Johan Forssell är vd på Investor. Foto: Investor.

Investors kamp – mot rabatten: ”Gör ingenting häftigt”

BLI MEDLEM I UNGA AKTIESPARARE HÄR

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 3 2023

Johan Forssell är ytterst ansvarig för Sveriges största investmentbolag och deras investeringar värda över 700 miljarder kronor. I en lång intervju med Stock Magazine berättar småspararfavoritens vd om: Jakten på kvalitet, att balansera nutid och framtid, hjälpa innehaven mot nya höjder, tävlingsinriktad kultur och aktieägarvärde.

Solen skiner när Johan Forssell tar emot på Investors tillfälliga huvudkontor på Hamngatan vid Norrmalmstorg. Det klassiska residenset vid Arsenalsgatan, en promenad genom Berzeili Park bort, genomgår en omfattande renovering som är färdig i början av 2025.

– Alla som jobbar för Investor har en hög ambitionsnivå och är väldigt tävlingsinriktade. Men vi är också omtänksamma, ödmjuka och bryr oss mycket om varandra. Den kulturen har alltid funnits här. Vi vill skapa värden för människor och samhälle i stort, säger Johan Forssell.

Investors historia sträcker sig över 100 år tillbaka, till 1916. Flera innehav bland de noterade kärninvesteringarna, som står för nästan 70 procent av det totala substansvärdet, har funnits med sedan starten. Några exempel är Atlas Copco, som nu delats i två i och med avknoppningen av gruvverksamheten i Epiroc, och ägarfamiljen Wallenbergs bank SEB.

– När vi ska kliva in och bli majoritetsägare i ett bolag vill vi verkligen känna oss säkra på att det är något som vi vill ha i vår portfölj om även 50–60 år. Vår strategi och grundinriktning har länge varit densamma och fortsätter att ligga fast. Vi vill vara en aktiv huvudägare och bland de viktigaste uppgifterna är att hitta rätt personer som sitter i respektive innehavs styrelser.

LÄS OCKSÅ: Framgångssagan Investor: Från affärsbank till maktbolag

Vilka är de här individernas viktigaste egenskaper?

– Det kan så klart variera. Atlas Copco och Nasdaq verkar inom helt olika industrier där det krävs olika detaljkunskaper. Men givetvis vill vi se en blandad kompetens och en bra dynamik i en styrelse. Det är också mycket viktigt med en stark och skicklig vd som kan sätta idéerna i spel i sin organisation.

Ett bevis på att Investor ofta lyckats hitta rätt går att se i aktiekursutvecklingen. Den senaste 20-årsperioden har aktien gett en årlig totalavkastning om cirka 17 procent i snitt. Det går att jämföra med SIX Return Index, vars motsvarighet uppgår till runt 11 procent.

Det är inte för inte som investmentbolaget blivit Sveriges mest populära aktie med hundratusentals personer som ägare och som inte sällan har aktien som en bas i sin portfölj.

Vad tänker du på när du hör termen kvalitativa bolag”?

– Vi försöker hitta företag som är marknadsledande i attraktiva industrisegment där det går att se en bra tillväxt. Vi vill att de rider på megatrender som klimat, teknologi eller demografi och att tillväxten, lönsamheten och kassaflödena är bra, säger Johan Forssell, och tillägger:

– Bolagen ska också ha en väldigt stark kultur. Det går att förändra och förbättra många saker, men det är svårt att helt svänga om en dålig kultur. Människor är någonstans alltid nyckeln.

MISSA INTE: Johan Forssells långsiktiga aktieklipp – i Investor

Stärkt ägandet

Johan Forssell närmar sig 30 år som inställd inom Investor och tillträdde som vd 2015. 52-åringen från Täby konstaterar att han byggt vidare på den grund som funnits sedan tidigare och lagt fokus på att förfina strategin. Han lyfter fram att Investor successivt stärkt ägandet i sina noterade kärninvesteringar och bland annat gått från en 8- till en 14-procentig ägarandel i ABB.

Sex stycken nya dotterföretag har även adderats till Patricia Industries, det onoterade benet som utgör omkring 20 procent av den totala substansen.

– Vi har också avyttrar ägandet i en del bolag. Bland dem Aleris, Grand Hotel och merparten av vår portfölj inom IGC (Investors riskkapitalbolag). Det har blivit mer och mer fokus på vår kärnverksamhet där vi känner att vi är den rätta ägaren till bolagen.

Hur skulle du definiera långsiktighet”?

– Att orka investera i de satsningar som ger bäst kundnytta och gör bolagen ledande över tid även om investeringarna kan påverka lönsamheten på kortare sikt. Men det är heller ingenting som betyder att varken vi på Investor eller våra innehavsbolag ska gå till jobbet varje dag och inte jobba med effektiviseringar. Vi försöker att göra det som vi är bäst på och verkligen se var vi kan bidra bäst över lång tid.

SE ÄVEN: Bästa aktierna att köpa: “Alla kan bli rika”

Jobbar för vändningar i Ericsson och Electrolux

Totalt är Investor engagerade i 24 olika bolag. Föga förvånande presterar alla innehav inte likadant under en och samma period. Då och då uppstår det även större problem i bolagen – operationellt, förtroendemässigt eller både och.

Då är Johan Forssell och Investors övriga ledning noga med att snabbt kliva in och stötta upp. På en fråga om Ericsson och bolagets uppgörelse med och böter till amerikanska myndigheter lyfter han vikten av nolltolerans mot korruption och mutor..

– Vi har givetvis nolltolerans mot all form av bristande affärsetik. Men i ett bolag som Ericsson som är verksamt i över 150 länder runt om i världen är det klart att det är omöjligt att det aldrig inträffar saker som inte är bra. Det viktiga är att lära sig av det, agera kraftfullt och se till att minska risken för att det ska hända igen.

Johan Forssell understryker att det arbetas hårt med att vända den operationella utvecklingen i både Ericsson och Electrolux.

– Bolagen har sina utmaningar och prio ligger på att få upp respektive lönsamhet.

ABB:s utveckling hyllas

I fallet ABB, där Investor ökat sin ägarandel med besked sedan Johan Forssell satte sig i vd-stolen, är tongångarna desto gladare.

– ABB har haft en fantastisk utveckling. Björn Rosengren och hans team har gjort ett mycket bra arbete med att decentralisera strukturen och ta affären närmare kunderna. Snabbheten och flexibiliteten har gjort mycket gott för produktutvecklingen.

Hur ser samarbetet med andra storägare, likt i Ericsson och ABB, ut rent generellt?

– Vi har förstås löpande dialoger och på det stora hela har vi väldigt bra diskussioner. Vi vill ju alla utveckla bolagen i en god riktning framåt.

MISSA INTE: Experten: Fem heta investmentbolagstips

God utveckling inom Patricia Industries

I de helägda, onoterade företagen inom Patricia Industries är Johan Forssell mycket tillfreds med utvecklingen. I årstakt har Patrica en omsättning på 60 miljarder kronor och gör en vinst på 14 miljarder kronor.

– Det är en stor enhet där sårvårdsbolaget Mölnlycke är det klart största. Vi har otroligt fina företag. Många spännande amerikanska dotterbolag inom medtechområdet och i Sverige hittar vi bland annat Permobil som är ledande inom avancerade rullstolar och Piab som är starka inom automationslösningar. Tillväxten är väldigt hög och det finns stor potential att fortsätta att utveckla Patricia.

Johan Forssell tror att bolagen inom Patricia Industries har en hög tillväxt framför sig i länder utanför USA och Europa. Oavsett om det handlar om investeringar inom Patricia Industries, de noterade bolagen eller inom EQT:s fonder, det tredje benet i verksamheten, gör Investors finansiella flexibilitet och låga skuldsättning att möjligheten finns att göra större investeringar.

