Vad påverkar aktiepriset: Bolagets prestation

I denna serie i fem delar lär du dig vilka faktorer som gör att aktiepriset rör sig. Vad är det som gör att en aktie ökar i värde på lång sikt och vad kan påverka aktiepriset på kort sikt? I den här artikeln förklaras bolagets prestation och hur det påverkar aktiekursen. I förra numret presenterades utbud och efterfrågan och de kommande faktorerna är förväntningar från marknaden, omvärlden och psykologi.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 3 2022

På lång sikt är det hur företaget utvecklas som påverkar om aktien kommer att gå upp eller ned. Om företaget har en bra vinst och kan visa en stabil försäljning kommer fler att vilja investera i det. Vilket gör att vi direkt kommer tillbaka till förra delen. Utbud och efterfrågan: Om fler vill köpa aktien blir priset högre. 

Det är inte bara vinsten eller omsättningen som påverkar, utan även andra delar som bolaget kan påverka som belåning, förändringar i utdelningen, produktlanseringar eller till och med reklamkampanjer. Allt som på något sätt går att koppla till det som företaget gör eller presenterar reagerar marknaden på och beroende på vad majoriteten och media tycker visas i aktiekursen.

Bolagets prestation visas i årsredovisningen och kvartalsrapporter som alla börsbolag presenterar. I de rapporterna hittar vi bland annat företagets mål, strategier och finansiella rapporter som resultaträkning och balansräkning. Där kan vi se om företaget växer och hur det går jämfört med samma tid förra året. Det är bra att använda rapporterna och göra en egen analys av bolaget för att försöka förutspå hur företaget kommer att utvecklas i framtiden. 

Investerare vill oftast se bolag som har tillväxt i omsättningen eller vinsten. När företaget växer kan värderingen på bolaget växa, vilket gör att varje aktie också ökar i värde. Bolagets prestation kan ge stora kursrörelser på kort sikt. Till exempel om de släpper en lysande rapport. Men det är ännu viktigare att fokusera på företagets utveckling för den långsiktige.

LÄS OCKSÅ: Vad påverkar aktiepriset: Utbud och efterfrågan

Ett växande företag har en långsiktig strategi som det tar tid att se de stora resultaten av. På kort sikt kan omvärlden och börspsykologi påverka aktiekursen, men hur företaget utvecklas är det som kommer avgöra vad aktiekursen står i om 10 år. 

För att se om det är det enskilda företaget eller omvärlden som bidrar till en dipp i aktiekursen, eller en rusning, kan du jämföra aktiekursen mot index. Säg till exempel att det globala läkemedelsbolaget Astra Zeneca går upp 1,5 procent samtidigt som jämförbart index går ner 0,5 procent under samma dag. 

Då har förmodligen Astra Zeneca presenterat något positivt som gör att aktien går mycket starkare än resten av marknaden. Exempelvis ser vi på den gröna grafen hur Astra Zeneca från januari 2022 har gått bättre än den gula grafen för OMXS30. Astra Zeneca är inte särskilt konjunkturkänsligt eftersom mediciner behövs oavsett hur vår privatekonomi ser ut och har därför gått bra trots oro för inflation och räntehöjningar. 

Ett annat exempel visar Swedbank som hade en stor kris 2019 när det kom fram många negativa upptäckter om penningtvätt. Kursen rasade på grund av hur bolaget hade agerat och presterat. Så det är inte endast företagets tillväxt det handlar om. 

 

Det kan även vara andra prestationer som företaget styr över som påverkar aktiekursen. Diagrammet visar hur Swedbanks aktiekurs föll samtidigt som det svenska indexet steg. Alltså var kursrörelsen inte baserad på externa faktorer utan det som Swedbank självt kan påverka. 

Sammanfattningsvis, hur företaget presterar och presenterar kommer att påverka aktiekursen. Främst är det bolagets utveckling som kommer avgöra aktiekursen på lång sikt, men den kan också sätta agendan för kortsiktiga rörelser. Tipset är därför att hitta företag som växer och gör bra val som aktiemarknaden uppskattar. 

Bolagets prestation hänger ihop med efterfrågan och utbud. Om företaget presterar bra vill fler äga dess aktie. Det hänger också ihop med vilka förväntningar marknaden har på bolagets prestationer. Det ska vi lära oss mer om i nästa nummer.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem