Har du frågor eller funderingar du vill ta upp med Unga Aktiesparares regionchefer? Hör av dig till oss!

Region Nord

Regionchef
William Jörding

Vice regionchef
Daniel Öhman

Mail: regionnord@ungaaktiesparare.se

Region Mitt

Regionchef
Dilan Kilic

Vice regionchef
Henrik Claesson

Mail: regionmitt@ungaaktiesparare.se

Region Väst

Regionchef
Rasmus Berg

Vice regionchef
Kajsa Thor

Mail: regionvast@ungaaktiesparare.se

Region Öst

Regionchef
Max Larsson

Vice regionchef
Marcus Andersson

Mail: regionost@ungaaktiesparare.se

Region Syd

Regionchef
Filip Lindkvist

Vice regionchef
Simon Fröjd

Mail: regionsyd@ungaaktiesparare.se