Mohammed Salih är sparekonom på Fundler. Foto: Fundler.

Trilla inte i avgiftsfällan

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 2 2023

När du väljer en fond är det viktigt att ha koll på fondavgifterna. De kan påverka din avkastning mycket över tid. Men hur vet du vad som är en rimlig avgiftsnivå? I den här artikeln går vi igenom vad fondavgifter är, vad som är en rimlig nivå och vad du ska tänka på när du ska göra dina investeringsval.

Vad är fondavgifter?

Fondavgifter är kostnader som tas ut för att förvalta en fond. Avgifterna kan variera mycket mellan olika fonder och inkluderar förvaltningsavgifter, administrationsavgifter och eventuella andra kostnader som är förknippade med fondens förvaltning. Avgifterna dras vanligtvis från fondens tillgångar och utgör en procentandel av fondens totala tillgångar.

Vad är en rimlig avgiftsnivå?

En rimlig avgiftsnivå beror på flera faktorer. Så som vilken typ av fond, förvaltningsstil, fondens storlek och dina egna investeringsmål och risktolerans. Generellt sett kan du förvänta dig att betala mellan 0,1 procent och 2 procent i avgifter per år för en aktivt förvaltad fond. För indexfonder kan avgifterna vara betydligt lägre, vanligtvis mellan 0,05 procent och 0,5 procent per år.

Avgifterna kan verka obetydliga, men över tid kan de ha en stor inverkan på din avkastning. Till exempel: Om du investerar 10 000 kronor i en fond som har en årlig avgift på 2 procent och en årlig avkastning på 6 procent kommer din investering att vara värd cirka 22 000 kronor efter tio år. Men om avgiften bara var 1 procent hade din investering varit värd cirka 25 000 kronor efter tio år.

LÄS ÄVEN: Bli en fena på fondanalys

Viktiga faktorer att tänka på när du väljer en fond

När du väljer en fond är avgifterna en viktig faktor att tänka på, men det finns också andra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till. Fondens historiska avkastning, förvaltningsstil, risknivå och storlek är alla faktorer som kan påverka fondens framtida avkastning. En hög avgift kan vara motiverad om fonden har en hög historisk avkastning och en bra förvaltningsstil, men om fonden har en hög avgift och en dålig avkastning är det troligtvis bättre att välja en annan fond.

Jämförelse av fondavgifter

När du jämför fondavgifter mellan olika fonder är det viktigt att se till att du jämför avgifterna på ett korrekt sätt. Avgifterna kan uttryckas på olika sätt. Till exempel som en procentandel av fondens tillgångar, som en fast avgift per år eller som en kombination av båda. Det kan också finnas andra kostnader som inte ingår i den uttalade avgiften. Bland dem återfinns exempelvis transaktionskostnader eller prestationssavgifter. För att göra en korrekt jämförelse bör du titta på fondernas totala kostnadsförhållande TER (Total Expense Ratio). TER inkluderar förvaltningsavgifter, administrationsavgifter och eventuella andra kostnader som är förknippade med fondens förvaltning.

När du jämför fondavgifter är det också viktigt att ta hänsyn till fondens förvaltningsstil och strategi. Aktivt förvaltade fonder har vanligtvis högre avgifter eftersom de kräver mer tid och resurser för att förvalta. Indexfonder å andra sidan följer ett index och kräver mindre aktiv förvaltning, vilket resulterar i lägre avgifter.

MISSA INTE: Hitta fonderna som passar dig

Tänk långsiktigt

Slutligen är det också viktigt att tänka på hur fondavgifterna påverkar din avkastning på sikt. Även om en högre avgift kan verka liten vid första anblick kan den minska din avkastning över tid. Därför är det viktigt att hitta en balans mellan avgifter och avkastning när du väljer en fond.

För att summera det hela är fondavgifter en otrolig viktig faktor att tänka på när du väljer en fond. En rimlig avgiftsnivå beror på flera faktorer och det är viktigt att jämföra avgifterna på ett korrekt sätt. Så att man inte jämför äpplen med päron.

Utöver avgifterna är det också viktigt att ta hänsyn till fondens förvaltningsstil, strategi och historiska avkastning när du väljer en fond. Genom att göra en noggrann jämförelse och välja fonder med en balans mellan avgifter och avkastning kan du optimera din investeringsportfölj och maximera din avkastning över tid.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem