Robert Andersson är börsanalytiker på Aktiespararna och tidigare utbildningsansvarig på Unga Aktiesparare.

Analytikern: Nu är det läge att köpa aktier

Bli medlem i Unga Aktiesparare här

Denna artikel skrevs före de senaste marknadsuppgångarna och framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 4 2023

Börsen har i skrivande stund handlats under ”all time high” för den 22:a månaden i sträck. Nedgången summeras till –27 procent för Stockholmsbörsens breda index medan utvecklingen bland småbolagen är betydligt värre. Småbolagsindexet First North All-Share handlas 61 procent lägre än sin högsta notering. Det innebär att fallet endast är marginellt mjukare än under finanskrisen 2008–2009.

Det är lätt att drabbas av börsens dystopi och därför bli mindre motiverad till att spara. Under det senaste kvartalet är börsen ned drygt 10 procent medan inflationen fortfarande är hög och räntorna noteras till rekordnivåer. Det är tufft att vara konsument. Att sparandet ofta minskar när börsen faller ser vi tydligt i svenskarnas fondsparande under de senaste 15 åren.

Det finns dock mängder av skäl att i stället se positivt på börsens framtid. I förra numret av tidningen skrev jag om hur de högre räntorna leder till högre förväntad avkastning i framtiden. Denna gång tänker jag argumentera varför vi utifrån det dystra konjunkturläget bör motiveras extra mycket till att spara.

LÄS MER: Stort guldregn: Så mycket kan Volvo ge i utdelning

Därför är det läge redan nu

Högkonjunktur respektive lågkonjunktur är vanliga begrepp som vi får höra nästan dagligen. Den svenska myndigheten Konjunkturinstitutets definition av hög- respektive lågkonjunktur är när det beräknade potentiella BNP är högre/lägre än det aktuella. Detta kan uttryckas som ett BNP-gap och anger således i vilket konjunkturläge som ekonomin befinner sig i. Att konjunkturläget just nu försvagas och att vi går mot lågkonjunktur råder det inget tvivel om. Man kan då fråga sig varför det är läge att investera nu och inte vänta ett år?

När vi studerat historiken under de senaste 35 åren har vi identifierat tre tidigare lågkonjunkturer som medfört kursreaktioner större än 15 procent. Dessa är ”90-talskrisen”, ”finanskrisen” samt ”eurokrisen”. När vi jämför konjunkturutvecklingen med börsen är mönstret tydligt. Vid både 90-talskrisen samt finanskrisen bottnade börsen två kvartal innan konjunkturen gjorde detsamma. Vid eurokrisen var börsen ännu mer förutseende och bottnade fyra kvartal före att konjunkturen gjorde det. Den investerare som hade köpt aktier ett halvår före konjunkturbotten hade i genomsnitt fått se sina placeringar stiga med 52 procent under det efterföljande året – en exceptionellt bra avkastning. Vi ger därför rätt till det gamla citatet att börsen är förutseende med ungefär sex–nio månader.

MISSA INTE: Så väljer du rätt aktier: ”Var noga med risken”

För att kunna följa mönstret vid denna lågkonjunktur behöver investerarna dock veta när konjunkturen ska bottna, så att aktierna kan köpas ett halvår innan. Att veta hur framtiden ska utvecklas är alltid svårt. Men att kika på experternas prognoser kan vara en god vägledning. Statliga konjunkturinstitutet förutspår ett konjunkturläge som succesivt försämras men som bottnar ur under Q1-Q2 2024. Detta skulle innebära att vi just nu står drygt sex månader före konjunkturbotten. Det är därmed ett mycket bra investeringstillfälle. Åtminstone sett till historiken.

Fina förutsättningar för yngre

Visst finns det som vanligt många orosfaktorer. Denna gång består dessa bland annat av snabbt stigande räntor som successivt slår igenom i bolagens resultaträkningar samt en svag svensk krona som vid förstärkning kan skada exportbolagen. Å andra sidan är mycket inprisat. Den framåtblickande värderingen på Stockholmbörsen är långt under tioårssnittet och räntan ser ut att nå sin topp under november 2023.

LÄSTIPS: Fyra aktier på rea: ”Potentiell kursdubblare”

På kort sikt väntar jag mig att konjunkturläget kan fortsätta att skaka börsen. Men på lite längre sikt tror jag att vi står mitt i ett mycket bra läge att bli/vara en yngre aktiesparare.

SE OCKSÅ: Chefsstrategen: Köpvärda aktier att slå till på nu

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem