Nyckeltalet som öppnar dörren till börsens bästa bolag

Börsen är en öppen spelplan – en demokratisk arena där alla tävlar mot alla samtidigt. Varje gång en förvaltare ser köpläge i en aktie och handlar ser en annan säljläge och är på säljsidan i orderboken. Således finns det alltid en vinnare och en förlorare i varje aktieaffär som görs. Snittet av alla investerare är alltid index. Frågeställningen samtliga aktörer på börsen vill ha svar på är vad som identifierar de bolag som är bäst i sin klass. Vilka nyckeltal är viktigast? Vilka mjuka värden ska man analysera? När slutar ett kvalitetsbolag vara ett kvalitetsbolag?

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 4 2022

Stock Magazine har träffat Kristofer Berggren på Coeli för att få hjälp att besvara frågan kring hur man identifierar börsens bästa bolag. Han har många år bakom sig i finansbranschen. Flera säkert känner igen honom från hans tid på CMC Markets och podcasten ”Björnfällan” som drevs tillsammans med Nils Brobacke. 

Efter en sejour som vd på Finwire Media arbetar han i dag som produktspecialist på Coeli Global och fungerar som länken mellan förvaltarna och Coelis kunder. Coeli Globals investeringsfilosofi är att hitta världens mest framgångsrika bolag som är branschledande med starka varumärken. Vad gäller urvalskriterierna nämner Kristofer Berggren tidigt vinsttillväxt som ett av de viktigaste nyckeltalen.

– Växande vinster är ett av de absolut viktigaste kriterierna. I fonden med lite större bolag tittar vi på bolag som växer vinsten uthålligt med minst 10-20 procent per år och i Small cap-fonden vill vi gärna se 20-30 procent. Kortsiktigt kan många olika faktorer påverka aktiekursutvecklingen, men långsiktigt finns en stark korrelation mellan vinsttillväxten och aktiekursutvecklingen. Om ett bolag börjar tappa momentum i tillväxten och vi inte tror att de kan komma tillbaka säljer vi. Även de mest fantastiska bolagen kan tappa momentum tillfälligt. Men det behöver också stanna vid att det är just tillfälligt, berättar Kristofer Berggren.

Vinsttillväxt är ett nyckeltal som skvallrar mycket om ett bolags verksamhet. Att kontinuerligt växa vinsten årligen innebär att affärsmodellen fungerar, att branschen bolaget verkar i växer och att bolaget i sig är skickligt på att kapitalisera på branschtillväxten. Kortsiktigt kan många olika faktorer påverka aktiekursutvecklingen. Men långsiktigt finns en stark korrelation mellan vinsttillväxten och aktiekursutvecklingen.

– Det kan låta basalt, men det är många saker som krävs för att ett bolag ska uppvisa stigande vinster år efter år över långa tidsperioder. För att det ska vara möjligt krävs det att bolaget är ledande eller en av ledarna i sin sektor. Sektorn i sin helhet måste ha god lönsamhet och en underliggande tillväxt. Ett bolag som växer 10–20 procent i en sektor som inte växer kommer att ha svårt att fortsätta sin tillväxtresa.

Mycket av branschanalysen och bolagsanalysen går hand i hand. Hittar du ett bolag med starka kassaflöden som årligen ökar både omsättning och vinst återfinns troligen även sektorn i tillväxt. Genom nyckeltalet ”vinsttillväxt” (hur många procent företaget växer sin vinst med årligen) får man som investerare ett bra screeningskriterium för att sålla fram börsens kvalitetsbolag.

LÄS ÄVEN: Vinnare på räntesjuk börs

Kassaflöden är en vallgrav

Flera stora investeringsnamn, bland dem Warren Buffett, brukar prata om att det är viktigt att de bolag han investerar i har en ”Moat”, en vallgrav. En vallgrav är en konkurrensfördel som gör det svårt för andra företag i branschen att konkurrera med företaget som har vallgraven. Vallgraven i sig kan vara flera saker. Till exempel patent på en uppfinning, ett välkänt varumärke samt ofantligt starka kassaflöden, vilket Kristofer Berggren belyser är en stark konkurrensfördel.

– Många av de kvalitetsbolag vi investerar i har extremt starka kassaflöden. De har haft så pass kraftig vinsttillväxt under så många år att kassaflödena i sig är en moat. Exempelvis kan ett teknikföretag lägga enormt mycket pengar från det fria kassaflödet på teknisk utveckling. Det gör det svårt för konkurrenter att komma in. Man tänker ofta att vallgraven är en unik produkt eller ett patent, men pengarna från det fria kassaflödet i sig gör att konkurrenterna inte kan hålla uppe innovationstakten för att ta över som branschledare. Apple kan med sitt kassaflöde exempelvis köpa upp hela SEB, Handelsbanken, Swedbank, Sandvik och Assa Abloy varje år. 

Skuldsättningen är ytterligare ett kriterium som är viktigt att titta på, förklarar Kristofer Berggren. Ett idealscenario är att bolaget inte har några skulder alls och sitter på en nettokassa.

– Vi vill att bolagen ska ha kontroll över sitt eget öde. Det ska inte ligga i bankens eller andra långivares händer. Vill bolaget dra upp skuldsättningen något för att till exempel göra förvärv så är det okej om det är lågt skuldsatt eller har en nettokassa. Det är viktigt för oss att bolagen har möjlighet att agera när det blåser ekonomisk motvind i samhället. I goda tider bryr sig ingen om skuldsättning och tillgången till krediter är god. När den ekonomiska motvinden friskar i är läget ett helt annat och då har bolag med stark finansiell ställning goda förutsättningar att göra bra förvärv till attraktiva värderingar. En annan möjlighet för bolagen är att köpa tillbaka egna aktier för att på så vis få lite extra tryck i EPS-tillväxten.

Kvalitet kostar, brukar det heta. Det stämmer ofta in även på börsen. Det är svårt att hitta bolag med hög vinsttillväxt, starka kassaflöden och vallgravar mot konkurrenter till lägsta möjliga P/E-tal. 

Om bolagets vinsttillväxt fortsätter enligt (eller över) förväntan kommer aktiekursen dock att gå upp även om P/E-talet är detsamma. Om aktiekursen under en period sjunker trots ökande vinster sjunker P/E-talet. Om P/E-talet sjunker utan anledning är bolaget billigare. Det ger fina köplägen av kvalitetsbolag till lägre pris.

Vad finns det för varningssignaler?

Håll dig borta från bolag som inte är lönsamma. Många vill hitta bolag som är i tidig utvecklingsfas med förhoppningen att bolaget ska explodera och att man får vara med på hela tillväxtresan från start. Den stora risken med det är att man investerar i bolag som aldrig blir lönsamma och att man i värsta fall förlorar sina pengar. För att få ut den fulla effekten av ränta-på-ränta måste du ge dina investeringar tid att växa. Behöver du hela tiden ”börja om” på grund av lockelsen till förhoppningsbolag så minskar du också tiden som dina investeringar kan växa och således effekten av ränta på ränta. Du har mycket att vinna på att investera i kvalitet från start. Där några av de viktigaste parametrarna är hög och uthållig vinsttillväxt samt låg skuldsättning.

Förutom nyckeltalen är det för Coeli-förvaltarna även viktigt att träffa ledningspersoner på bolagen, besöka deras kontor, småprata med anställda och få deras syn på verksamheten. Du som småsparare kan också göra detta genom att prata med anställda på det bolaget du vill investera i. Kanske är du redan kund hos företaget och kan få en känsla av bolaget på den vägen. 

Kristofer Berggren konstaterar även hur det går att konkret gå till väga för att hitta de bästa bolagen. Initialt kan du screena på vinst- och omsättningstillväxt samt skuldsättning. Kom ihåg att titta på tillväxten de senaste fem och tio åren så att du får en bild av hur de faktiskt växer över tid. Det kommer ge dig en lista med bolag att jobba vidare på. Branschledande företag hittar du ofta bland de lite större bolagen på grund av att det tar lite tid innan de växer in i sin position. Har bolaget uthållig vinsttillväxt med stabila marginaler och hanterbar skuldsättning så är det ofta ett bra bolag eftersom de flesta bolag inte klarar att upprätthålla det över tid.

– Många parametrar är svåra att mäta konkret. Exempelvis ”pricing power” som innebär att företagen har möjlighet att höja sina priser utan att tappa kunder. Ofta visar sig däremot dessa parametrar i vinsttillväxten. ”Pricing power” är extra viktigt nu i inflationstider eftersom man då kan skjuta över inflationen på kunderna utan att det har en negativ effekt på bolagens intäkter. Håller du dig till lönsamma bolag som inte har för hög skuldsättning, så har du en väldigt bra grund att stå på. 

MISSA INTE: ”Vill skapa mig ett härligt liv”

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem