Tove Andersen. Foto: Tomra Systems.

Latour-pärlan efter tuffa åren: ”Stora möjligheter att skapa värde”

Bli medlem i Unga Aktiesparare här

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 1 2024 

Norska Tomra Systems vd Tove Andersen i lång intervju om: Att panta mera, mer än bara pantning, hållbarhet, att skapa sina egna marknader, tillväxt och om att ha Latour som huvudägare.

Nästan såväl alla läsare av denna tidning som den övriga befolkningen i Sverige är bekanta med pantmaskiner och använder sig veckovis av konceptet för att återvinna sina dryckesburkar- och flaskor av både plast- och glaskaraktär.

Vad alla kanske inte vet lika tydligt är att det är det norska börsnoterade bolaget Tomra Systems som står bakom maskinerna som du bland annat hittar på din lokala matvarubutik.

– Pantverksamheten står för hälften av vår omsättning. Vi säljer både pantmaskiner och lösningar kopplade till dem, säger Tomra Systems vd Tove Andersen.

Totalt omsatte Tomra 12 miljarder norska kronor under 2022. Rörelseresultatet uppgick till 1,6 miljarder norska kronor och ebita-marginal noterades till 13 procent.

Bolagets andra affärsområden går att hitta i Tomra Recycling, som bland annat består av sortering och återvinning av material som plast och metaller, och av Tomra Food. I det sistnämnda segmentet ingår bland annat sortering av frukt och grönsaker till inte minst livsmedelsbutiker.

– Tomra har en vision att leda en resursrevolution och grundar sig i en värld utan avfall och i en cirkulär ekonomi. Många ser oss endast som ett pantbolag. Vi jobbar hårt med att få fram de andra delarna av bolaget. Alla våra tre divisioner har goda tillväxtmöjligheter och korrelerar med globala megatrender.

LÄS OCKSÅ: Analytikern: Köpvärda aktier att fiska upp

Tomra har runt 5 500 anställda och har nu, i början av 2024, över 100 000 installationer i 80 olika länder.

Då pantmaskinerna ändå utgör 50 procent av intäkterna blir det en självklarhet att börja med att kika på hur förutsättningarna för affärsområdet ser ut.

I Sverige kan det tyckas vara en självklarhet att panta sina flaskor och burkar. Men samma synsätt gäller absolut inte nödvändigtvis i resten av världen, betonar Tove Andersen.

– Det samlas in omkring 45 miljarder produkter via våra pantmaskiner. Det representerar däremot bara 3–4 procent av det globala användandet. Vi har en 70-procentig marknadsandel på pantmaskiner och det här ger så klart en indikation på vilka tillväxtmöjligheter som finns framåt.

Tove Andersen berättar att det finns fin potential i inte minst Europa genom ett ramverk som kommit på plats gällande insamlandet av engångsplast. Det finns ett EU-direktiv på att 70 procent av artiklarna ska samlas in 2025 och att 90 procent ska göra det 2029.

– En tredjedel av människorna i EU lever i ett land som har pant. Över tid måste alla länder ha pant i någon form av format för att vi ska kunna nå de gemensamt uppsatta målen.

Tove Andersen nämner att Tyskland är Tomras största pantmarknad både i Europa och globalt. Hon konstaterar att Polen också närmar sig att införa pantmaskiner medan stora länder som Storbritannien, Frankrike och Spanien ännu inte är framme.

– På sikt finns det spännande möjligheter även i Nordamerika och på tillväxtmarknader. Det kommer att ske en modernisering.

MISSA INTE: Tre spännande aktier: ”Kvalitet till rea”

Att skapa egna marknader

När det kommer till divisionen som innehåller återvinning av material som plast och metaller pekar Tove Andersen på att det återvinns alldeles för lite produkter för att ekonomin ska bli tillräckligt cirkulär.

– Det gör att det finns många möjligheter.

Tove Andersen lyfter fram någonting som hon återkommer till flera gånger om under samtalet. Att Tomra är en “marketmaker” och inte en “markettaker”.

– Ett exempel på det är att vi under 2023 lanserade en sorteringsmaskin för aluminium. Det har varit svårt att få till ett ordentligt kretslopp för återvinningen av olika aluminiumlegeringar. Det här är en ny produkt, på en ny marknad, som vi ser kan växa 10–12 procent per år framåt. Sedan kan ännu fler segment öppnas upp.

Tove Andersen understryker att högre räntor sätter käppar i hjulet för vissa investeringar som är kopplade till nya anläggningar vilket påverkar tillväxten en aning i det kortare loppet. Samtidigt tillägger hon:

– Men om företag ska kunna nå sina mål om nollutsläpp måste de ta en titt på hur de kan reducera sina klimatavtryck. Det ligger i hjärtat av alla företag att de måste få till sin sortering av avfallsprodukter.

“Food-segmentet” har klart störst utmaningar framför sig under 2024, enligt Tove Andersen. Det grundar sig också i att många kunders investeringar i Tomras lösningar pressas av högre räntor.

– Vi ser en nedgång i orderingången och räknar inte med att växa i 2024. Vi kommer att passa på att hämta ut kostnader, nedbemanna och genomföra en mycket bättre integrering och hitta en mer effektiv struktur så att vi på sikt kan dra nytta av den underliggande tillväxten som finns.

Hur mår era kunder i vad som får ses som dystrare ekonomiska tider?

– Vi har en väldigt diversifierad kundportfölj med olika typer av kunder. Det är en stor variation och vi har en bra bredd. Pantverksamheten går väldigt bra medan matsegmentet är mer av en lågmarginalsaffär och pressas mer. Men helt klart märks det en skillnad nu jämfört med för ett–två år sedan. Det är generellt tuffare nu.

SE ÄVEN: Diversifiera portföljen med oälskade fonder

Innovation i DNA

Tove Andersen är tydlig med att Tomra är klart ledande inom alla segment som bolaget verkar i.

– Det är en del av vår filosofi. Vi väljer områden där det finns en hög, underliggande tillväxt och där vi kan vara med och skapa marknader och leda utvecklingen. Vi uppfann den första pantmaskinen 1972 och köpte upp den första sorteringslösningen. Det handlar om att öka graden av penetration på våra marknader.

Tomras olika lösningar har samtliga i stort sett positiva klimatavtryck.

– Vi är verkligen med och bidrar i arbetet mot klimatförändringar genom våra lösningar. Vi har en högkvalitativ insamling som inte minst är länkad till plastflaskor. Sedan handlar det också mycket om automatisering. Inom många industrier blir det svårare och svårare att få tag på rätt människor. Det gör det väldigt relevant för oss. Vi hjälper våra kunder att nå en högre kvalitet i sitt sorteringsarbete till lägre kostnader.

Tove Andersen är tydlig med att Tomra i grund och botten är ett teknologibolag.

– Mjukvara är oerhört viktigt för oss. Vi har jobbat med AI i många år och byggt kommersiella lösningar med hjälp av algoritmer. Vi jobbar hela tiden med ny teknologi och vill utveckla våra sensorer. Generativ AI kommer att revolutionera många saker.

Känner du ofta att Tomra blir missförstått på marknaden?

– Många känner till oss som ett högteknologiskt bolag. Andra sätter en tydligare ESG-stämpel. Men generellt känner jag att det blir lite för mycket fokus på panten och att de andra affärsområdena flyger under radarn.

Hur arbetar ni för att fler ska få en bredare förståelse av Tomras verksamhet?

– Vi jobbar med det i vår kommunikation. Det handlar om hur vi presenterar oss, vad vi skriver i våra rapporter och i sociala medier. I samband med alla möten som vi har med personer i marknaden passar vi på att prata om möjligheterna som finns för alla våra divisioner. Inte bara för panten.

Tomra har tiotusentals svenskar som direktägare i aktien. Men betydligt fler är ordentligt exponerade mot bolaget genom sitt ägande i Latour. Investmentbolaget är storägare i Tomra som utgör omkring 6 procent av dess substansvärde.

– Det är vår största aktieägare. Latours vd Johan (Hjertonsson) är styrelseordförande. Det är en av många aktieägare som vi ska behandla som alla andra. Samtidigt är det den typ av aktieägare som vi önskar oss. De tänker långsiktigt och vill bygga bolaget över tid. Det skapar också ett stort värde att få vara med och ta del av nätverket som finns runt Latour-familjen.

Just långsiktighet är något som inte sällan behövs i samband med investeringar. Tomra fick en riktig skjuts uppåt i samband med den rejäla ESG-hajp som ägde rum på börsen i samband med covid-pandemins utbrott. Aktien toppade runt 315 norska kronor i samband med starten av 2022.

I mitten av januari 2024 står kursen i runt 115 norska kronor och är följaktligen ned 60 procent senaste två åren. Tove Andersen fokuserar dock på att bygga ett framgångsrikt och hållbart bolag som står sig och växer väl sett ur ett längre perspektiv.

– 2022 satte vi upp ett mål som går ut på att vi ska vara dubbelt så stora 2027. Vi har mycket att göra och stora möjligheter inom både existerande divisioner och på nya marknader. Vi ska lyfta lönsamheten och har som mål att nå 18 procent i ebita-marginal. Det har varit två väldigt tuffa år. Men vi tror mycket på det vi gör och vet att vi kommer att generera stora värden om vi fortsätter att vara innovativa och skapar de bästa lösningarna.

YTTERLIGARE LÄSNING: Dolda utdelningen: ”Riktiga kassakor”

Tove Andersen om …

Betydelsen av pilotskolan: “Det är viktigt att en vd och en toppledning i ett så stort bolag som Tomra sitter i samma båt som alla aktieägare, att man har samma incitament. Vi har ett långsiktigt incitamentprogram för ledare varvid de måste investera åtminstone 50 procent av denna del av utbetald lön i aktien och vi har även en tradition av att många andra anställda äger och köper aktier i bolaget.”

Ledarskap: “Först och främst handlar det om att sätta en tydlig riktning och klara och ambitiösa mål. Det är viktigt att ha en förbättringsmentalitet, att skapa energi och att skapa ett team som kan leverera på målsättningarna. Jag investerar mycket tid i att bygga tillit och att vi sju som sitter i ledningsgruppen ska ta ett gemensamt ägarskap för leveransen. Sedan gäller det att ha en god uppföljning och att ta tag i saker och ting om det inte går som planerat.”

Att attrahera unga talanger till Tomra: “Det betyder väldigt mycket. Vi gör något väldigt meningsfullt och ska vara ett av de roligaste ställena att jobba på. Ju mer vi växer och lyckas sälja våra lösningar, desto bättre blir det för världen. Vi är ett högteknologiskt bolag med en god kultur och känner oss, trots vår storlek och närvaro över hela världen, som en start-up som inte ser att några problem inte går att lösa.”

Konsekvenser och lärdomar av den stora cyberattacken mot bolaget i juli 2023: “Det var en hemsk händelse, men vi har jobbat för att komma stärkta ur den. Ingen kan garantera att du inte råkar ut för en cyberattack. Vi har lagt ned ett arbete på att förbättra våra säkerhetsstrukturer och att göra det mycket svårare för en angripare. Jag är glad och stolt över hur vi har hanterat processen, även om den så klart både kostat på och skadat oss ekonomiskt”.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem