Investors historia sträcker sig hela vägen tillbaka till 1871. Foto: Investor AB.

Framgångssagan Investor: Från affärsbank till maktbolag

Investmentbolaget Investor grundades 1916 som en avknoppning från Wallenbergarnas bank SEB. I dag kontrollerar Wallenbergfamiljen indirekt en tredjedel av Sveriges BNP genom sina innehav. Men för att få förståelse för hur Investor blev en av Sveriges viktigaste ägare behöver vi gå tillbaka till 1856 då allt började.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 1 2023

Investor är till stor del Sveriges fundament och är så pass förknippat med svenskt näringsliv att en verklighet utan Wallenbergfamiljen hade inneburit att svensk historia hade behövt skrivas om helt. Familjen kontrollerar genom Investor indirekt en tredjedel av svenskt BNP. I bolagsportföljen finns storbolag inom essentiella branscher så som bank, industri, telekom och läkemedel. Investor är en stor ägare i Nasdaqbörsen och Investoraktien är i dag hela svenska folkets aktie. Det är den överlägset mest ägda aktien på Stockholmsbörsen och har de senaste 20 åren avkastat 18 procent årligen i genomsnitt.

Det anmärkningsvärda med familjen Wallenbergs företagsimperium är inte nödvändigtvis storleken – utan livslängden. Wallenbergfamiljen har i snart 200 år utan undantag varit en betydande aktör i svenskt samhälle och näringsliv. Den historiska jämförelsen med andra familjeimperier saknar motstycke. Indiska familjen ”Tata” och italienska ”Agnelli” kan nämnas i samma finrum, men att ha ett sådant monumentalt inflytande i ett land över en så lång tidsperiod är familjen Wallenberg världsunika med. I historiens vingslag blev familjen Wallenberg Sveriges troligen mäktigaste familj på bara ett ögonblick.

Urfadern André Oscar Wallenberg

Den 19 november 1816 föddes André Oscar Wallenberg, urfadern till maktfamiljen Wallenberg, i Linköping. Wallenbergsläktens historia börjar i princip med honom i och med grundandet av Stockholms Enskilda Bank. Hans farfar var präst och hans far biskop. Förfäderna dessförinnan var bönder. Investors embryo är Stockholms Enskilda Bank med André Oscar Wallenberg som fanbärare.

Privata banker var ovanligt i början av 1800-talet. Den första grundades 1831 i Ystad. A.O Wallenberg hade varit med om bankbildningar i Sundsvall och Hudiksvall och bildade 1856 Stockholms Enskilda Bank (SEB). Det var industrin och industrialiseringsvågen som var dåtidens megatrend. Genom banken ville han hjälpa entreprenörer med kapital för industrisatsningar. Banken finansierade sig främst via inlåning vilket var nytt i dåtidens Sverige.

Efter en konflikt i banken 1871 gick flera större ägare ur Stockholms Enskilda Bank och bildade i stället Stockholms Handelsbank (nuvarande Handelsbanken). I och med detta ökade familjens ägande i Stockholms Enskilda Bank väsentligt och blev alltmer en familjeegendom. Familjen gick under denna tid in i Atlas Järnvägsindustrier vars efterträdare Atlas Copco utgör en betydande del av Investorportföljen än i dag.

Mästare i krishantering

Det har varit gott om kriser sedan bankens grundande. Om det inte vore för den internationella lågkonjunkturen som 1878 gav banken enorma problem hade man troligen inte talat om Wallenbergfamiljen som världens mest inflytelserika familj i sitt hemland. Banken räddades av staten och krisen satte djupa spår i hanteringen av kommande kriser, där koncernen sett till att aldrig ”slösa bort” en bra kris.

Det var efter krisen 1878–79 som banken av en slump formades till det som Investor är i dag – en betydande och aktiv ägare av inte minst stora svenska företag. Flertalet av lånen banken hade havererade vilket tvingade banken att ta ansvar för flera stora företag och ledde Wallenbergsfamiljen in på vägen som industrigigant.


Krigstiden: Investor föds och frodas

Nästa stora kris blev det första världskriget. Krig föranleder alltid inflationsproblem. För att behandla detta växlade statsmakterna om till deflation för att återställa guldmyntfoten, varpå många bolag, banker och spekulanter råkade illa ut. Mitt under krigstiden ändrades svensk lagstiftning. Det försvårade för banker att långsiktigt äga aktier i industribolag. Ur denna händelse föddes Investor som vid tillfället tog över innehaven i dåvarande SEB och Atlas Copco.

På 1920-talet byggde finansmannen Ivar Kreuger upp sitt gigantiska tändsticksimperium och tog även stora aktieposter i telekomjätten Ericsson, Boliden och sitt egna bolag SCA. 1929 kom ”The Great Crash” och börsen devalverades med cirka 40 procent på en månad. Han hade haft en aggressiv investeringsstrategi som byggde på krediter. Kreugers tändsticksimperium drabbades av likviditetskris och kunde inte uppehålla sina fordringar.

I fallet drog Ivar Kreuger med sig alla stora svenska affärsbanker – förutom Wallenbergkontrollerade SEB som var mer försiktigt. Stärkta i jämförelse med konkurrenterna kom huvudägarna ITT, Handelsbanken och SEB överens om att ge Wallenberg en dominerande roll i Ericsson. SEB:s kundbas växte även kraftigt under denna tid då fler företag uppfattade SEB som en tryggare bank än övriga alternativ.

Investor kapitaliserade kraftigt på efterkrigstiden. Investmentbolaget lade grunden för dagens jätteimperium och dominerade nu flertalet av Sveriges största industriföretag. Investor hade sedan slutet av 1800-talet lång erfarenhet av att vara aktiva ägare i bolagen tack vare kraschen 1878–79 och använde sin ägarmakt för att förnya och stärka innehaven. Bland annat återfinns bolag som Astra (nuvarande Astra Zeneca) och Saab från den här tiden. Portföljen expanderades genom förvärv av Electrolux. Frapperande är att Investors noterade bolagsportfölj i dag är sig relativ lik jämfört med hur den såg ut då. Bolag som Atlas Copco, ABB, Astra Zeneca, Saab och Ericsson återfinns då som nu.

Kretsloppet

Familjen Wallenberg har alltid haft nära samarbete med svensk politik och haft en viktig roll i Sveriges intressen i internationellt. Knut Wallenberg var redan 1914 minister i Hjalmar Hammarskjölds regering. Det hävdas att uppbyggnaden av LM Ericsson gjordes i tätt samarbete med dåvarande finansminister Gunnar Sträng.

Efter Knut Wallenbergs period som minister ägnade han sig mer åt sin och Alice Wallenbergs stiftelse som sedan dess varit en oumbärlig finansiär i svensk forskning. Genom Wallenbergstiftelserna delas årligen 2,2 miljarder kronor ut till svensk forskning och utbildning, som avser att stärka Sveriges konkurrenskraft över tid. På så sätt, menar investmentbolaget, att de skapar ”värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag.”

Källor:

Wallenberg: ett familjeimperium, Gunnar Wetterberg.

Investor, www.investorab.com.

Guldmyntfot: ”Ett ekonomiskt system där valutan motsvarar värdet av en viss mängd guld.”

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem