Tre sparregler för långsiktig framgång

I årets första nummer av Stock Magazine 2023 lyfte författarna fram tre kortsiktiga finansiella möjligheter i kristider. Här presenteras tre kompletterande råd som är av en mer långsiktig natur.  

LÄS OCKSÅ: Komplement som lyfter dina investeringar

Indexfonder slår allt – även branschfonder 

Tekniktunga Nasdaq-börsens kompositindex sitt börsvärde med en tredjedel under 2022, vilket innebar en börsutvecklingskurva som liknade den vid IT-bubblan runt millennieskiftet. Nedgången förstärker den allmänna förklaringen att branscher har svårt att överprestera index året efter att de slagit just index. En studie med tidsintervallet 2008–2019 visar att om man köpte den bästa sektorn är den genomsnittliga avkastningen året därefter över fyra procentenheter sämre än index. Oavsett om du är ny på börsen eller en erfaren investerare är därför en väl diversifierad blandning av exempelvis indexfonder med låg avgift att föredra om du vill få en avkastning som slår den absoluta majoriteten av alla aktiva investerare. En global studie visar nämligen att färre än 6 av 1 000 professionella fondförvaltare konsekvent överpresterar index. Det bör nämnas att även småsparare i genomsnitt tar betydligt sämre investeringsbeslut än vad professionella investerare gör.  

MISSA INTE: Ingen kris är den andra lik – tänk på det

Portföljteori – riskspridning för att maximera vinsten 

Alla har nog hört att det är viktigt att sprida riskerna om man vill lyckas i sina investeringar på lång sikt. Men hur bör en sådan här diversifiering egentligen se ut? Detta ser olika ut för olika typer av portföljer och några tumregler kan vara att: 

 • Investera i minst tolv aktier (aktieportfölj) och sju fonder (fondportfölj) 
 • Investera inte mer än fem–tio procent av det totala innehavet i en enskild tillgång, och rebalansera portföljen vid behov. 
 • Sprid riskerna genom att investera i tillgångar inom olika branscher, marknader och regioner. 
 • Investera i tillgångar genom olika banker/finansiella institut (minskad likviditetsrisk). 

Utöver dessa välkända och allmänt vedertagna portföljteorirelaterade regler/rekommendationer finns ytterligare en nu speciellt aktuell sådan att låta sig inspireras av i sitt sparande – valutabaserad diversifiering. 

Sedan sommaren 2013 har den svenska kronan minskat i värde med 27 procent i förhållande till euron och med 37 procent jämfört med den amerikanska dollarn. 

Det handlar därför inte enbart om att diversifiera portföljen genom ägande i exempelvis tyska, finska eller kroatiska bolag, som alla har euron som valuta, utan att även göra det med utifrån ett valutaperspektiv. 

Kronfallet kan förklaras med att Riksbanken under en längre tid sänkt styrräntan genom en expansiv penningpolitik som den har fört för att kunna nå det tvåprocentiga inflationsmålet. Även Sveriges höga belåningsgrad för hushåll, företag och särskilt bostadsmarknaden har bidragit till kronfallet. Med den höjda styrräntan kan kronkursen stärkas men det är beroende av hur andra länder bedriver sin penningpolitik. 

Undvik förluster till varje pris! 

Det finns få saker som kan förstöra så mycket för en investerare som en stor förlust. Se närmare på de olika scenarierna nedan. 

Värdeförändring i portfölj och uppgång som krävs för att “kompensera” för förlusten: 

-20% 25%  

-50% 100% 

-90% 900%  

-99% 9900% 

Som framgår av scenarierna ovan kan det vara svårt att helt och fullt kompensera för kraftiga värdeminskningar. Som ett resultat av detta är ett alltför stort risktagande ett av de främsta skälen till att personer inte når sina investeringsmål, eller att de når dem senare än önskat. 

I portföljteorisammanhang framhävs ofta att vinsten i förhållande till den risk man tar för att generera vinsten (Sharp-kvoten) är av stor vikt. Genom att se till att Sharp-kvoten för din portfölj (som din internetbank enkelt kan generera åt dig) blir hög, minskar du sannolikheten för att du tar större risker än nödvändigt för att nå dina sparmål. Det kan ge dig ett övertag gentemot andra investerare. 

Stort lycka till i ert långsiktiga, väldiversifierade och säkra investerande! Tänk på att det är i oroliga tider de, ur ett längre perspektiv, bästa investeringarna kan göras.

Unga Aktiesparare är en ideell organisation som erbjuder en rolig & trygg plattform för unga som vill lära sig mer om aktier, fonder, sparande, privatekonomi & andra investeringsformer.

Vad innefattar ett medlemskap?

 1. Utbildningar

  Vi har föreläsare från UA, vårt nätverk & företagspartners som har kunskap inom allt ifrån aktier, fonder, krypto & optioner till bostadssköp & sparande.

 2. Event

  Vi har lokala föreningar utspridda över hela Sverige som arrangerar hundratals lokala event varje år.

 3. Medlemsförmåner

  Genom partnerskap med t.ex Nordnet, Nordea & Aktiespararna kan vi erbjuda rabatter, digitala tidningar & andra erbjudanden.

Köp till dig eller någon annan!

Medlemskap

349 kr/år
 1. ALLA utbildningar

 2. ALLA event

 3. Medlemsförmåner

 4. Fysisk medlemstidning

Medlemskap + Tidning

449 kr/år
 1. ALLA utbildningar

 2. ALLA event

 3. Medlemsförmåner

 4. Fysisk medlemstidning

Gratis medlemskap

0 kr/år
 1. Vissa utbildningar

 2. Vissa event

 3. ALLA utbildningar

 4. ALLA event

 5. Medlemsförmåner

 6. Fysisk medlemstidning

Fyll i ditt personnummer med 12 siffror för att hämta dina uppgifter