Foto: Colourbox.

Komplement som lyfter dina investeringar

Unga Aktiesparares fem gyllene regler är breda, universella och väl fungerande. Dessa beskriver att du bör förstå vad du köper, hålla dig informerad om sådant som rör dina investeringar, sprida riskerna samt spara långsiktigt och regelbundet. I tider av ekonomisk oro finns det anledning att framhålla tre kortsiktiga gyllene regler som kan fungera som ett tillskott till grundpelarna och som kan boosta ditt sparande under 2023.
Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 1 2023

Köp när det är billigt och många är rädda

Alla som har gått in för att slå index genom ett köpande och säljande av finansiella instrument vid väl valda tillfällen som en aktiv investerare vet att det är synnerligen svårt att göra det på ett framgångsrikt vis under lång tid. Enligt Warren Buffett, en av världens främsta investerare, kan man dock ge sig själv en fördel rent investeringsmässigt genom att gå emot strömmen genom att “vara girig när andra är rädda, och rädd när andra är giriga”.

Det har nämligen visat sig att det historiskt sett varit mest lönsamt att investera i saker och ting när ingen annan vill eller vågar göra det och mest riskfullt att göra det när priserna är höga och alla andra anser sig vara genier rent investeringsmässigt. Genom att investera långsiktigt i bolag man verkligen tror på när blodet rinner på gatorna och de flesta andra är oförmögna att agera på ett rationellt vis finns det goda förutsättningar att snabbt nå sina finansiella mål. Bilda dig en uppfattning om vad bolagen faktiskt är värda och kommer att vara värda efter att marknaden återhämtat sig och investera i dessa om du tycker dig få en tillräckligt stor rabatt. I ljuset av den senaste tidens kraftiga börsnedgångar kan det vara klokt att investera lite extra i fundamentalt starka undervärderade bolag under året. Om du vill ta reda på marknadens allmänna stämningsläge, kan du med fördel använda dig av Fear & Greed Index (en bred sentimentsindikator).

SE ÄVEN: Utbildar för att avveckla

Investera inte i bolaget du är anställd i

Arbetslösheten prognostiseras att öka under 2023 för att sedan kulminera i mitten av 2024, enligt Arbetsförmedlingens bedömning. I vår målgrupp, unga mellan 18–29 år, är var femte person rädd för att bli av med jobbet. När arbetslösheten ökar riskerar även löner och villkor att försämras när konkurrensen hårdnar. Att ha ett arbete redan som ung är på många sätt fördelaktigt – särskilt om inkomsterna kan investeras i ett framtidssparande.

Lågkonjunkturen innebär därför både en risk för ökad arbetslöshet och en försämrad framtida ekonomi. För att minska ett dubbelt nederlag när man både blir arbetslös och ens investeringar i företagets aktie minskar i värde är det därför klokt att undvika större investeringar i företaget du arbetar hos. Visserligen finns det fördelar med ett sådant tillvägagångssätt (förhandsinformation innan nyheterna når marknaden, bland annat), men en dubbel motgång skapar en emotionell och privatekonomisk instabilitet.

Möjligheter på bostadsmarknaden

Vissa bostadsexperter spår en fortsatt nedgång på bostadsmarknaden under 2023 på grund av stigande räntor, höga elpriser och ökad arbetslöshet. Om köpläge uppstår kan en investeringskalkyl uppvisa en större avkastning än vad börsen skulle ge. Det kan ske genom en långsiktig värdeuppgång nu när byggtakten minskar, samtidigt som fastigheten antingen genererar uthyrningsintäkter eller en lägre boendekostnad i jämförelse med en hyresrätt vars hyra under pågående hyresförhandlingar kan stiga i relation till andra inflationshöjningar i samhället. Enbart värdeökningen under de senaste tio åren i en skånsk kommun som Lomma har varit över tusen kronor – per dag. I vissa kommuner i Stockholm är summan den dubbla, vilket är högre än en genomsnittlig arbetsinkomst.

MISSA INTE: Pricka av ditt sparlöfte

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem