Om Unga Aktiesparare

Vi är den oberoende, ideella föreningen som hjälper Sveriges unga att spara och investera smart. Genom kunskap, nätverkande och andra förmåner får du som medlem lära dig mer om finansmarknaden och hur du investerar framgångsrikt för att nå dina spardrömmar.

Unga Aktiesparare är Sveriges största ungdomsförbund för aktieintresserade. Förbundet grundades år 1990 i Sverige som en avknoppning från Aktiespararna. 

Unga Aktiesparare drivs av unga - för unga

Vi utbildar våra medlemmar genom den lokala verksamheten som är spridd över hela landet, fördelat på fem regioner och cirka 48 lokalavdelningar, från Luleå i norr till Malmö i söder. Alla lokalavdelningar drivs av ideellt engagerande ungdomar. Att engagera sig i en lokalavdelning ger ovärderliga kontakter och erfarenheter inför framtiden. Våra medlemmar får också kunskap via vår populära ekonomitidning Stock Magazine och vår utbildningsserie, Sveriges bästa aktieutbildning - UA-Akademin.

Cirka 10 000 ungdomar från 0 till och med 28 år är i dag medlemmar i förbundet. Majoriteten är mellan 18 och 28 år och studerar på högskola/universitet eller arbetar. Medlemmarna är allt från nybörjare till experter.

Du gör skillnad för ungas sparande

Tack vare dig som medlem har Unga Aktiesparare möjlighet att arrangera gratisutbildningar genom hela Sverige med en ambition om att nå en målgrupp som inte får privatekonomisk kunskap hemifrån. Som oberoende aktör kan vi också ta ställning i sakfrågor för spararnas bästa. Tack till våra finansiärer och till dig som medlem för att du bidrar till att hjälpa Sveriges unga att spara smartare.

 

Såhär investerar våra medlemmar

Få aktieinspiration, lär dig utav andra och disskutera dina aktieköp med Unga Aktiesparare online - gå med i vår Shareville grupp (endast öppen för medlemmar). 

 

Projektet Ung Privatekonomi

Vi på Unga Aktiesparare är väldigt stolta över att ha möjlighet att driva utbildningsprojektet Ung Privatekonomi, en av Sveriges viktigaste ungdomssatsningar. Inspiration, enkelhet och öppenhet speglar Ung Privatekonomis inställning och arbete då de åker land och rike runt för att undervisa i privatekonomi och sparande för Sveriges gymnasielever. Varje läsår besöker projektets informatörer skolor för att sprida entusiasm och kunskap. Allt för att ge eleverna förutsättningar att ta kontroll över sin privatekonomi och sitt sparande. Ung Privatekonomi är Sveriges äldsta och största oberoende och icke vinstdrivande projekt inom privatekonomi. Från att ha inspirerat och utbildat 3 700 gymnasieelever från starten så har antal elever som vi träffar ökat till drygt 20 000 elever idag.

För er som vill göra privatekonomi tillgängligt för fler unga och få närmare kontakt med målgruppen så finns olika sätt att bli en del av Ung Privatekonomi. Kontakta Ung Privatekonomi här.

Unga Aktiesparares Gymnasieprofil

Från och med höstterminen 2021 är det möjligt för gymnasieungdomar att välja en skola med Unga Aktiesparares gymnasieprofil, vilket vi är väldigt stolta över. Även om det ännu är en nytillkommen valmöjlighet så ser vi en stor fördel i att kunna erbjuda gymnasieelever den ekonomiska kunskap som krävs för att känna ekonomisk trygghet.

I dagsläget finns gymnasieprofilen representerad på gymnasieskolor i bland annat Stockholm, Göteborg, Östersund och Söderköping.

Unga Aktiesparare erbjuder utbildningsmaterial till Privatekonomi, Aktiekunskap och Aktieanalys. Läs mer om gymnasieprofilen här