Foto: PUG Förlag.

Därför ska du köpa kvalitetsbolag: ”Ingen överraskning att aktierna stiger tusentals procent”

BLI MEDLEM I UNGA AKTIESPARARE HÄR

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 3 2023

I skakiga tider hamnar ofta så kallade kvalitetsbolag i fokus, men vad den exakta definitionen för begreppet är lämnar mycket att önska. Eller sagt med andra ord; vad som karaktäriserar och definierar ett kvalitetsbolag är högst individuellt och avhängigt envar analytiker och investerare, men några igenkännande faktorer står att finna. Vilka är dessa och vilka bolag lever upp till dem? 

MISSA INTE: Vägen till magisk avkastning med kvalitet

Vad är ett kvalitetsbolag? 

”Ett kvalitetsbolag för den långa portföljen.” Hur många gånger har vi inte sett, läst eller hört oss berättat detta? Och hur många gånger har vi inte ställt oss frågande till vad som exakt menas? Kanske kan vi finna några svar från oraklen i Omaha – Warren Buffett och Charlie Munger, som har en beprövad investeringsstrategi med imponerande resultat? 

Det är framför allt sex faktorer som de båda herrarna fokuserar på. Den första är att bolagets omsättning, över en lång tid, ska vara i stigande trend. Detsamma är gällande det egna kapitalet samt vinsten. Därefter vill de se att såväl brutto- som vinstmarginalen är stabil och över tid stigande.  

Slutligen ska bolagets skuldsättning vara på en acceptabel nivå, såväl procentuellt som mot rörelseresultatet (EBIT). Vad som menas med ”acceptabel nivå” beror på bolaget och inom vilken sektor det verkar. Till exempel har bolag inom fastigheter och energi en hög skuldsättning, medan bolag som är mer digitala i sin affärsverksamhet har en lägre. Det viktiga är att skulden aldrig ska vara i en stigande och ökande grad. Undantag för förvärv och andra extraordinära händelser finns, men över tid ska skulden inte stiga och etablera en ny, högre sorts normalnivå.  

Bolag som uppfyller dessa kriterier är mer ofta än sällan antingen dominerande eller bland de främsta inom sin sektor.  

LÄS ÄVEN: Följ Buffetts råd: Bygg långsiktig portfölj med rätt aktier

Exempel 1: Evolution Gaming 

Evolution Gaming är ett bolag som har tagit börsen med storm och den svacka som aktien (obs: inte bolaget och dess fundamentala verksamhet) hade under 2022 är nu som bortblåst. Den tidigare explosiva kursutvecklingen är inte sprungen ur intet, utan när vi tittar under huven hittar vi mycket som talar för att bolaget är just ett kvalitetsbolag.  

Bolaget sattes på börsen i slutet av mars 2015 och sedan dess har omsättningen, det egna kapitalet samt vinsten de senaste sju åren med ett snitt om 45,1 %, 58,1 % samt 78,3 %. Vidare har bolaget visat såväl stabila som stigande marginaler och beträffande skuldsättningen är den negativ eller sagt med andra ord: obefintlig. 

Med dessa siffror som utgångspunkt finns det fog att kalla Evolution Gaming för ett kvalitetsbolag, om än att de inte har den långa historik som Buffett och Munger önskar se. Vad som även stärker bilden av att det är ett stabilt bolag är det stora insynsägandet från såväl ledning som styrelse, men också det faktum att de skapar hög avkastning på såväl kapital som investerat sådant. 

Bolaget bedöms av både sig själva och av analytiker och branschexperter vara dominerande inom sin nisch och än så länge finns inga tecken på att de har som ambition att förlora förstaplatsen, tvärtom.   

SE OCKSÅ: Aktierna som Warren Buffett hade köpt på Stockholmsbörsen

Exempel 2: Novo Nordisk 

Säg Danmark till en investerare och denne tänker troligtvis genast på antingen Maersk, Coloplast, ChemoMetec eller Novo Nordisk. Sistnämnda står att finna som ett toppinnehav i flera av världens fonder, inte bara de svenska och nordiska, och det finns flera anledningar till det. Precis som i exemplet med Evolution Gaming uppvisar det danska läkemedelsbolaget imponerande siffror. 

Även här framkommer att både omsättning, vinst samt det egna kapitalet är i en stigande trend. Sedan 2016 har förstnämnda stigit med 89,3 % och de två sistnämnda med 79,3 % respektive 97,7 %. Siffrorna är inte lika höga som hos Evolution Gaming om samma uträkning där görs, men ingalunda imponerande.  

Beträffande marginalerna är de mycket stabila, där bruttomarginalen har varit beständig på cirka 83,8 (!) % de senaste sju åren och 84 % de senaste tio sådana. Liknande är gällande den viktiga vinstmarginalen, som snittar cirka 32–33 % de senaste sju åren. Och precis som i igamingbolaget har Novo Nordisk en negativ nettoskuld, någon skuld existerar alltså inte.  

Har bolaget en dominerande marknadsposition? Absolut, då de är världsledande inom produktion av insulin för diabetesbehandling samt ämnar växa inom behandling mot fetma.  

YTTERLIGARE LÄSNING: Investors kamp – mot rabatten: ”Gör ingenting häftigt”

Viktiga lärdomar 

Som investerare är det viktigt att göra sin egen analys. Att studera och även fokusera på dessa sex nyckeltal som har avhandlats i den här artikeln är bra och passande, för genom dessa får du snabbt en övergripande bild av bolaget och dess underliggande verksamhet. Du uppmuntras att därefter gräva vidare och djupare och var inte rädd att söka hjälp från andra. Bra bolag tenderar fortsätta att vara bra och förr eller senare följer aktien den underliggande verksamhetens utveckling. Kanske blir det då inte överraskning att se hur Evolution Gamings och Novo Nordisk aktiekurser, sedan 2015, ökat med tusentals procent.  

TITTA HIT: Förvaltarens bästa investmentbolagsfavoriter: “Köpläge i aktierna”

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem