Foto: Colourbox.

5 nordiska aktiepärlor: ”Unik kvalitet”

BLI MEDLEM I UNGA AKTIESPARARE HÄR

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 3 2023

I våra grannländer finns flera världsledande börsnoterade bolag inom olika branscher. Företagsklimatet i de nordiska länderna är känt för sin positiva prägel. Det kan tillskrivas det väletablerade utbildningssystemet, en stark innovationskultur och en politisk stabilitet med pålitliga institutioner och låg korruption. Stock Magazine undersöker några av de framstående företagen som har placerat de nordiska länderna på den globala kartan närmare.

Tidigare har vi med hjälp av kapitalförvaltaren Coeli identifierat de företag som är bäst i sin klass och hur det går att hitta dem rent konkret. Gemensamma nämnare har varit en lång historik av stigande vinster och ett starkt kassaflöde, en vallgrav som gör det svårt för nya konkurrenter att etablera sig på marknaden och ett starkt varumärke. Utifrån dessa kriterier finner vi flera spännande alternativ i Norden som vi lyfter fram nedan.

Danmark – koll på läkemedel

När det kommer till aktieinvesteringar är det klokt att vända blicken mot Danmark på andra sidan Öresundsbron. Köpenhamnsbörsens OMXC20 har slagit Stockholmsbörsens motsvarighet OMXS30 sett över både ett, tre och fem år. Ett av de mest framstående danska bolagen är Novo Nordisk. Det är Nordens största läkemedelsbolag och är världsledande inom diabetesbehandling.

Novo Nordisk redovisade en omsättning på cirka 177 miljarder danska kronor och en vinst på cirka 75 miljarder danska kronor år 2022. Bolaget har 55 000 anställda och hjälper 40 miljoner patienter över hela världen. Cirka 80 procent av Novo Nordisks försäljning kommer från deras diabetessegment medan resterande 20 procent utgörs av bioteknik och biomedicin.

Bolaget uppstod genom en sammanslagning av företagen Nordisk Gentofte A/S och Novo Industri A/S. Bolagets historia sträcker sig 100 år tillbaka till 1923. Sedan upptäckten och produktionen av insulin, vilket blev en av 1900-talets viktigaste medicinska genombrott, har Novo Nordisk snabbt utvecklats och behandlat miljontals diabetiker världen över.

Novo Nordisk var ett av de första bolagen som utvecklade insulin och har i dag en unik position på marknaden. Tillsammans med konkurrenterna Sanofi och Eli Lilly kontrollerar de cirka 90 procent av insulinmarknaden globalt. Bolagets stora storlek och kassaflöde utgör en vallgrav i sig. Bristen på betydande konkurrenter gör att de kan sätta priser och bibehålla höga marginaler. Med dessa kriterier kan vi konstatera att Novo Nordisk är ett av de absolut bästa bolagen i sin klass. I somras passerade även Novo Nordisks börsvärde Danmarks totala BNP i styrka.

LÄS OCKSÅ: Investors kamp – mot rabatten: ”Gör ingenting häftigt”

Finland – försäkring och förpackning

Finlands ekonomi har, liksom Sveriges, stora bolag inom flera olika branscher. Landet rymmer telekommunikationsjättar som Nokia, stora skogsbolag som Stora Enso, energiföretag som Fortum och bank- och försäkringsbolag som Sampo.

Svensknoterat under renodling

Ett av de mest framstående företagen på Helsingforsbörsen är konglomeratet Sampo, som nu även är noterat på Stockholmsbörsen. På samma sätt som Novo Nordisk är nordens läkemedelsjätte är Sampo Nordens försäkringsjätte. Tillsammans med två andra aktörer har de nästintill monopol på den nordiska försäkringsmarknaden, med en marknadsandel på cirka 75 procent, vilket ger god lönsamhet och stabila kassaflöden som möjliggör en hög och uthållig aktieutdelning.

Sampo har de senaste tre åren genomfört en strategiförändring för att tydligare fokusera på försäkringsmarknaden. 2022 såldes hela Sampos ägarandel i Nordea som en del av strategin att bli ett renodlat försäkringskonglomerat, och planen är att fördela delar av den starka och stabila balansräkningen till aktieägarna.

MISSA INTE: Här är kursvinnarna bland investmentbolagen: ”Gammal är äldst”

Godisbolaget som styrde om

Precis som de tidigare nämnda företagen har även Huhtamäki en historia som sträcker sig över 100 år tillbaka i tiden. Bolaget grundades 1920 av finländaren Heikki Huhtamäki för att tillverka godis, vilket snabbt blev en växande marknad. På 60-talet förvärvades företaget Mensa, som hade egen tillverkning av förpackningar, och därefter förpackningsbolaget Polarpak. Detta styrde Huhtamäki mot en strategi med fokus på förpackningsindustrin. I dag är Huhtamäki världsledande inom hållbara förpackningslösningar. Det är högst troligt att du har använt Huhtamäkis produkter vid flera tillfällen.

Många etablerade snabbmatskedjor använder Huhtamäkis produkter på sina restauranger, och nyligen genomförde Huhtamäki en stor lobbyingkampanj tillsammans med McDonald’s som syftade till att påverka ny EU-lagstiftning gällande förpackningsavfall. Bolaget har haft stabil tillväxt i omsättning och utdelning de senaste tio åren. Det beror på en stark efterfrågan på hållbara förpackningslösningar globalt.

Norge – olja och återvinning

Om det är något våra grannar i Norge är kända för inom näringslivet är det deras naturtillgångar inom olja och gas. 1960-talet var en jackpot för norrmännen. Då upptäcktes oljan i stor skala och nationen blev plötsligt rik på historiskt sätt.

SE ÄVEN: Förvaltarens bästa investmentbolagsfavoriter: “Köpläge i aktierna”

Den statliga energikungen

Norska Equinor (tidigare Statoil) är ett av de företag som har haft störst framgång med att dra nytta av oljefyndigheterna i Nordsjön. I dag är Equinor Norges klart största företag och ägs till 67 procent av staten medan resterande aktier handlas offentligt på aktiemarknaden. Equinor har en mycket stark finansiell ställning. Det ger möjlighet till fortsatt tillväxt av utdelning samtidigt som bolaget kan fokusera på den gröna omställningen.

Equinor strävar aktivt efter att minska sin miljöpåverkan och främja hållbarhet. Företaget har diversifierat sin portfölj och ökat sin satsning på förnybar energi, inklusive vindkraft och solenergi. Genom att anpassa sig till den globala övergången mot en mer hållbar energimix har Equinor positionerat sig som en ledande aktör inom energiomställningen.

Plankes återvinningsprins

Precis som Equinor har Tomra en historia som sträcker sig tillbaka till 1970-talet. Bröderna Petter och Tore Planke grundade företaget efter att ha uppfunnit världens första pantmaskin. Bolaget har länge haft stark tillväxt och lönsamhet – som förväntas fortsätta. Tomra upplever en stark efterfrågan på sina produkter och har en betydande orderingång. I Sverige är det självklart att panta, men vi är också världsledande. Sverige var ett av de första länderna i Europa som införde pant på burkar och svenskarna är bland de flitigaste pantarna i världen.

Tomra har stora tillväxtmöjligheter eftersom många länder inte har kommit lika långt när det gäller pantningskultur. I USA pantas till exempel endast cirka 73 procent av alla metallburkar. Det kan jämföras med den svenska statistiken på cirka 91 procent. I Spanien och Portugal ligger siffran på runt 50 procent, vilket innebär att det finns stora marknadsandelar att erövra. I Slovakien, Cypern och Tjeckien är siffran så låg som 30 procent. Det finns även stora möjligheter till expansion i tillväxtmarknader som Asien och Latinamerika där ökade utmaningar med avfallshantering och behov av effektiva återvinningssystem finns.

Tomra har under många år haft tillväxt med lönsamhet. Bolaget har i dag en stark finansiell ställning och en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter eftersom inträdesbarriärerna inom branschen är relativt höga. Bland annat på grund av långvariga serviceavtal.

YTTERLIGARE LÄSNING: Därför ska du köpa kvalitetsbolag: ”Ingen överraskning att aktierna stiger tusentals procent”

Unik kvalitet

I Norden finns en förtrollande samling kvalitetsbolag som har satt regionen på den globala kartan. Dessa företag delar gemensamma nämnare som en stark historik av vinster, imponerande kassaflöden och en vallgrav mot sina konkurrenter.

De nordiska ländernas positiva företagsklimat, utvecklade utbildningssystem och starka institutioner har också bidragit till den nordiska framgången.

Vi har bara skrapat på ytan och utforskat några av dessa företag. Det finns en hel värld av spännande möjligheter att upptäcka i Norden för investerare.

Med unik innovation, långsiktigt hållbarhetstänk och en vilja att driva förändring har kvalitetsbolagen i Norden visat sig vara en fantastisk investeringsarena.

MER LÄSNING: Perfekta aktieinvesteringar: ”Köp kvalitet och gråt en gång”

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem