Saker som händer runt omkring oss sätter avtryck på aktiemarknaden. Foto: Shutterstock.

Så påverkas aktiepriset: Omvärlden

I denna artikelserie i fem delar lär du dig vilka faktorer som gör att aktiepriset rör sig. Vad är det som gör att en aktie ökar i värde på lång sikt och vad kan påverka aktiepriset på kort sikt? I den här artikeln förklaras det hur omvärlden påverkar dina aktier. Tidigare i serien har utbud och efterfrågan, bolagets prestationer och förväntningar presenterats och sista delen i nästa nummer rör psykologi.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 1 2023

Aktiemarknaden påverkas av det som händer runt omkring i världen. Ett val, kriser, artiklar i media eller förändringar i råvarupriser är några av de faktorer som sätter tonen på aktiemarknaden och i förlängningen bolagen som du äger. Det kan vara förändringar som påverkar företagets framtid, efterfrågan på deras produkter eller direkta kostnader. Hur ett företag agerar och rapporterar kommer vara grunden till aktiens kursrörelse på lång sikt, men det finns även faktorer som är utanför dess kontroll.

Den typen av kursrörelser blir framför allt på kortare sikt. För vad leder fram till om en aktie är värd mer om 10 år än i dag? Jo, att företaget har utvecklats och vuxit. På kort sikt kan händelser i omvärlden ge kursrörelser på nyheter som påverkar bolagen eller inte. En stor del av prisrörelserna beror på osäkerheten, att marknaden inte vet hur bolaget påverkas av nyheterna. Det är även möjligt att företag tvingas till förändring av omvärlden och blir ännu bättre, som till exempel digitala verktygs framfart som gynnades av Covid-19-pandemin.

Omvärlden kan ge direkt eller indirekt påverkan på börsbolagen. En direkt påverkan är något som påverkar företagets ekonomi direkt som till exempel förändringar i intäkter eller kostnader. Om oljepriset stiger kommer flygbolag som har drivmedelskostnader på flera miljoner få en direkt påverkan med ökade kostnader och lägre vinst. Oljepriset har stor påverkan i produktioner och frakt, så även företag som inte använder olja direkt kan få ökade kostnader.

En indirekt påverkan kan bland annat vara ett valresultat. Det kan bli förändringar i lagar eller skatter som kan påverka företagen på sikt, men det är inte en direkt förändring i företagets ekonomi eller verksamhet. Det brukar vara stora rörelser på aktiemarknaden innan och efter val. När Donald Trump var president i USA kunde han med sina uppdateringar på Twitter till och med påverka aktiemarknaden vilket gjorde att investmentbanken JP Morgan startade indexet “Volfefe”. Indexet visade att Donald Trumps tweets hade en statistisk säkerställd påverkan på marknaden.

Reagera med sans

Även reporäntan påverkar aktiemarknaden. Det har vi sett tydligt under 2022.  Reporäntan sätts av Riksbanken och den bestämmer priset för bankernas lån från Riksbanken. Den kostnaden influerar räntorna ut till privatpersoner och företag. Det gör att vi som konsumenter med lån får högre kostnader vilket leder till mindre konsumtion. Om konsumenterna håller hårdare i sina pengar säljer företagen mindre. Samtidigt har ofta företagen lån som blir dyrare när räntan går upp. Det blir alltså en direkt påverkan på både företagets intäkter och kostnader.

Det är bra att vara uppdaterad om vad som händer i omvärlden som investerare och fundera på hur förändringar påverkar företagen som du är delägare i. Men agera inte på alla rörelser. Om hela marknaden går ned 20 procent och det gör att du säljer för att du tycker aktierna du har går dåligt kanske inte ”företagen bakom aktierna” är dåliga utan nedgången beror på att hela marknaden just nu är osäker. Att då vara långsiktig i stället för att sälja på botten har historiskt sett varit en bra lösning.

Tidigare delar i artikelserien ”Vad påverkar aktiepriset”:

Vad påverkar aktiepriset: Bolagets prestation
Vad påverkar-aktiepriset: Utbud och efterfragan

Vad påverkar aktiepriset: Marknadens förväntningar

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem