Aktier

Nu ska vi lära oss hur aktier fungerar på riktigt. Vi kommer att ta det från början men även få med några lite mer teoretiskt komplexa aktieområden. Det är i detta avsnittet vi bygger basen i vår aktiekunskap som vi sedan kan bygga vidare på. 

Vad är en aktie?

Tankar med Tove:
Vad är preferensaktie?

Tankar med Tove:
Varför spara i aktier?

Tankar med Tove:
Hur ofta ska man spara i aktier?

 

Vad är en aktie?

Aktier är ägarandelar i ett bolag. För att du ska kunna köpa aktier i ett bolag måste det vara noterat på börsen som kan vara till exempel Stockholmsbörsen vilken är den största handelsplattformen i Sverige för börsnoterade bolag. Priset för en aktie kan gå upp eller ned eftersom marknadens efterfrågan på aktien kan variera. Ju större efterfrågan, desto mer går priset upp för aktien.  Ju mindre efterfrågan, desto mer går priset ner för aktien. En stor efterfrågan på en aktie behöver inte betyda att det är ett bolag med goda finansiella ställningar, utan stora förväntningar och uppmärksamhet i media kan dra upp intresse och förväntningar.

 

Du får inte bara pengar enbart genom kurstillväxt utan det kan även ske i form av utdelning. Utdelning är del av vinsten som bolaget delar ut oftast en gång om året. Det är alltså pengar som går rakt ner i din ficka. Utdelningen är inget måste för bolagen utan är mer som en förmån för aktieägarna. Oftast är det bolag som varit på börsen ett tag med vinst sedan några år tillbaka som delar ut. Det är inte bland ”unga” bolag som inte gått med vinst de senaste åren du hittar bolag med utdelning. Bra nyckeltal för att se om utdelningarna är uthålliga är att utdelningshistoriken senaste åren samt utdelningsandel av vinsten.

 

Om du köper en fond då köper du ett paket med flera aktier i. Då väljer någon annan vilka aktier som ska ingå och fonden påverkas då av hur alla dessa aktier går. En fond kan också vara en sammansättning av till exempel räntor och råvaror.

En bra liknelse är när du köper godis, att köpa aktier är som att köpa lösviktsgodis, du får välja precis vilka du vill och kan ta de godisar du gillar bäst. En fond är som att köpa en påse med gott och blandat, någon annan har valt en sammansättning som de gillar. Det kommer resultera i att du kanske tycker om vissa mer och vissa mindre, men du väljer ändå att köpa det alternativet för att det är bekvämt att någon annan gjort valen. Du behöver inte lägga lika stor tankeverksamhet på vilka specifika aktier du ska köpa. Om du köper innebär det också att du sprider risken. Som jag skrivit om tidigare kan du sprida (och därmed minska) din risk genom att köpa flera aktier i olika branscher och av olika storlek. Eftersom en fond innehåller flera aktier görs detta automatiskt.

 

Skillnad mellan aktier och fonder

När du köper en aktie köper du en andel av ett specifikt bolag. Du äger då en del i själva bolaget, dess tillgångar och skulder. Till exempel kan du äga en del av H&M, Skanska, Cloetta eller något annat börsnoterat bolag. Priset på samtliga börsnoterade aktier påverkas av breda omvärldsfaktorer. Utvecklingen för en specifik aktie kommer dock till stor del bero på hur just det bolaget går, hur förväntningarna är ställda och hur nyhetsflödet är. Stor påverkan kommer även branschspecifika händelser ha. Genom att köpa en specifik aktie får du alltså stor exponering mot en smal del av en viss marknad. Det innebär också högre risk.

 

Om du köper en fond då köper du ett paket med flera aktier i. Då väljer någon annan vilka aktier som ska ingå och fonden påverkas då av hur alla dessa aktier går. En fond kan också vara en sammansättning av till exempel räntor och råvaror.

 

En bra liknelse är när du köper godis, att köpa aktier är som att köpa lösviktsgodis, du får välja precis vilka du vill och kan ta de godisar du gillar bäst. En fond är som att köpa en påse med gott och blandat, någon annan har valt en sammansättning som de gillar. Det kommer resultera i att du kanske tycker om vissa mer och vissa mindre, men du väljer ändå att köpa det alternativet för att det är bekvämt att någon annan gjort valen. Du behöver inte lägga lika stor tankeverksamhet på vilka specifika aktier du ska köpa. Om du köper innebär det också att du sprider risken. Som jag skrivit om tidigare kan du sprida (och därmed minska) din risk genom att köpa flera aktier i olika branscher och av olika storlek. Eftersom en fond innehåller flera aktier görs detta automatiskt

 

Välja aktier att investera i

Var börjar man? Se dig omkring, vilka bolag finns i din vardag som intresserar dig, ger dig en bra känsla eller verkar ha en lyckad affärsmodell. I början kan det vara svårt att få en känsla för vilka bolag som är börsnoterade men det kommer med tiden. Om du funderar på om ett bolag är börsnoterat kan du googla eller söka på bolagsnamnet hos någon av nätmäklarna. Alternativet är att du börjar i andra änden: söker upp vilka bolag som är börsnoterade och utgår därifrån. Du kan exempelvis googla Stockholmsbörsen Large Cap så får du fram listan med de större börsnoterade bolagen, då kan du se om du får upp ögonen för något av dem.

 

När du funnit ett bolag som du tycker verkar intressant är det dags för nästa steg. Kanske är det ett bolag där du själv är konsument, ett företag du hört talas om som verkar bra eller så är du helt enkelt bara nyfiken. För att hitta mer information om bolaget kan du gå in på deras hemsida och leta upp Investor Relations/Investerare, det är en funktion som samtliga börsnoterade bolag ska tillhandahålla. Där finns information, rapporter och presentationer av företaget. Här är det bara att gå loss! In och läs, det finns mängder med information och du kommer lära dig en hel del om bolaget och dess affärsidé.

 

Att läsa några av texterna kommer ge dig en uppfattning om bolaget, dess affärsidé och strategi. I årsredovisningarna kan VD-orden vara matnyttiga och likaså övriga inledande texter. Där kan du även läsa om konkurrenssituationen och om hur företaget ser på framtiden, det är viktiga delar i en analys. Denna information kan du även hitta i delårsrapporter men ofta mer kortfattat. Här gäller det att vara kritisk, ifrågasätta och reflektera över vad du själv tror. Tänk på att företaget försöker ge en så fördelaktig bild som möjligt av bolaget i deras rapporter, s.k. windowdressing.

 

När det kommer till rapporternas finansiella delar kan i början kännas som en enda röra, till exempel när man läser resultat- eller balansräkningar i början. Försök dock att inte sätta en mental spärr här utan välj delar som du förstår och fokusera på utveckling över tid. I årsredovisningarna brukar det finnas flerårsöversikter som är ger dig bra information. Då har bolagen tagit ut viktiga delar i resultaträkningen och ställer upp dem så att du ser hur parametrarna har utvecklats över tid. Det kan till exempel vara försäljning, kostnader och vinst som är begrepp de flesta förstår sig på. Ett bra scenario i flerårsöversikten är att försäljningen och vinsten ökar över tid medan kostnaderna inte ökar lika mycket. Då har bolaget en bra grund och affärsidén verkar fungera.

 

Även om bolaget verkar bra är det viktigt att se över värderingen. Du vill inte köpa en aktie som är för högt värderad. Blanda inte ihop värderingen med priset på aktien (aktiekursen). En aktie som kostar 250 kr behöver inte vara högre värderad än en aktie som kostar 20 kr. För att värdera aktier och kunna jämföra dem är det bra att använda nyckeltal. Kortfattat är nyckeltal tal som vi får fram genom uträkningar baserade på finansiell data från bolagen. Nyckeltal visar förhållandet mellan olika parametrar inom ett bolag, det möjliggör jämförelse med andra bolag även om de skiljer i storlek. Det finns många nyckeltal, ett exempel på ett nyckeltal som säger något om värderingen är det klassiska P/E talet.

 

Vad är avkastning?

 

Unga Aktiesparare:
Utdelningsportfölj - Hur gör man?

Tankar med Tove:
Hur vet man om man får utdelning?

 

 

Begreppet avkastning är ett av de första och också ett av de viktigaste man springer på när man börjar att intressera sig för sparande och investeringar. Avkastning är kortfattat det du tjänar på en investering. Om du förlorar pengar på en investering brukar man prata om en negativ avkastning. Detta kan man jämföra med ordet ränta som många känner till. När vi sparar pengar på sparkonto så får vi en ränta och när vi handlar aktier så får vi en avkastning. Den stora skillnaden är att avkastningen på aktier ej är förutbestämd som den är på ett sparkonto, den varierar beroende på hur det går för bolaget och hur mycket pengar de tjänar.

 

Hur får man avkastning på aktier?

Det ena sättet att få avkastning på aktier kallas för kurstillväxt. Den handlar i sin enkelhet om att du köper en aktie för tex 100 kronor, äger aktien under en viss tidsperiod, sedan kan du förhoppningsvis sälja aktier för 150 kronor. I detta fall har du då tjänat 50 kronor per aktie, din avkastning är 50 kronor alternativt 50%

 

Andra sättet att tjäna pengar på aktier kallas för utdelning

Utdelning tar sin grund i dina rättigheter som aktieägare. Som aktieägare har du rätt att ta del av företagets vinst i förhållande till ditt procentuella ägande, vi tar ett exempel. Du äger 1% av företaget, företaget har gjort en vinst på 1 miljon kronor. 600 000 av dessa behöver företaget lägga i kassan för att kunna bygga en ny fabrik för ännu mer vinst i framtiden. Resterande 400 000 beslutar man att dela ut till alla aktieägare. Du som äger 1% kommer då att få 4 000 kronor inbetalt på ditt konto från företaget.

Totalavkastning är alltså när vi lägger ihop vår avkastning från både kurstillväxt och utdelning och ser till helheten, då vet vi hur mycket vi (förhoppningsvis) har tjänat på denna investeringen.

 

Ränta på ränta effekten

Den fantastiska ränta på ränta effekten beskrev Albert Einstein som världens 8:e underverk. Den är egentligen inte alls krånglig, här kommer ett exempel.
 

  • Du sparar varje år 100 kronor
  • Du får 10 procents årlig avkastning
  • Du sparar dessa pengar i 5 år.

 

År 1 - 100 kr * 10 % avkastning = 110 kronor

År 2 - Du har 110 kronor + 100 kronor i sparande, totalt 210 kronor * 10% avkastning = 231 kronor

År 3 - Du har 231 kronor + 100 kronor i sparande, totalt 331 kronor * 10% avkastning = 364 kronor

År 4 - Du har 364 kronor + 100 kronor i sparande, totalt 464 kronor * 10% avkastning = 510 kronor

År 5 - Du har 510 kronor + 100 kronor i sparande, totalt 610 kronor * 10% avkastning = 671 kronor

 

Istället för att i detta exempel avsluta sitt sparande med 500 kronor så avslutar man det med 671 kronor, eller 34% mer. 

 

Om vi istället räknar på ett annat exempel med lite längre sparhorisont så får vi ännu större effekt. Om vi sparar 400 kronor i månaden i 40 år så har vi sparat ihop till 200 000. Om vi lägger till en 7% årlig avkastning till detta så blir resultatet istället en miljon kronor. Avkastningen är i detta fallet 4 gånger så stor som det vi har sparat.

På nätet finns det gott om kalkylatorer där ni kan lägga in era egna värden. Ni hittar dem genom att söka på “ränta på ränta” eller “sparkalkylator”

 

A och B aktier

 

Ett börsbolag kan välja att ha A, B och ibland till och med C aktier. Bokstaven indikerar på värdet av den röst du har på bolagstämman, har du en A aktie värderas din A röst högre en om du har en B eller C aktie.

 

Innehållet i aktien är de samma, du äger en del av bolaget genom att äga en av aktierna men pris på aktien kan vara olika beroende på bokstaven. Det är alltid efterfrågan som styr priset på en aktie och de är anledningen till att A aktierna oftast är dyrare för det finns färre som omsätts mer sällan

 

Vill du ha inflytande i bolaget är det A aktien du ska äga. OBS! kolla ägarlistan i bolaget för att se hur många A aktier som krävs för att hamna på samma nivå som storägarna.

 

Som småsparare ska du inte stirra dig blind på bokstaven och röstvärdet aktien har. Titta istället på omsättningsnivån i aktien, oftast är det B och C aktierna som omsätts mest eftersom storägarna ofta sitter stilla och inte säljer sina A aktier lika ofta. I en aktie som omsätts ofta finns de alltid en köpare och en säljare som kan mötas på rätt nivåer och göra en affär.

 

Ofta skiljet priset. Eftersom A-aktien har högre röststyrka kostar den ofta lite mer att köpa. Ett exempel skulle kunna vara att A-aktien kostar 100 kronor och B-aktien 90 kronor. Detta trots att du i båda fallen köper ett lika stort ägande i samma bolag.

 

Rätten till udelning är central när man handlar aktier och när ett bolag delar ut pengar så är utdelningen alltid exakt samma mellan A & B aktier i kronor och ören. Om vi fortsätter vårt exempel och låtsas att utdelningen är 5 kronor per aktie.

 

Då innebär det att den som köper en A-akite får 5% i utdelning under detta år. Den som köpte B-aktien får däremot 5,55% i utdelning under året, detta beror på att priset på aktien är lägre. Därför spelar även priset på aktien roll, den med lägst kurs ger högre procentuell utdelning.

 

Podd: Den som står i skuld är inte fri

Investmentbolag

De flesta har en uppfattning om vad en fond är, vad en sådan gör och hur man köper fonder. Annat är det med investmentbolag. Även om namnet ger vissa hintar, kan det vara snårigt att faktiskt förstå vad investmentbolag är och vad de gör. Vi reder ut begreppen och tittar närmare på hur investmentbolag brukar fungera.

 

Vad är ett investmentbolag?

Ett investmentbolag har som affärsidé att investera i andra aktiebolag – själva kärnverksamheten går alltså ut på att köpa och sälja aktier i andra bolag. Varje aktieinvestering som ett investmentbolag har kallas för portföljbolag. Det är med andra ord väldigt likt en fond, eftersom att idén är att investera i andra företag. När investmentbolaget är börsnoterat är det möjligt för utomstående att köpa aktier i bolaget. De kan äga både börsnoterade aktier och aktier i onoterade företag.

 

I huvudsak finns två sorters investmentbolag. Den första sorten är sådana där huvudsyftet är att genom aktieplaceringar långsiktigt öka värdet på innehavet av ägarnas aktier. Den andra sorten fungerar som maktbolag, med målet att styra och kontrollera andra företag och där värdeökningen kan vara mer eller mindre sekundär. Det kan exempelvis röra sig om att olika ägare går ihop så de blir en enda och därmed starkare ägare i form av ett maktbolag. Maktbolaget kan ha som mål att genom långsiktigt och aktivt ägande i företaget styra hur detta sköts. Genom att vara en stark ägare får maktbolaget mycket att säga till om i företaget, exempelvis genom möjligheter att tillsätta poster i styrelsen. Det är dock inte så att investmentbolag är det ena eller det andra, utan majoriteten har inslag av att vara både maktbolag och intresserade av att öka värdet på aktierna. Själva termen investmentbolag är en svensk term och det finns företag som liknar sådana utan att vara det.

 

Likheter och skillnader med fonder

Investmentbolag liknar i mångt och mycket fonder. En fond fungerar så att fondandelsägarna, de som har köpt fonden, äger varsin andel i fondförmögenheten. Lite förenklat kan man säga att man direktäger de faktiska tillgångarna i fonden. Om fondens tillgångar går upp i värde, ökar ägarens innehav lika mycket. Annat är det i investmentbolag, där man äger själva investmentbolaget och inte dess tillgångar. Man är med andra ord en indirekt ägare av investmentbolagets tillgångar, genom sitt ägande av aktier i bolaget. Om investmentbolagets tillgångar går upp i värde, betyder inte det per automatik att aktierna går upp eftersom att aktiekursen inte är bunden av bolagets tillgångar. Du betalar förvaltningsavgift både hos investmentbolag och fonder men investmentbolagens förvaltningsavgift är inbakad i värdet och är oftast lägre.

 

Vad är substansvärde, substansrabatt och substanspremie?

Investmentbolagets nettotillgångar, alltså tillgångarna minus skulderna, kallas för substansvärde. När investmentbolagets börsvärde är lika med substansvärdet, köper man aktierna ”till substansen” – och investmentbolaget är värderat till dess substans, alltså dess nettotillgångar. En substanspremie är när priset på aktierna är högre än substansvärdet, alltså tillgångarna minus skulderna. En substansrabatt är det motsatta, när börsvärdet är billigare än substansvärdet. Föreställ dig att din aktieportfölj är börsnoterad och det är möjligt för andra personer att köpa andelar av din portfölj. De kanske tror att du är mycket duktig på att placera i aktier och kan då tycka att det är värt att betala visst överpris för att få vara delägare i din portfölj. Om de inte tror att du är så duktig, är det kanske inte värt att betala ett överpris. På ungefär samma sätt fungerar substansrabatt och substanspremie. Det kan innebära att man kan köpa ett investmentbolag som bara har börsnoterade innehav till ett lägre pris än om man skulle köpa vardera enskilt innehav på börsen. Alltså att man köper en aktieportfölj för mindre än vad det faktiskt är värt.

 

Vad kostar det att äga ett investmentbolag?

Jämfört med klassiska fonder är det mycket billigare att äga ett investmentbolag. Fondernas avgift, förvaltningsavgiften, bestäms som en procentsumma på det investerade beloppet i fonden. Kostnaden för investmentbolaget är däremot dess faktiska kostnader för förvaltningen. För att räkna ut ”förvaltningskostnaden” för investmentbolaget räknar man kostnaderna i förhållande till substansvärdet. Investmentbolagen Investors och Industrivärdens ”förvaltningsavgift” var 0,10 procent 2017, vilket är mycket billigare än de flesta Sverigefonder. Detta trots att både Investor och Industrivärden avkastat mer än börsen som helhet de senaste 20 åren.

 

Fördelar med investmentbolag

Det finns flera fördelar med att äga investmentbolag. Ett exempel är den riskspridning man får, genom att investmentbolaget äger ett flertal aktier i en underliggande diversifiering trots att du endast äger aktier i investmentbolaget. Investmentbolag är experter på att göra investeringar och har stort engagemang i de bolag man äger aktier i. De tar en aktiv ägarroll och ser till att företagen som ägs sköts på ett bra sätt. Vidare är kostnaderna för att äga investmentbolag mycket låga och oftast lägre än för fonder. Att man ofta kan köpa investmentbolag till substansrabatt innebär att man får mer aktier för pengarna eftersom man köper något som är värt mer, för mindre.

 

Warren Buffetts investmentbolag

Warren Buffett, av många ansedd som världens bästa investerare, har utvecklat och drivit Berkshire Hathaway, som liknar ett investmentbolag.  En av Buffetts framgångsfaktorer är att han utnyttjat den ”float” sina helägda försäkringsbolag skapar – alltså skillnaden mellan inbetalda försäkringspremier och utbetalda försäkringsersättningar – för att köpa företag. Floaten är en påse pengar som egentligen väntar på att komma till sin rätta ägare och som Warren Buffett alltså använder för att köpa företag. På så sätt har han lyckats skapa en stor och billig finansiering för att göra sina investeringar. Många skulle betrakta just Berkshire Hathaway som världens genom tidernas bästa investmentbolag.  

 

Fördjupa dig!

  • Boken "Bygg en förmögenhet: Investera i investmentbolag skriven av Marcus Fridell.
  • Ibindex.se är en hemsida som gör det enkelt att gratis jämföra de största börsnoterade investmentbolagen i Sverige, och deras substansvärden.