Foto: Fondbolagens förening.

Så fångar du femstjärniga drömfonder

BLI MEDLEM I UNGA AKTIESPARARE HÄR

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 3 2023

Vid val av fonder vill vi alla så klart se till att vi lyckas välja de bästa alternativen. Men det hela är inte så lätt. Vad är egentligen en ”bra fond”? För att få någon ordning det hela tänkte jag dela med mig av ett par bitar ifrån den process som Morningstar utgår från när vinnarna i den årliga Fund Awards tas fram.

Varje år får nämligen fonder ta emot pris om de lyckas vinna inom sin kategori. Men vi delar inte ut pris i alla kategorier därför kan det vara bra att du som sparare vet vad som är bra att tänka på.

Tolka avkastningen

Den mest naturliga biten att börja med är så klart avkastning. Det är ju därför man investerar i fonder – eller hur? I processen att ta fram vinnarna till Fund Awards ligger något som kallas för riskjusterad avkastning till grund för beslutet. Det grundläggande syftet med alla investeringar är ju som sagt avkastning. Men en hög förväntad avkastning är aldrig garanterad, utan högre avkastning är oftast förknippad med högre risk. När man investerar är det alltså viktigt att ha koll på den risk man är exponerad mot, och om man får betalt för den extra risk som man utsätter sig för. Riskjusterad avkastning mäter hur väl investeringen och portföljen avkastar i förhållande till den risk man tagit. 

Nästa viktiga del i analysen är att jämföra äpplen med äpplen och päron med päron. Därför jämförs fonder inom samma kategori med varandra. Det är den här uträkningen som ligger till grund för Morningstars stjärnbetyg. Det gör att du på ett enkelt sätt kan se om fonden du analyserar historiskt har levererat en riskjusterad avkastning som är bättre eller sämre än snittet för kategorin. Stjärnbetyget kollar på fondernas historiska resultat de senaste tre, fem och tio åren och skalan som används är 1–5, där 5 är bäst.  

Det finns dock fler faktorer som du måste ta hänsyn till, så välj inte fond enbart efter hur många stjärnor den har. Ratingen utgår som sagt ifrån det historiska resultatet eftersom vi inte vet vad fonden kommer att avkasta i framtiden och om den kommer fortsätta att vara ”bäst i klassen” eller inte. Men den ger en fingervisning om hur förvaltaren har lyckats historiskt. Men med detta sagt kan mycket hända. Därför måste du även kolla om fonden har bytt förvaltare eller kanske ändrat sin investeringsprocess eftersom det påverkar fondens framtida resultat. Dessa faktorer ingår även när Morningstar tar fram vinnarna till Fund Awards.  

LÄS OCKSÅ: Hitta fonderna som passar dig

Transparens och öppenhet

En annan viktig faktor är hur transparent fonden är med sina investeringar och sina processer, samt om du förstår vad fonden investerar i. I Morningstar Fund Awards inkluderas endast fonder som rapporterar in komplett data till Morningstar. Det är viktigt för att vi ska kunna se vad fonden investerar i och om det skett några stora förändringar – och om fonden faktiskt ligger i rätt kategori. Du kan kolla närmare på fondbolagets webbplats eller på den sida du använder för att göra dina investeringar. Kan du se vilka de största bolagen i fonden är? Förstår du de instrument som fonden investerar i? Använder de sig exempelvis av derivat eller liknande? Det är viktigt att förstå vad du investerar i. Undvik därför fonder som använder sig av krångliga begrepp eller får det hela att låta obegripligt.  

YTTERLIGARE LÄSNING: Bli en fena på fondanalys

Avgiften är viktig

När Morningstar undersöker vilka fonder som har bäst chans att lyckas på lång sikt är avgiften en viktig faktor. En fond med en hög avgift måste ju först kompensera för den högre avgiften. Därefter kan de börja konkurrera om avkastningen. I uttagningen till Fund Awards finns det dock ingen gräns på hur hög en avgift får vara eftersom avgiften redan är inkluderad i den riskjusterade avkastningen (avgiften är alltid borträknad när avkastningen presenteras). Men det är dock en viktig parameter att vara medveten om. Kolla på fondens avgift och se om du tycker att fonden är värd en högre avgift eller inte. Kan förvaltaren generera en högre avkastning på lång sikt? Det är ju det du betalar för.  

MISSA INTE: Lägg äggen i olika korgar

Förvaltarens roll

Jag har tidigare nämnt vikten av förvaltaren och hur ett förvaltarbyte kan påverka fondens framtida resultat. Men i alla fonder spelar förvaltaren inte en särskilt stor roll. I en indexfond kommer exempelvis förvaltaren inte att kunna påverka resultatet eftersom fonden följer ett förbestämt index. Det innebär att du kan bortse från analysen av förvaltaren just där. Det viktiga blir i stället att kolla vilket index som fonden följer, om det är ett index som du vill vara exponerad mot.  

För att hitta en fond av bästa kvalité gäller det alltså att granska den riskjusterade avkastningen, eventuella förvaltarbyten, förändringar i investeringsprocessen, avgiften samt om fonden är transparent och lättbegriplig. Välj inte fond endast för att den har ett visst antal stjärnor eller för att den har vunnit Morningstar Fund Awards. Se till att du gör en egen analys och även inkluderar din riskvilja och väger in hur din totala portfölj ser ut.  

SE ÄVEN: Fyra spännande småbolagsaktier: ”Vinnande modell”

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem