Tomas Risbecker (högst upp till vänster) är ny vd för Svolder. Foto: Svolder.

”Min ambition är att köpa fler aktier”

Denna artikel framgår ursprungligen på Aktiespararnas webbplats

Under förra veckans onsdag släppte Svolder sin kvartalsrapport för det brutna räkenskapsårets tredje kvartal. Rapporten var den första för Tomas Risbecker, nytillträdd vd sedan den 27 april 2023, och bland annat fick han visa att investmentbolaget ökar substansvärdet i en fallande marknad. Nu berättar han vad han tror om investmentbolagens innehav, den så kallade pilotskolan och vad han tror om inflationen och räntorna under 2023.

Det absolut största innehavet i Svolders portfölj är New Wave, som trots stark fundamental utveckling har handlats ned. Anledningarna till detta är flera, men en torde vara rädslan om en stundande lågkonjunktur samt bolagets höga lager. Har marknaden fel?

”Självklart kommer inte New Wave att vara opåverkade av en svagare konjunktur. Svolders bedömning är dock att bolagets marknadsandelar är låga på många stora marknader och att det attraktiva produkterbjudandet gör att effekterna en konjunkturnedgång därmed kan minska”, svarar den erfarna kapitalallokeraren och fortsätter.

”Svolder lockas främst av bolagets marknadspotential och stigande vinster. Det i kombination med en värdering som bedöms som mycket attraktiv.”

Förutom New Wave finns även Wästbygg, som till skillnad från New Waves substantiella del om 15,8 % av investmentbolagets portfölj står för 2,2 %. Under senvintern ökade Svolder till att ha över 10 % av aktiekapitalet. Givet hur hårt ansatt fastighets- och projektutvecklingssektorn är uppstår frågan om ni bedömer att en sorts botten är här eller nära anstående?  

”Bedömningen är inte att vi är nära en botten i byggkonjunkturen, utan snarare att bolagets värdering anses vara låg. Svolder var ankare vid Wästbyggs börsnotering och har därmed god kunskap om verksamheten samt en relation med bolaget både via valberedningen och dess företagsledning”

Varför Wästbygg?

”Vi har inte gjort någon djupare analys av olika konkurrenter. Svolders har i nuläget en lagom exponering mot företag med byggrelaterad verksamhet.”

Den 21 april släppte Elanders, som står för 7,2 % av Svolders substans, sin rapport för räkenskapsårets första kvartal – en rapport som inte föll investerarna i smaken och därefter handlade ned aktien med cirka 16 %. Cirka tre och en halv vecka senare kunde investerare läsa att Svolder ökat sitt innehav.

”Svolder förvärvade ursprungligen aktier i Elanders under 2019, då bolaget ansågs vara missförstått och aktien intressant, givet goda utsikter för vinsttillväxt i kombination med en låg värdering och hög direktavkastning. Den här synen har inte förändrats och Svolder ser fortsatt en betydande potential i innehavet.”

När vi frågar om marknaden har missbedömt bolaget svarar Risbecker att han inte tror det, men lyfter också fram att bolaget är mitt i en förändringsresa.

”Verksamheten har förändrats markant under de senaste åren och idag utgörs majoriteten av Elanders av en global logistikverksamhet. Bolagets förändringsresa är dock inte färdig och under 2023 genomförs åtgärder som bidrar till att kapitaleffektiviteten förbättras och lönsamheten höjs. Givet bolagets låga värdering anser Svolder alltjämt att aktien har goda förutsättning att utvecklas väl i takt med att vinst och kassaflöde förbättras framgent.”

Från logistikverksamhet till fotografering – ett bolag som är relativt nytt i Svolders portfölj är Profoto Holdning, som ännu bedöms vara ett relativt okänt bolag bland småspararna.

”Profoto noterades på Stockholmsbörsen under 2021 och Svolder deltog då som en av fyra ankarinvesterare. Koncernen utvecklar, marknadsför och säljer helhetssystem för ljussättning inom professionell fotografering. Bolaget har funnits sedan 1968 och har en stark finansiell historik med lönsam organisk tillväxt under många år” svarar vd. ”Svolder uppskattar särskilt bolagets marknadsposition, som är mycket stark inom premiumsegmentet globalt. Det möjliggör att bolaget når en hög lönsamhet, ett stabilt kassaflöde och därmed hög utdelningskapacitet.”

LÄS OCKSÅ: 7 000 upp – nu tackar succéchefen för sig

Vi tillåter oss stanna kvar vid Profoto Holding, då vi ställer oss frågande till hur stabilt bolaget är givet den ständigt ökande digitaliseringen, inte minst i form av artificiell intelligens.

”Självklart återfinns en risk att tekniska revolutioner påverkar bolagets verksamhet negativt. En sådan risk är dock ingenting nytt, utan något som bolaget har levt med under lång tid. Marknaden har sedan länge präglats av en hög innovationstakt, och Profoto har trots det lyckats bibehålla sin position genom ett kontinuerligt fokus på produktutveckling och innovation”.

Den femte maj köpte Risbecker sina första aktier i Svolder, totalt 20 000 vilket motsvarar en summa om 1,25 miljoner kronor. Företrädaren, Ulf Hedlundh, var en stark förespråkare av pilotskolan och har ett betydande, eget innehav. Kan Svolders delägare förvänta sig fler insynsköp i framtiden?

”Det är min ambition att köpa fler aktier i Svolder framgent. Dessutom är det så att den rörliga ersättningen skall investeras i Svolderaktier. Personligen är jag en stark anhängare av pilotskolan. Den borgar för att ledningen sitter i samma båt som övriga aktieägare.”

Genom svaret är det tydligt att Hedlundhs arv lever kvar och beträffande pilotskolan och dess vikt när Svolder gör sina analyser berättar Risbecker att det är en av alla de punkter som investeringsteamet studerar.

”Det är klart att det är en pusselbit i analysen huruvida styrelse- och ledningspersoner i de bolag vi tittar på äger aktier. För oss är det viktigt att ledning och styrelse har samma intressen som oss övriga aktieägare. Sen är just ordet betydande individuellt.”

Just nu slits börsen och dess aktörer, allas vår nyckfulla Mr. Market, mellan ömsom förhoppning och därmed girighet, ömsom rädsla och därmed försiktighet. Som vd för ett investmentbolag har den relativt nytillträdda vd:n örat närmare rälsen än många andra.

”Förväntan är att börsen fortsätter utvecklas positivt. Globalt i viss mån drivet av en handfull enorma teknikbolag, medan den positiva utvecklingen i Sverige drivs av kvalitetsbolag som historiskt klarat sig bättre i vinstrecessioner än andra bolag. USA, Europa och Sverige gick in i en vinstrecession under det första kvartalet och vår bedömning är att den förvärras under 2023, vilket i slutändan borde få börsen att vända ned igen”, skildrar Risbecker för att därefter ge sitt svar på den ständigt diskuterade frågan huruvida inflationen toppat eller inte.

”Inflationen mätt som KPI har cykliskt sannolikt nått sin topp, men inflationstakten kommer ändå bli kvar över inflationsmålen ett bra tag till (speciellt kärninflationen). Löneinflationen i USA och Europa (exklusive Sverige) är alldeles för hög och verkar inte komma ned nämnvärt fram till mitten av 2024. Det gör att räntesänkningar ligger långt fram i tiden om inte konjunkturen fullständigt kollapsar. Vad gäller Sverige blir löneinflationen lägre, men ändå något för hög för ett inflationsmål på 2 %. Det borde ligga ett par höjningar till i korten för Sverige innan en längre paus.”

När frågan diskuteras faller det sig naturligt att Riksbanken kommer på tal.

”Riksbanken och andra centralbanker världen över har använt en alltför stimulativ penningpolitik för länge. Styrräntan har hållits alldeles för låg och de kvantitativa lättnaderna för stora. Tyvärr har de inte reducerats i tid. Om Sverige går in i en tydligare recession, med stigande arbetslöshet, bör Riksbanken göra ganska lite, kanske sänka till 2 %, inte mer. Finanspolitiken borde i stället stiga in vid en djupare lågkonjunktur denna gång.”

Fotnot: Onsdagen den 21 juni köpte Tomas Risbecker ytterligare 20 000 aktier i Svolder för en summa om 1,2 miljoner kronor.

Unga Aktiesparare är en ideell organisation som erbjuder en rolig & trygg plattform för unga som vill lära sig mer om aktier, fonder, sparande, privatekonomi & andra investeringsformer.

Vad innefattar ett medlemskap?

 1. Utbildningar

  Vi har föreläsare från UA, vårt nätverk & företagspartners som har kunskap inom allt ifrån aktier, fonder, krypto & optioner till bostadssköp & sparande.

 2. Event

  Vi har lokala föreningar utspridda över hela Sverige som arrangerar hundratals lokala event varje år.

 3. Medlemsförmåner

  Genom partnerskap med t.ex Nordnet, Nordea & Aktiespararna kan vi erbjuda rabatter, digitala tidningar & andra erbjudanden.

Köp till dig eller någon annan!

Medlemskap

349 kr/år
 1. ALLA utbildningar

 2. ALLA event

 3. Medlemsförmåner

 4. Fysisk medlemstidning

Medlemskap + Tidning

449 kr/år
 1. ALLA utbildningar

 2. ALLA event

 3. Medlemsförmåner

 4. Fysisk medlemstidning

Gratis medlemskap

0 kr/år
 1. Vissa utbildningar

 2. Vissa event

 3. ALLA utbildningar

 4. ALLA event

 5. Medlemsförmåner

 6. Fysisk medlemstidning

Fyll i ditt personnummer med 12 siffror för att hämta dina uppgifter