– Vi kan göra betydande investeringar. Men det ska också vara rätt investeringar. Vi kan investera stora belopp i bolag som vi verkligen tror på, men vi kommer absolut inte att stressa fram det.

Johan Forssell anser att familjen Wallenberg och dess stiftelser som är storägare i investmentbolaget är med och skapar ett unikt nätverk som hjälper Investor mycket.

– Vi kan verkligen utnyttja nätverket. Det attraherar många att få jobba med någon som är väldigt långsiktig. Det gör vi att kan rekrytera och behålla rätt typ av personer. Det blir en skön form av familjekänsla som vi har hos oss och det skapar en trygghet som gör att man inte blir rädd för att göra fel. När det blir fel så flaggar vi upp, hjälper till och åtgärdar.

MER LÄSNING: Förvaltarens bästa investmentbolagsfavoriter: “Köpläge i aktierna”

Stirrar inte på rabatten

När intervjun görs i slutet av augusti handlas Investors aktie till en så kallad substansrabatt om cirka 16 procent. Johan Forssell är tydlig med att bolaget jobbar för att strukturellt arbeta bort rabatten genom att sin kommunikation och att vara transparenta, men betonar också att ingenting “häftigt” och kortsiktigt kommer att göras bara för att få ned den.

– Marknaden sätter priset på aktien. Från vår sida fortsätter vi att göra det vi har varit framgångsrika med länge: Att se till att vårt substansvärde växer över tid.

Hur vill du skapa aktieägarvärde?

– Genom att vara en duktig och engagerad ägare och se till att våra innehav utvecklas på ett bra sätt. Sedan ska vi också se till att fortsätta att göra bra investeringar.

För den som väljer den pessimistiska synen finns det mycket att oroa sig för i omvärlden. Svagare konjunktur, högre inflation, stigande räntor och geopolitisk osäkerhet. Återhämtningen i Kina efter covidpandemin ser heller inte ut att bli så bra som väntat.

Johan Forssell är på det klara över att det gäller att förbereda sig och ha handlingsplaner redo som bolagen snabbt kan sätta i verket vid inträffande av olika scenarier. Men han ser också att det finns stora möjligheter som olika former av teknikskiften skapar.

– Våra bolag måste utnyttja de affärsmöjligheter som uppstår genom bland annat utvecklingen av digitaliseringen och AI-tekniken och klimatomställningen som innebär en ökad elektrifiering och fossilfria energikällor. Det kommer att gå att göra väldigt mycket av de smarta lösningarna som ger bolagen ännu starkare erbjudanden och kundfördelar, säger han.

SE HIT: Varningen – gå inte i rabattfällan

FAKTA

Investors portfölj (mätt i procent i andel av total substans):

Noterade bolag:

Atlas Copco – 15,8.
ABB – 13,9.
Astra Zeneca – 9,8.
SEB – 7,2.
Epiroc – 5,4.
Nasdaq – 4,2.
Saab – 2,9.
Sobi – 2,8.
Ericsson – 1,9.
Wärtsilä – 1,8.
Husqvarna – 1,1.
Electrolux – 0,8.
Electrolux Professional – 0,4.
Acceleron Industries – 0,3.

Patricia Industries:

Mölnlycke – 9,8.
Laborie – 2,5.
Sarnova – 2.
Permobil – 1,9.
Advanced Instruments – 1,3.
Piab – 1,1.
Braun Ability – 1.
Tre Skandinavien – 0,8.
Vectura – 0,4.
Atlas Antibodies – 0,3.
Finansiella investeringar – 0,2.

Investeringar i EQT:

EQT AB – 4,8.

Fondinvesteringar inom EQT utgör 4,2 procent av den totala substansen. 

Fotnot: Informationen hämtad den 29 augusti 2023.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem