Robert Andersson är börsanalytiker på Aktiespararna och tidigare utbildningsansvarig på Unga Aktiesparare.

Räntetoppen äntligen i sikte – drömläge för unga aktieplacerare

BLI MEDLEM I UNGA AKTIESPARARE HÄR

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 3 2023

Inflationen är fortsatt alldeles för hög vilket motiverar Riksbanken att kasta ytterligare eld på räntebrasan. I brasan brinner hushållens buffertar, extra konsumtionsutrymme och i viss mån även aktiekurser upp. Trots den negativa bilden behöver läget inte vara så dumtsärskilt inte för den med en fortsatt lång sparresa framför sig, skriver Robert Andersson, analytiker på Aktiespararna och tidigare utbildningsansvarig på Unga Aktiesparare.

SE OCKSÅ: Uppmaningen – i oroliga börstider: ”Farligt”

Faktorerna som eldat på börsen och bostadsmarknaden

På börsen har det nu gått 19 månader sedan vi senast såg ett All Time High på OMXSGI. Det är ovanligt och över tid är börsens naturliga tillstånd stigande. Vad som varit den främsta bakomliggande orsaken till utvecklingen är givetvis ränteutvecklingen. I många år har börsen successivt prisat in allt lägre räntenivåer. Det har motiverat allt högre aktiekurser och på så vis fått börsen att stiga. Samma underliggande mekanism har även eldat på bostadspriserna under de senaste 20 åren. Nu är det slut på detta. 

På två år har den svenska 10-åriga statsobligationsräntan, som ofta kallas den riskfria räntan, gått från –0,1 procent till +2,5 procent. Det är en häpnadsväckande utveckling. Inte på grund av att 2,5 procent inte är någon särskild hög nivå i det historiska perspektivet utan på grund av vad det innebär för en otrolig ökning av hushållens räntekostnader. Många hushåll har under det senaste året fått fyra- eller femfaldiga räntekostnader. Detsamma gäller våra börsbolag. Man skulle kunna hävda att det inte är konstigt att den procentuella ökningen blir stor när räntekostnaderna varit på så extremt låga nivåer och att räntan var ännu högre för 20 år sedan. Vad som är lätt att glömma är att skulderna samtidigt är mycket högre i dag. 2022 var hushållens skuldsättning i snitt 192 procent av disponibel inkomst, att jämföra med 115 procent 20 år tidigare. Då förstår man att den aktuella situationen är mycket kännbar för många hushåll och företag.  

LÄS ÄVEN: Förvaltaren bästa investmentbolagsfavoriter: ”Köpläge i aktierna”

Aktier trycks nedåt

I Q2-rapporterna har vi därför sett tydliga tecken mot att vi går mot kanske världshistoriens allra mest väntade lågkonjunktur. Att den är väntad är för att den är eftersträvansvärd. Återstarten sedan covidpandemin med enorma finanspolitiska och penningpolitiska stimulanser har fått så hög fart på inflationen att den sannolikt inte kan bromsas på annat sätt än genom att centralbankerna kraftigt drar ned på det ekonomiska tempot genom räntehöjningar. Den negativa konjunkturutvecklingen påverkar givetvis bolagen och därigenom kursutvecklingen. Men kurserna pressas även från ytterligare ett håll: Investeringskalkylerna.  

Investeringskalkyler kan variera på många sätt. Men den absoluta majoriteten av alla professionella investerare använder sig av någon form av investeringskalkyl där man estimerar ett framtida värde som sedan diskonteras tillbaka till dagens värde. I diskonteringen används en kalkylränta som oftast byggs upp av den riskfria räntan samt en riskpremie. När den riskfria räntan ökar minskar dagens motiverade värde – vilket pressar ned kurserna.  

MISSA INTE: Investera som en mästare: ”Utklassat index”

Det innebär kurspressen

Anledningen till det lägre motiverade värdet är att investeraren kräver en högre årlig avkastning framgent. För att få högre avkastning i samma bolag behöver värderingen falla. Effekten kan vara stor. Exakt hur stor den blir beror på många faktorer, men nedskrivningar mellan 25–35 procent på grund av den högre riskfria räntan behöver inte vara ovanligt. Vad det i praktiken innebär är att kurserna faller i dag så att de senare kan öka i en högre takt.  

Fenomenet kan på vissa sätt ses som en gåva från ovan för en ung investerare som aktivt sparar och således kommer att ha betydligt mer kapital i framtiden eftersom det blir en exponering mot den högre förväntade avkastningen. Som ung investerare med en lång karriär framför dig är kanske ränteuppgången alltså det bästa som kunde hända.  

YTTERLIGARE LÄSNING: Så hittar du vinnaraktier

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem