Foto: Colourbox.

Så påverkas aktiepriset: Psykologi

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 2 2023

Det här är den femte och sista delen i vår serie om vilka faktorer som gör att aktiepriset rör sig. Vad är det som gör att en aktie ökar i värde på lång sikt och vad kan påverka aktiepriset på kort sikt? I den här artikeln förklaras hur psykologi påverkar priset på aktier. Tidigare i serien har utbud och efterfrågan, bolagets prestationer, förväntningar och omvärlden presenterats.

Psykologi spelar en stor roll på börsen och kan påverka både individuella investerare och marknaden som helhet. Det finns flera psykologiska fenomen som kan påverka hur människor agerar på börsen. Dels genom beteenden och ”genvägar” som hjärnan tar vid beslutstagande och genom att det blir överdrivna rörelser på aktiemarknaden.

När investerare tar beslut, påverkas vi ofta av känslor och emotionella reaktioner. Till exempel kan investerare överreagera på negativ information om en viss aktie eller företag och sälja sina aktier i panik, vilket leder till en kraftig nedgång i priset. På samma sätt kan investerare också överreagera på positiv information och driva upp priset på en aktie över dess verkliga värde för att just vid det tillfället är efterfrågan på den aktien så stor.

Ett annat exempel är hur investerare reagerar på nyheter om en specifik bransch eller sektor. Om det finns positiva nyheter om en sektor kan investerare köpa aktier i företag som är associerade med denna sektor. Även om inte alla företag inom nischen har samma fördelar eller potential. Det kan leda till en överdriven efterfrågan på vissa aktier och en övervärdering av sektorn som helhet.

Bredda tankarna

Jag nämnde också att hjärnan försöker ta ”genvägar” vid beslutsfattande. Det finns flera ”biases”. Det är fördomar som påverkar hur vi agerar och tänker. En bias som påverkar investeringar är konfirmationsbias. Det är en tendens hos människor att söka, tolka och använda information på ett sätt som bekräftar befintliga övertygelser. Inom börsvärlden är det vanligt att människor tolkar information om sina investeringar på ett sätt som stöder deras tidigare tanke, att du har gjort ett bra val som köpte den aktien. Detta innebär att du kan ignorera eller underskatta negativa nyheter och i stället fokusera på positiv information som stärker tron på investeringen. För att undvika konfirmationsbias kan det vara bra att aktivt söka efter information som motsäger ens egna teorier. Dett kan ge mer välgrundade och informerade beslut i våra investeringar och även i andra områden av livet.

Konfirmeringsbias kan bli särskilt stark i grupperingar av människor som delar liknande övertygelser och argumenterar med varandra om sina investeringar. Vi investerare påverkas av varandra. Det blir ett flockbeteende. Om en specifik aktie (eller hela börsen) rusar nedåt beroende på att stora aktörer drar ur sina pengar kommer andra investerare, och vi småsparare, att vilja agera på ett liknande sätt. Du som investerar riskerar att följa flockens beteende och att sälja billigt och att köpa dyrt. Kortsiktigt kan det vara lyckat att följa med i flockbeteenden på börsen. Till exempel om du köpte IT-aktier 1999 så ökade dessa mycket i värde för de hade så stor efterfrågan. Risken är dock stor att du också följde med flocken ner i fallet.

När börsen gått upp en längre tid upplever de flesta att risken är låg och köper mer aktier. Det ligger i människans natur att känna att när det har gått bra tidigare så tror man att det kommer att fortsätta så. När börsen har backat under lång tid så är det lätt att ge upp och sälja ”innan allt är förlorat”.

”The successful investor” är i stället rationell och har inga känslor. Det är svårt att uppnå. Men genom att månadsspara oavsett vad som händer kortsiktigt på marknaden går det att komma i närheten. Hur man egentligen ska agera kan också beskrivas av Warren Buffetts citat:“Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful.” När den upplevda risken är som lägst, är den verkliga risken som störst.

Det är viktigt för investerare att vara medvetna om hur psykologi kan påverka och försöka ta beslut baserade på fakta snarare än att reagera på känslor. Börspsykologin ligger utanför företagets kontroll och därför ska inte rörelser som baseras på mänsklig psykologi göra att du tar drastiska beslut kring dina aktier om du är långsiktig.

Tidigare delar i artikelserien ”Vad påverkar aktiepriset”:

Utbud och efterfrågan
Bolagets prestation
Marknadens förväntningar
Omvärlden

Unga Aktiesparare är en ideell organisation som erbjuder en rolig & trygg plattform för unga som vill lära sig mer om aktier, fonder, sparande, privatekonomi & andra investeringsformer.

Vad innefattar ett medlemskap?

 1. Utbildningar

  Vi har föreläsare från UA, vårt nätverk & företagspartners som har kunskap inom allt ifrån aktier, fonder, krypto & optioner till bostadssköp & sparande.

 2. Event

  Vi har lokala föreningar utspridda över hela Sverige som arrangerar hundratals lokala event varje år.

 3. Medlemsförmåner

  Genom partnerskap med t.ex Nordnet, Nordea & Aktiespararna kan vi erbjuda rabatter, digitala tidningar & andra erbjudanden.

Köp till dig eller någon annan!

Medlemskap

349 kr/år
 1. ALLA utbildningar

 2. ALLA event

 3. Medlemsförmåner

 4. Fysisk medlemstidning

Medlemskap + Tidning

449 kr/år
 1. ALLA utbildningar

 2. ALLA event

 3. Medlemsförmåner

 4. Fysisk medlemstidning

Gratis medlemskap

0 kr/år
 1. Vissa utbildningar

 2. Vissa event

 3. ALLA utbildningar

 4. ALLA event

 5. Medlemsförmåner

 6. Fysisk medlemstidning

Fyll i ditt personnummer med 12 siffror för att hämta dina uppgifter