Dolda utdelningen: ”Riktiga kassakor”

Bli medlem i Unga Aktiesparare här

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 1 2024

Hur fungerar egentligen aktieåterköp? När är det värdeskapande för ett bolag att köpa tillbaka egna aktier och vad innebär transaktionerna för aktieägarna? Douglas Forsling bjuder på en gedigen lektion i ämnet.

Ett företag har fem möjligheter för sitt kapital: Att dela ut, betala av lån, investera internt, förvärva externa verksamheter och genomföra aktieåterköp. I Sverige är aktieåterköp inte lika vanligt förekommande som i USA – trots att det kan vara mer flexibelt och långsiktigt skapar ett högre värde för alla investerare. Svenska investerare föredrar vanligtvis att få ut pengar direkt genom utdelning i stället för att låta bolaget genomföra aktieåterköp.

Aktieåterköp innebär att företaget köper tillbaka sina egna aktier på marknaden till ett förutbestämt belopp eller ett antal som har godkänts vid senaste bolagsstämman. Vanligtvis makuleras de inköpta aktierna. Det minskar det totala antalet aktier i omlopp. Det innebär att nuvarande aktieägare får dela på samma vinst men med färre aktieägare. Det resulterar i en högre vinst per aktie utan att bolaget nödvändigtvis ökar sin totala vinst eller marginal.

Det är värt att notera att bolag First North-listan inte kan göra aktieåterköp. Men de kan göra syntetiska återköp där någon agerar för bolagets räkning och håller aktierna. Aktierna makuleras alltså inte i detta fall.

LÄS OCKSÅ: Fredrik Lundbergs bästa råd: Så blir du rik som ung

Fördelar

Bolaget kan öka vinsten per aktie utan att nödvändigtvis förbättra sina operationella resultat.

När aktieåterköp påbörjas är marknaden inte lika förväntansfull kring att de kommer att fortsätta. Det innebär att om företaget väljer att sluta med aktieåterköp blir det inte lika negativa reaktioner från marknaden.

MISSA INTE: Utdelningsportfölj för guldkant: ”Skönt när pengar trillar in”

Nackdelar

Aktieåterköp kräver känsla och tajming från företaget ifråga. Precis som för en investerare är tajmingen avgörande. Tyvärr tenderar företag ofta att köpa tillbaka sina aktier när aktiekurserna är höga, värderingen är på sin spets och när bolaget aldrig har varit mer lönsamt.

Ett exempel är Byggmax. Under covid-pandemin, när renoveringar och byggnadsprojekt var populära (själv byggde två trädäck), valde företaget att återköpa sina aktier. Trots att Byggmax också minskade sina skulder under 2020 köpte de aktier när aktiekursen låg mellan 70 och 90 kronor. I dag ligger aktiekursen på 35 kronor och vinstmarginalen har sjunkit till 1 procent över de senaste tolv månaderna (utan att inkludera det fjärde kvartalet 2023 då denna artikel skrivs i slutet av januari).

I regel är minskningen av antalet utestående aktier ett kvalitetstecken hos bolag. Tänk på motsatsen: En ökning av antalet aktier indikerar att företaget har behövt ta in kapital från marknaden. I vissa fall kan en ökning av antalet aktier vara rimlig när dessa emitteras som incitament till företagsledning och styrelse, men i sådana fall bör man också utvärdera deras rimlighet i förhållande till prestationen.

SE ÄVEN: Aktierna med högst direktavkastning

När bör aktieåterköp genomföras?

Enligt min åsikt bör man använda sig av både utdelning och aktieåterköp i ungefär samma situation. Avbetalning på lån görs när företaget har hög skuldsättning eller när det vill skapa utrymme för att senare kunna öka skuldsättningen – exempelvis vid förvärv.

Investeringar, både internt och externt (genom förvärv), bör göras när företaget genererar en avkastning som överstiger dess avkastningskrav. Ett förenklat exempel är när ett företag köper upp andra bolag som värderas lägre än sig själv. Därigenom skapas värde för aktieägarna eftersom den förvärvade vinsten nu räknas in i samma skala där deras vinster värderas högre. Något som ökar värdet av de vinster som företaget förvärvar.

För att exemplifiera: Om Bolag A köper Bolag B till en p/e-kvot på 5 där Bolag B har en vinst på 100 miljoner medan Bolag A värderas till en P/E-kvot på 15 investerar då Bolag A 500 miljoner för att köpa Bolag B. Om allt annat är lika kommer dessa 100 miljoner i vinst att värderas till 1,500 miljoner. Följaktligen har 1,000 miljoner i värde skapats för aktieägarna. Det är en ganska hög avkastning, eller hur? Detta är något som serieförvärvare nyligen har utnyttjat till sin fördel. Men det är något vi får diskutera mer om vid ett annat tillfälle.

Vad händer då när ett företag inte har några fler investeringsmöjligheter? För länge sedan, även innan jag började investera, satsade många företag på att diversifiera sin verksamhet. Det innebar att de investerade i branscher som inte hade någon koppling till deras kärnverksamhet. Till exempel ägde Volvo Abba – ja, det Abba som tillverkar kaviar, sill, ansjovis och som de själva kallar ”havets bästa”.

Nu sker sådana investeringar mer sällan. Samma trend syns i Korea och Japan. I västvärlden har vi blivit mer fokuserade. Investeringar bör göras inom områden som antingen kompletterar eller är nära kärnverksamheten.

YTTERLIGARE LÄSNING: 10 högutdelande aktier

Direktavkastningen kan vara högre

Om vi antar att företaget har så mycket pengar att det inte kan investera dem lönsamt återstår endast tre alternativ: Att betala tillbaka lån, genomföra aktieåterköp och dela ut pengar till aktieägarna.

Det är självklart att prioritera att betala tillbaka lån. Som legendariske fondförvaltaren Peter Lynch säger: “Inget företag utan skulder har gått i konkurs”. Det är faktiskt inget måste att skicka pengarna tillbaka till banken, men så länge företaget har en nettokassa är det tillräckligt för mig.

Därefter återstår endast utdelning och aktieåterköp. En balans mellan dessa alternativ är det bästa alternativet här. Utdelningen kan hållas på en nivå som ger utrymme för att bygga upp kassan så att företaget kan köpa tillbaka sina egna aktier när aktiekursen är låg. Företaget kan utnyttja volatiliteten lika mycket som vi investerare kan göra.

Företag som genomför både och är riktiga kassakor: Dessa gör vad företag är tänkta att göra för sina investerare. Det vill säga överföra pengar från företaget till dess aktieägare.

När du undersöker ett bolag bör du granska både dess utdelningspolicy och dess aktieåterköp – eftersom din direktavkastning kan vara större än du tror.

LÄSTIPS: 10 aktier att köpa för skatteåterbäringen

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem