare.se
Vice regionchef
Henrik Claesson
regionmitt@ungaaktiesparare.se

Region Väst

Regionchef
Olivia Karlsson
Regionvast@ungaaktiesparare.se
Vice regionchef
Oscar Carlson
regionvast@ungaaktiesparare.se

Region Öst

Regionchef
Sandra Hedlund
regionost@ungaaktiesparare.se
Vice regionchef
Louise Sundkvist
regionost@ungaaktiesparare.se

REGION SYD

Regionchef
Filip Lindkvist
regionsyd@ungaaktiesparare.se
Vice regionchef
Simon Fröjd
regionsyd@ungaaktiesparare.se