Foto: Elisa Sanvito.

Bästa tipsen: Så maxar du portföljens riskspridning

Bli medlem i Unga Aktiesparare här

Vill du få ut det bästa av diversifieringen i din portfölj? Naturligtvis! Det är ett bra sätt att sprida dina risker och att få exponering mot olika marknader. Därmed breddas portföljen och känsligheten mot varje enskild investering minskar.

Genom att följa dessa tips kan du bygga en mer balanserad och robust portfölj som står emot marknadens svängningar och maximerar potentialen för din långsiktiga avkastning.

Det här kan finnas i en diversifierad portfölj

– Exponering mot olika marknader.

– Innehaven kompletterar varandra i styrkor och svagheter.

– Rimlig volatilitet.

– Bolag som du tror på och vill ska växa.

Här är mina tips

Diversifiera mellan olika industrier

Genom att investera i bolag inom olika branscher, som teknik, hälsovård, energi och finans kan du minska risken för att en specifik sektor påverkar hela din portfölj negativt. När en industri tappar kan de andra täcka upp för det.

Exponera mot olika geografiska marknader

Investera inte bara i svenska eller nordiska företag. Genom att inkludera internationella marknader, som Nordamerika, Europa och Asien, sprider du riskerna och drar nytta av globala tillväxtmöjligheter.

Inkludera bolag i olika storlekar

Små, medelstora och stora företag har olika riskprofiler och tillväxtpotential. Små bolag kan erbjuda hög tillväxt men med högre risk. Medan stora bolag ofta är stabilare men med lägre tillväxtpotential.

Välj bolag med olika produkter och tjänster

Genom att investera i företag vars produkter och tjänster har olika efterfrågan, som konsumentvaror, industriutrustning och teknologi, kan du säkra att hela din portfölj inte påverkas av förändringar på en enskild marknad.

Satsa på tillgångar med låg korrelation

Investera i tillgångar som rör sig oberoende av varandra. Exempelvis aktier, obligationer, fastigheter, valutor och råvaror. Genom att ha tillgångar med svag korrelation kan du minska risken i din portfölj.

Investera i bolag med stark ledning och bred kompetens

Bolag vars ledning har bred kompetens, inklusive kvinnlig representation, tenderar att fatta bättre beslut och vara mer innovativa. Att satsa på företag med diversifierad och jämlik ledning kan därför leda till långsiktigt bättre avkastning.

Vill du lära dig mer? Vi på Unga Aktiesparare erbjuder många olika utbildningar som inkluderar bland annat diversifiering, att investera långsiktigt, aktier och fonder, hur du bygger en utdelningsportfölj och investerar i ETF:er.

LÄS OCKSÅ: Bygg den optimala portföljen

MISSA INTE: Tio knep som lyfter dina aktieval

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem