Foto: Nordea.

3 spännande aktier: ”Kvalitet till rea”

Bli medlem i Unga Aktiesparare här

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 1 2024

Finländska börsen gick klart sämst i Norden under 2023. Nu ser Marie Karlsson, chef för förvaltningen av nordiska aktiefonder på Nordea, potentiella klipplägen i kvalitativa bolag – till ordentliga rabatter. “Det finns många aktier som ser intressanta ut”, säger hon.

 Sverige och Finland har väldigt starka gemensamma band sedan långt tillbaka i historien.

Det finns även många likheter mellan respektive lands aktiebörs, konstaterar Marie Karlsson, chef för förvaltningen av nordiska aktiefonder på Nordea.

– Båda börserna har en hög exponering mot industri och finans, men det finns även en del defensiva inslag i olika sektorer, även om andelen hälsovård är relativt liten. Sedan finns det många bolag som man inte riktigt vet om de är svenska eller finländska. I Sverige är de liksom svenska och i Finland är de finländska, säger hon med ett lätt skratt.

Bland dem går namn som Telia, SSAB, Nordea och Stora Enso att hitta. De “svensk-finländska” bolagen är ofta noterade i både Stockholm och i Helsingfors.

Det bor omkring dubbelt så många människor, cirka tio miljoner till antalet, i Sverige jämfört med i Finland. Men Stockholmsbörsen är omkring fyra gånger så stor som motsvarigheten i Helsingfors.

– Därför händer det att finländska bolag gör “spin-offs” eller noterar sig endast i Sverige. Bolag på Helsingforsbörsen handlas ofta till en rabatt jämfört med bolag på Stockholmsbörsen. Då kan det vara intressant att notera sig i Sverige för att få en högre värdering.

Vad beror värderingsskillnaden på?

– Det handlar mycket om att den finländska börsen är så pass liten att den ofta glöms bort i ett internationellt perspektiv. Dessutom har de finländska pensionsbolagen minskat sin exponering mot finska aktier. Det här fenomenet har jag sett under alla 14 år som jag har jobbat med nordiska aktier, säger Marie Karlsson.

LÄS OCKSÅ: Därför ska du köpa kvalitetsbolag: ”Ingen överraskning”

Fall som skapar ingångslägen

Helsingforsbörsen upplevde som helhet ett riktigt motigt 2023 och var utan tvekan svagast i Norden. Breda index backade drygt 9 procent.

Marie Karlsson förklarar faktorerna bakom utvecklingen.

– Den finländska börsen är väldigt koncentrerad och drivs till stor del av ungefär tio bolag. Många av de riktigt indextunga bolagen gick dåligt på grund av olika operativa orsaker. Det blev som en motsatt effekt av den skjuts som “magnificent seven-bolagen” gav USA-börserna.

Nokia, Neste, Orion, Fortum, Elisa och Sampo var några av de tunga bolagen i index som hade det riktigt tufft. Marie Karlsson sätter saker i perspektiv och jämför med hur det såg ut på Köpenhamnsbörsen.

– På den danska börsen är hälsovårdssektorn stor och domineras av Novo Nordisk som drog upp indexet väldigt mycket.

Hur mycket påverkas de finländska bolagen av den geopolitiska turbulensen i och med närheten till Ryssland?

– Redan 2014, efter Rysslands annektering av Krim, började finländska bolag att kraftigt minska sin exponering mot Ryssland. I samband med den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022 uppgick den finländska exporten till Ryssland till bara 2 procent. Det ger en liten effekt på finländska bolag som inte blir mer påverkade än vad svenska bolag blir.

Marie Karlsson framhåller även att Finland, till skillnad från Sverige, fick sin Nato-ansökan ratificierad redan tidigt 2023.

MISSA INTE: Perfekta aktieinvesteringar: ”Köp kvalitet och gråt en gång”

Triss i spännande aktier

Marie Karlsson räknar med att det fortsatt blir ett stort fokus på olika makroekonomiska aspekter under åtminstone första delen av 2024 och att det kan bli svängigt på den finländska börsen på indexnivå.

– Osäkerheten har redan skapat möjligheter i flera fina bolag. Vi har byggt en del positioner i ett gäng bolag som där värderingarna kommit ner. Vi modellerar på långsiktiga kassaflöden och det är så klart intressant att kunna köpa aktier i bolag som vi ser som relativt ocykliska till runt 40 procents lägre värdering. Det kommer nog att fortsätta att skapas fina möjligheter för “stockpickers”.

Teamet som Marie Karlsson leder investerar generellt med en horisont på tre-fem år i sina nordiska, finländska och svenska aktiefonder. De fundamentala, långsiktiga aspekterna kopplade till bolagen lägger grunden för besluten.

För Stock Magazine delar Marie Karlsson, som är tydlig med att det inte är några köprekommendationer, med sig av tre intressanta finländska bolag som de har valt att investera i.

Först ut är Kempower.

– Det är ett bolag som tillverkar snabbladdare till både personbilar och lastvagnar. Tidigare har vi haft lite investeringar i bolag som Garo och norska Zaptec som är mer fokuserade på långsamma laddare. Efter att ha gjort research är vi övertygade om att AC-laddare (de mer långsamma, reds anm) är mer konkurrensutsatta än vad Kempowers DC-laddare är.

Marie Karlsson betonar att Kempower är produktledande i Europa och har laddare som påminner om Teslas laddare.

– Men Tesla är små i Europa. Kempower har, enligt vår analys, högsta kvalitet på sina DC-laddare och håller på att rulla ut sina produkter nu. Under fjärde kvartalet 2023 öppnade de en fabrik i USA och de håller även på att expandera produktionen i Europa. Vi har utnyttjat att aktiekursen kommit ned i samband med kortsiktig osäkerhet i marknaden och ökat på vår position.

Sedan slår Marie Karlsson ett slag förförnybara energibolaget Neste, som är världsledande på förnybar diesel.

– Neste är i dag ensamt om att ha en storskalig tillverkning av SAF, förnybart bränsle för flygindustrin. Vi ser en stor efterfrågan på det då flygindustrin behöver minska sina koldioxidutsläpp.

Marie Karlsson betonar att Neste börjar rulla ut produktionen ordentligt under första kvartalet 2024 och att de kan sälja det mot flygindustrin med en stor prispremie. Tidigare har tillverkningen av förnybart bränsle endast varit inriktad mot mer traditionell industri, så som vägtransporter och rederier.

– Det är väldigt intressant. Neste har en rekordlåg värdering. Marknaden är oroad för dynamiken mellan utbud och efterfrågan. De kommer att ha mycket nyproduktion under 2024 och 2025, men vi har följt det här länge och vet hur svårt det är att tillverka. Det tog Neste tio år att ta fram sin lösning och konkurrenterna gör ofta förluster på den här typen av affär. Jag tror att vi kommer att få se en positiv effekt av SAF (förnybart bränsle till flygindustrin, reds. anm).

SE ÄVEN: Vägen till magisk avkastning med kvalitet

Även Sampo faller Marie Karlsson i smaken. Den tidigare vildvuxna försäkringskoncernen har genomgått en större renodling och har nu blivit ett bolag med tydligt fokus på sakförsäkringar.

– Sampo har gjort en intressant resa och aktien är billig sett till vad en sådan affärsmodell borde handlas till. Sampo äger IF och Sverige är deras största marknad. Sakförsäkringar är överlag en väldigt stabil affär. De flesta vet inte vad de betalar för, kanske inte ens vilka försäkringar de har, och bolagen har en ordentlig “pricing power” på en väldigt konsoliderad marknad.

Marie Karlsson understryker att det före Sampos särnotering i Stockholm i november 2022 inte fanns något börsnoterat sakförsäkringsbolag i Sverige – till skillnad från i just Finland och i Danmark och Norge.

Finns det något annat som är värt att känna till vid ett intresse för att investera i finländska bolag?

– Att företagsledningarna ofta är väldigt konservativa i sin kommunikation och i sina resultatguidningar. Jag som är född och uppvuxen i Finland kan läsa av det här. Jag och en svensk kollega kan komma ut från ett möte med en finländsk ledning. Jag kan uppleva att ledningen varit optimistisk i mötet samtidigt som min svenska kollega upplever att ledningen var försiktig (skratt). Försiktigheten gör nog att finländska bolag ofta handlas till lägre värderingar. Det är raka motsatsen till ledande företrädare för till exempel danska bolag, som inte tvekar att utlova guld och gröna skogar, säger Marie Karlsson.

YTTERLIGARE LÄSNING: Bygg den optimala portföljen

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem