Angelica Hanson arbetar som förvaltare på AMF. Foto: AMF.

Fyra spännande småbolagsaktier: ”Vinnande modell”

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 2 2023

AMF Aktiefond Småbolag har utklassat Stockholmsbörsen de senaste 20 åren. Stjärnförvaltaren Angelica Hanson om: Varför mindre är bättre än större, intressanta framtidstrender, tillväxt, spännande aktier och om betydelsen att våga vara långsiktig.

Angelica Hanson har förvaltat AMF Aktiefond Småbolag sedan 2006. Hon har skött sitt arbete med bravur.

När intervjun genomförs i början av mars 2023 har fonden stigit cirka 1 350 procent sedan starten 2004. Det går att jämföra med de lite över 500 procent som OMXS30GI (OMXS30 inklusive återinvesterad utdelning) avkastat under samma period.

– Jag letar i grunden efter välskötta företag med en bra styrelse och ledning, en affärsidé som håller, en vettig balansräkning och gärna en stark marknadsposition. Hållbarhet ska givetvis genomsyra allt, säger Angelica Hanson till Stock Magazine.

Angelica Hanson är civilekonom i botten och har sedan jobbat som allt från kreditchef och institutionsmäklare till analytiker och förvaltare inom finansbranschen.

– Det är en styrka att ha sett och hanterat aktier och värderingar utifrån olika perspektiv. Jag har en bra förståelse för hur man kan komma fram till olika värden på ett företags aktie, beroende på om man är på sälj- respektive köpsidan. Tro inte på allt du läser eller hör. Det är viktigt att du gör en egen bedömning. Det är också bra att fundera lite på ägarbilden.

Angelica Hanson betonar att fonden, vars förvaltningsavgift uppgår till 0,45 procent, är inriktad mot en högre andel tillväxtbolag. Men det är också ett måste att bolagen har så pass starka kassaflöden att det går att finansiera en expansion och att bruttomarginalerna är tillräckligt starka för att räcka till innovation, forskning och utveckling.

– Bolag med stark prismodell och med en förmåga att överföra nödvändiga prisökningar på kund är några som uppskattas. Fonden har en ganska låg omsättningshastighet på cirka 0,5.

LÄS ÄVEN: Förvaltarduon: ”Vi har vårt drömjobb”

Faktorer som ger medvind

Digitalisering och elektrifiering kan kännas som två uttjatade begrepp. Men Angelica Hanson framhåller ändå dess vikt för att lösa många av de utmaningar som finns. Inte minst de som är kopplade till hållbarhet.

– Ett exempel på en bransch som gynnas av trenden är teknikbolagen som värderades ner kraftigt under fjolåret. Bolagen har ju digitaliseringskunnandet som behövs när deras kunder tvingas in i nya och okända affärsmodeller. Att snabbt kunna anpassa sig till nya marknadsförutsättningar kännetecknar ett framgångsrikt företag och på den resan gäller det att ha tillgång till den bästa tekniska plattformen.

Angelica Hanson delar med sig av tre lite extra intressanta case som finns i fonden. Först ut är Addnode, som tillhandahåller programvara och tjänster till flera spännande branscher och är skickligt på att göra kompletteringsförvärv.

IT-konsulter gynnas av de nya digitala lösningarna och kundbeteendena, men då dessa är mer cykliska och beroende av sina kunders investeringsvilja faller valet på Addnode som har en stabil andel återkommande intäkter.

– Generellt stiger lönerna för konsulter något mer än prishöjningar på 3–5 procent i år och beläggningen per konsult kommer i sämre tider att falla något. Inom Addnodes nisch ser utsikterna lite bättre ut.

Angelica Hanson hoppas att världen går mot en mer vanlig lågkonjunktur där lägre konsumtion på sikt tvingar ned dagens höga räntor. Börsen vänder inte sällan uppåt redan under en pågående recession. Hennes bedömning av omvärldsläget gör att hon väljer att lyfta fram NCAB som ett intressant bolag.

– 2022 års sista kvartalsrapport var lite av en besvikelse där bolaget underskattat att kunderna tidigare plockat in relativt höga varulager för att klara av leveransproblem. När logistik- och komponentbristen löst sig någorlunda valde kunderna att ta av det egna lagret och orderingången sjönk. Även om problemen kommer att kvarstå under första delen av 2023 tycker jag att NCAB är köpvärd på dagens nivå, säger förvaltaren.

Angelica Hanson understryker att NCAB har konsoliderat mönsterkortsmarknaden de senaste åren och sitter inne på unik kunskap när det kommer till specialanpassning av korten till sina kunder. Kunderna finns inom flyg- och fordonsindustrin samt inom datakommunikation.

För att gardera sig mot ett desto tristare ekonomiskt scenario, en djup- och uthållig konjunkturnedgång, slår Angelica Hanson ett slag för Medicover. Bolagets verksamhet utgörs av specialiserade diagnostik- och vårdtjänster som finns främst i centrala- och östra Europa.

– De senaste åren har Medicover dessutom etablerat sig i Indien med cirka 23 sjukhus. En vinnande modell har varit att addera tjänster inom dentalsidan liksom inom friskvård, så som gym. Ett nytt intressant område inom diagnostik är mer djuplodande genetiska tester i syfte att bättre kunna skräddarsy behandling för respektive patient utifrån dennes DNA. Medicover har en mycket kunnig ledning och styrelse. Nyligen höjde bolaget dessutom sina tillväxts- och lönsamhetsmål fram till 2025.

Utbildningsbolaget BTS är ett annat av Angelica Hansons favoritinnehav.

MISSA INTE: Trilla inte i avgiftsfällan

Lyckas i längre perspektiv

Förvaltaren är noggrann med att tydliggöra att utgångspunkten alltid är att ha en lång investeringshorisont – förutsatt att bolagen lever upp till fondens förbestämda kriterier för ägande.

– Som exempel kan jag nämna Hexatronic som fonden har ägt sedan 2014. De första åren var lite tröga. Mycket beroende på bristande intresse från operatörer att bygga ut fibernätet i Sverige. Bolaget satsade då på expansion utomlands. Först i Storbritannien, sedan även i Tyskland och nu senaste åren i USA. Nu är USA den största och mest lönsamma marknaden. Här är jag med i valberedningen där vi stöttar bolaget. Bland annat gällande att de ska ha rätt styrelsekompetens och i hållbarhetsfrågor.

Vad tittar du efter i vad som kan bli kommande investeringar?

– Jakten på nya bolag pågår ständigt. Men det innebär också att man måste veta vad man inte har i portföljen. Det gäller också att vara påläst och hänga med i bland annat den teknikutveckling som sker. De flesta nystartade bolag har ju ofta en miljö- och/eller energibesparande affärsidé. Det är intressant kunskap. Mot nya bolag får man ställa det faktum att många ”begagnade” aktier känns köpvärda efter det svaga börsåret 2022.

Flera studier visar att småbolag som grupp går bättre än de större motsvarigheterna sett över en tidsperiod på omkring tre år. Men när riskaptiten minskar kraftigt, likt det som skedde under 2022, gäller det att vara beredd på att rent mentalt orka stå ut med den tyngre fasen.

– Man måste välja den risk man orkar med. Därför passar en småbolagsfond bra för ett långsiktigt sparande, kanske för barn och barnbarn. Att spara i en fond ger en bra riskspridning och med hållbarhetsinriktning ihop med aktiv förvaltning känns det betydligt mer attraktivt än passiva indexfonder, säger Angelica Hanson, och fortsätter:

– Som aktiva ägare kan vi bland annat genom valberedningsuppdrag hjälpa till att påverka bolaget i rätt riktning. AMF:s låga avgifter får också en mycket stor betydelse i ett långsiktigt sparande. Varje fond har sin placeringsmodell och som sparare gäller det att kika runt. Själv tycker jag det är viktigt att förvaltaren har en klar och tydlig uppfattning om varje enskilt bolag samt varför vissa bolag väljs bort. Det gör ju förvaltningen dynamisk och framåtriktad.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem