Vad är en aktie?

Tankar med Tove:
Vad är preferensaktie?

Tankar med Tove:
Varför spara i aktier?

Tankar med Tove:
Hur ofta ska man spara i aktier?

 

 

Vad är en aktie?

Aktier är ägarandelar i ett bolag. För att du ska kunna köpa aktier i ett bolag måste det vara noterat på börsen som kan vara till exempel Stockholmsbörsen vilken är den största handelsplattformen i Sverige för börsnoterade bolag. Priset för en aktie kan gå upp eller ned eftersom marknadens efterfrågan på aktien kan variera. Ju större efterfrågan, desto mer går priset upp för aktien.  Ju mindre efterfrågan, desto mer går priset ner för aktien. En stor efterfrågan på en aktie behöver inte betyda att det är ett bolag med goda finansiella ställningar, utan stora förväntningar och uppmärksamhet i media kan dra upp intresse och förväntningar.

 

Du får inte bara pengar enbart genom kurstillväxt utan det kan även ske i form av utdelning. Utdelning är del av vinsten som bolaget delar ut oftast en gång om året. Det är alltså pengar som går rakt ner i din ficka. Utdelningen är inget måste för bolagen utan är mer som en förmån för aktieägarna. Oftast är det bolag som varit på börsen ett tag med vinst sedan några år tillbaka som delar ut. Det är inte bland ”unga” bolag som inte gått med vinst de senaste åren du hittar bolag med utdelning. Bra nyckeltal för att se om utdelningarna är uthålliga är att utdelningshistoriken senaste åren samt utdelningsandel av vinsten.

 

Om du köper en fond då köper du ett paket med flera aktier i. Då väljer någon annan vilka aktier som ska ingå och fonden påverkas då av hur alla dessa aktier går. En fond kan också vara en sammansättning av till exempel räntor och råvaror.

En bra liknelse är när du köper godis, att köpa aktier är som att köpa lösviktsgodis, du får välja precis vilka du vill och kan ta de godisar du gillar bäst. En fond är som att köpa en påse med gott och blandat, någon annan har valt en sammansättning som de gillar. Det kommer resultera i att du kanske tycker om vissa mer och vissa mindre, men du väljer ändå att köpa det alternativet för att det är bekvämt att någon annan gjort valen. Du behöver inte lägga lika stor tankeverksamhet på vilka specifika aktier du ska köpa. Om du köper innebär det också att du sprider risken. Som jag skrivit om tidigare kan du sprida (och därmed minska) din risk genom att köpa flera aktier i olika branscher och av olika storlek. Eftersom en fond innehåller flera aktier görs detta automatiskt.

 

Skillnad mellan aktier och fonder

När du köper en aktie köper du en andel av ett specifikt bolag. Du äger då en del i själva bolaget, dess tillgångar och skulder. Till exempel kan du äga en del av H&M, Skanska, Cloetta eller något annat börsnoterat bolag. Priset på samtliga börsnoterade aktier påverkas av breda omvärldsfaktorer. Utvecklingen för en specifik aktie kommer dock till stor del bero på hur just det bolaget går, hur förväntningarna är ställda och hur nyhetsflödet är. Stor påverkan kommer även branschspecifika händelser ha. Genom att köpa en specifik aktie får du alltså stor exponering mot en smal del av en viss marknad. Det innebär också högre risk.

 

Om du köper en fond då köper du ett paket med flera aktier i. Då väljer någon annan vilka aktier som ska ingå och fonden påverkas då av hur alla dessa aktier går. En fond kan också vara en sammansättning av till exempel räntor och råvaror.

 

En bra liknelse är när du köper godis, att köpa aktier är som att köpa lösviktsgodis, du får välja precis vilka du vill och kan ta de godisar du gillar bäst. En fond är som att köpa en påse med gott och blandat, någon annan har valt en sammansättning som de gillar. Det kommer resultera i att du kanske tycker om vissa mer och vissa mindre, men du väljer ändå att köpa det alternativet för att det är bekvämt att någon annan gjort valen. Du behöver inte lägga lika stor tankeverksamhet på vilka specifika aktier du ska köpa. Om du köper innebär det också att du sprider risken. Som jag skrivit om tidigare kan du sprida (och därmed minska) din risk genom att köpa flera aktier i olika branscher och av olika storlek. Eftersom en fond innehåller flera aktier görs detta automatiskt

 

Välja aktier att investera i

Var börjar man? Se dig omkring, vilka bolag finns i din vardag som intresserar dig, ger dig en bra känsla eller verkar ha en lyckad affärsmodell. I början kan det vara svårt att få en känsla för vilka bolag som är börsnoterade men det kommer med tiden. Om du funderar på om ett bolag är börsnoterat kan du googla eller söka på bolagsnamnet hos någon av nätmäklarna. Alternativet är att du börjar i andra änden: söker upp vilka bolag som är börsnoterade och utgår därifrån. Du kan exempelvis googla Stockholmsbörsen Large Cap så får du fram listan med de större börsnoterade bolagen, då kan du se om du får upp ögonen för något av dem.

 

När du funnit ett bolag som du tycker verkar intressant är det dags för nästa steg. Kanske är det ett bolag där du själv är konsument, ett företag du hört talas om som verkar bra eller så är du helt enkelt bara nyfiken. För att hitta mer information om bolaget kan du gå in på deras hemsida och leta upp Investor Relations/Investerare, det är en funktion som samtliga börsnoterade bolag ska tillhandahålla. Där finns information, rapporter och presentationer av företaget. Här är det bara att gå loss! In och läs, det finns mängder med information och du kommer lära dig en hel del om bolaget och dess affärsidé.

 

Att läsa några av texterna kommer ge dig en uppfattning om bolaget, dess affärsidé och strategi. I årsredovisningarna kan VD-orden vara matnyttiga och likaså övriga inledande texter. Där kan du även läsa om konkurrenssituationen och om hur företaget ser på framtiden, det är viktiga delar i en analys. Denna information kan du även hitta i delårsrapporter men ofta mer kortfattat. Här gäller det att vara kritisk, ifrågasätta och reflektera över vad du själv tror. Tänk på att företaget försöker ge en så fördelaktig bild som möjligt av bolaget i deras rapporter, s.k. windowdressing.

 

När det kommer till rapporternas finansiella delar kan i början kännas som en enda röra, till exempel när man läser resultat- eller balansräkningar i början. Försök dock att inte sätta en mental spärr här utan välj delar som du förstår och fokusera på utveckling över tid. I årsredovisningarna brukar det finnas flerårsöversikter som är ger dig bra information. Då har bolagen tagit ut viktiga delar i resultaträkningen och ställer upp dem så att du ser hur parametrarna har utvecklats över tid. Det kan till exempel vara försäljning, kostnader och vinst som är begrepp de flesta förstår sig på. Ett bra scenario i flerårsöversikten är att försäljningen och vinsten ökar över tid medan kostnaderna inte ökar lika mycket. Då har bolaget en bra grund och affärsidén verkar fungera.

 

Även om bolaget verkar bra är det viktigt att se över värderingen. Du vill inte köpa en aktie som är för högt värderad. Blanda inte ihop värderingen med priset på aktien (aktiekursen). En aktie som kostar 250 kr behöver inte vara högre värderad än en aktie som kostar 20 kr. För att värdera aktier och kunna jämföra dem är det bra att använda nyckeltal. Kortfattat är nyckeltal tal som vi får fram genom uträkningar baserade på finansiell data från bolagen. Nyckeltal visar förhållandet mellan olika parametrar inom ett bolag, det möjliggör jämförelse med andra bolag även om de skiljer i storlek. Det finns många nyckeltal, ett exempel på ett nyckeltal som säger något om värderingen är det klassiska P/E talet.

 

A och B aktier

 

Ett börsbolag kan välja att ha A, B och ibland till och med C aktier. Bokstaven indikerar på värdet av den röst du har på bolagstämman, har du en A aktie värderas din A röst högre en om du har en B eller C aktie.

 

Innehållet i aktien är de samma, du äger en del av bolaget genom att äga en av aktierna men pris på aktien kan vara olika beroende på bokstaven. Det är alltid efterfrågan som styr priset på en aktie och de är anledningen till att A aktierna oftast är dyrare för det finns färre som omsätts mer sällan

 

Vill du ha inflytande i bolaget är det A aktien du ska äga. OBS! kolla ägarlistan i bolaget för att se hur många A aktier som krävs för att hamna på samma nivå som storägarna.

 

Som småsparare ska du inte stirra dig blind på bokstaven och röstvärdet aktien har. Titta istället på omsättningsnivån i aktien, oftast är det B och C aktierna som omsätts mest eftersom storägarna ofta sitter stilla och inte säljer sina A aktier lika ofta. I en aktie som omsätts ofta finns de alltid en köpare och en säljare som kan mötas på rätt nivåer och göra en affär.

 

Ofta skiljet priset. Eftersom A-aktien har högre röststyrka kostar den ofta lite mer att köpa. Ett exempel skulle kunna vara att A-aktien kostar 100 kronor och B-aktien 90 kronor. Detta trots att du i båda fallen köper ett lika stort ägande i samma bolag.

 

Rätten till udelning är central när man handlar aktier och när ett bolag delar ut pengar så är utdelningen alltid exakt samma mellan A & B aktier i kronor och ören. Om vi fortsätter vårt exempel och låtsas att utdelningen är 5 kronor per aktie.

 

Då innebär det att den som köper en A-akite får 5% i utdelning under detta år. Den som köpte B-aktien får däremot 5,55% i utdelning under året, detta beror på att priset på aktien är lägre. Därför spelar även priset på aktien roll, den med lägst kurs ger högre procentuell utdelning.