Emelie Stark. Foto: Privat.

10 knep som lyfter dina aktieval

Bli medlem i Unga Aktiesparare här

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 4 2023

Vilka är fördelarna med att analysera bolag innan en investering? Du gör en bolagsanalys för att utvärdera och förstå ett företags ekonomiska styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Syftet är att fatta informerade beslut om våra investeringar och bedöma företagets långsiktiga utsikter och risker för att avgöra ifall bolaget är en passande investering för dig.

Ha denna mall nedan med dig nästa gång du vill analysera ett bolag. Använd den gärna som en checklista och bocka av varje steg efterhand. När jag analyserar bolag skriver jag ner en mening per steg för att skapa mig en bra översikt.

LÄS OCKSÅ: Vägen till din första miljon

Steg 1: Samla information

  • Börja med att samla grundläggande företagsinformation, så som årsredovisningar, kvartalsrapporter och pressmeddelanden. Det kan även vara intressant att se över bolagets rykte. Detta utgör grunden för din analys och kan i många fall vara en tillräcklig grund att bortprioritera vissa potentiella bolag för investering.

Steg 2: Förstå verksamheten

  • Dyk djupt in i företagets kärnverksamhet och bransch. Vad är deras huvudprodukt eller tjänst? Hur genererar de sina intäkter? Tänk på bolagets produkt eller verksamma område. Är det något du själv skulle köpa och använda? Är det populärt och efterfrågat i samhället? Är det en produkt eller tjänst du kan mycket om eller vill stötta av andra skäl, exempelvis för att bolaget jobbar miljö- eller hållbarhetsfrämjande?

Steg 3: Granska finanserna

  • Analysera företagets ekonomiska data, inklusive inkomst, kostnader, vinstmarginaler och skuldnivåer. Går bolaget med vinst? Genom att jämföra dessa siffror över tid får du en uppfattning om företagets finansiella stabilitet och tillväxt. Jämför företagets intäkter och kostnader. Tänk på det som en hushållsbudget – om intäkterna överstiger kostnaderna och bolaget är lönsamt är det ett gott tecken.

MISSA INTE: 30 aktier att äga för evigt

Steg 4: Konkurrensanalys

  • Utvärdera företagets konkurrensläge inom branschen. Hur presterar de jämfört med sina konkurrenter? Vad är deras konkurrensfördelar eller nackdelar? Tänk på det som att analysera ett fotbollslag. Hur stark är konkurrensen? Finns det andra lag (företag) som är bättre på spelet, som anpassar sig snabbare till förändringar eller har bättre spelstrategier?

Steg 5: Ledningens kvalifikationer

  • Bedöm ledningens erfarenhet och kompetens. Har de ett framgångsrikt ”track record”? Hur har de hanterat tidigare utmaningar? Tänk på det som en besättning astronauter som är på väg ut i rymden. Du skulle nog vilja se en besättning med lång erfarenhet och djupgående kunskap om rymdskepp, galaktisk navigering och en sund undvikande inställning gentemot svarta hål. Det ökar trovärdigheten och förmågan till problemlösning om ledningen har relevant specialkompetens och erfarenhet.

Steg 6: Marknadspotential

  • Bedöm företagets marknadspotential genom att analysera efterfrågan på deras produkter eller tjänster. Finns det tillväxtpotential? Är det en stor och bred målgrupp eller en mindre och nischad?

SE OCKSÅ: Så väljer du rätt aktier: ”Var noga med risken”

Steg 7: Riskfaktorer

  • Identifiera potentiella riskfaktorer som kan påverka företagets prestation. Detta kan vara regeländringar i landet eller industrin det är verksamt inom samt konkurrens från andra bolag. Om bolaget jobbar med att producera pappersmassa och landet de är verksamma i precis ska införa en lagändring för att begränsa skövling av skog inom industrin kan detta vara en potentiell hotbild för verksamheten.

Steg 8: Pris och värdering

  • Utvärdera aktiens nuvarande pris i förhållande till din analys av företagets värde. Är aktien övervärderad eller undervärderad enligt dina bedömningar? Utöver att kolla på aktiens prisutveckling kan även nyckeltal som P/E, P/B och P/S vara hjälpsamma här. Dessa finns ofta utskrivna på investeringsplattformar. Nyckeltalen ger en tydligare bild av företagets värdering på marknaden, lönsamhet och aktiekurs i förhållande till försäljning.

Steg 9: Slutsats

  • Sammanfatta dina observationer och dra en slutsats om du tror att företaget är en lovande investering baserat på din analys. Kom ihåg att det inte går att förutspå framtiden. Men genom att vara påläst och informerad kring våra investeringsbeslut ökar vi chanserna för att välja kvalitativa bolag.

Extra steg: Diversifiering

  • För att minska riskerna: Överväg att diversifiera din investeringsportfölj genom att investera i olika branscher, företag och länder. Att investera med lång tidshorisont tenderar också att minska risken.

YTTERLIGARE LÄSNING: Enkla framgångsreceptet: ”Slår börsindex”

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem