Foto: Colourbox.

Olika konton – här är skilnaden på ISK och AF

Denna artikel framgår ursprungligen på Ung Privatekonomis webbplats

Båda kontotyperna är praktiska och lättillgängliga konton men de har några egenskaper som skiljer dem ifrån varandra.

Investeringssparkonto (ISK)

Schablonskatt

ISK erbjuder en speciell schablonskatt, en årlig skatt baserad på det genomsnittliga statslåneräntan och saldot på kontot. Detta gäller oavsett hur mycket värde investeringarna har ökat med. Denna skattesats är relativt låg (speciellt när reporäntan var låg) och kan vara särskilt fördelaktig vid hög värdestegring på investeringen. Ju högre reporäntan är, desto högre kommer också den procentuella skatten vara.

Flexibilitet

Schablonskatten gör att ISK är väldigt flexibilitet när det gäller att köpa och sälja värdepapper. Transaktioner kan utföras när som helst utan att man behöver tänka på deklaration av vinst vid försäljning.

LÄS OCKSÅ: Så säkrar du ekonomin i höst – expertens råd: ”Se över vad ditt liv kostar”

Aktie- och Fondkonto:

Vinstskatt

Investering i ett aktie- och fondkonto beskattas endast när investeringen säljs och en vinst har uppstått. Denna vinst betraktas och beskattas som kapitalvinst vilket är 30 % av vinsten. Med andra ord, skatt betalas endast vid en försäljning av en investering. Eftersom vinstskatt betalas istället för schablonskatt så behöver vinsten deklareras varje år som en försäljning har skett.  Du betalar in vinstskatten vid nästa års deklaration, så om du säljer aktier eller fonder som ökat väldigt mycket så är det viktigt att spara 30 % av vinsten till deklarationen.

Förluster

En fördel med aktie- och fondkonton är möjligheten att dra av kapitalförluster mot kapitalvinster. Detta kan minska den totala skatten om man kan kvitta investeringar som genererat vinst mot investeringar som genererat förlust.

Sammanfattningsvis, valet mellan ISK och aktie- och fondkonto beror på individuella mål och investeringsstrategi. Båda har sina för-och nackdelar men ISK kan vara fördelaktigt om man söker en enkel och smidig lösning. På samma sätt ger aktie- och fondkonto fördelar som kapitalförlustavdrag mot kapitalvinster vid försäljning eller om man väldigt långsiktig i sina investeringar (30 år+).

MISSA INTE: Bästa spartipsen till studenten: ”Få mer pengar”

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem