Verkstadsklustret som byggt Sverige

Alla börser har sin prägel. När det kommer till Stockholmsbörsen utgörs den till stor del verkstad – som är den överlägset största sektorn på handelsplatsen. Sverige kan stoltsera med flertalet framgångsrika verkstadsföretag och var tionde svensk arbetar fortfarande inom klustret. Drygt en tredjedel av de bolag vi hittar på OMXS30, som är det index vi brukar kalla ”Stockholmsbörsen”, är verkstadsföretag. Här tittar vi närmare på sektorn och lär känna många av de svenska giganterna.

Denna artikel framgår ur Stock Magazine nummer 4 2021

Den röda tråden för flera av dessa bolag är att de har funnits länge. Flera av dem har existerat i över 100 år. De har varit vitala för Sveriges utveckling och genom åren vägt tungt i svenska BNP-siffror. Sverige är en exportnation som exporterar mer varor än vi importerar. När ett land exporterar mer än det importerar kallas för ett ”handelsöverskott”. Handelsöverskott är vanligtvis eftersträvansvärt då det är en stor post i ”bytesbalansen”, som visar skillnaden mellan hur mycket vi själva producerar inom landat och hur mycket vi använder. Vid ett underskott i bytesbalansen använder landet mer resurser än det producerar, vilket i sin tur leder till en ökad statsskuld. Blir statsskulden för stor leder det fram till problem och underskotten behöver vändas till överskott. Sverige har sedan 1994 haft överskott i bytesbalansen vilket ger starka statsfinanser. Det är bland annat tack vare den svenska industrisektorns stora exporter. 

AB Volvo

AB Volvo är en svensk stolthet lika självklar som Ikea, Abba och köttbullar. Koncernen är arbetsgivare till över 100 000 anställda med produktion i 18 länder och har försäljning på 190 marknader. Volvos huvudsakliga affärsområden är lastbilar, anläggningsmaskiner, bussar, marina och industriella drivsystem. Den klart största delen av verksamheten består av försäljning av lastbilar som uppgår till runt 60 procent av den totala omsättningen följt av anläggningsmaskiner som står för 24 procent av intäkterna.

Volvo grundades 1926 som ett dotterbolag till SKF med syfte att tillverka ”automobiler”. Volvo räknar själva det officiella datumet för grundandet av personbilstillverkningen till den 14 april 1927 då den första bilen rullades ut från fabriken på Hisingen i Göteborg. Volvo breddade sedan verksamheten och började tillverka lastbilar, som sedermera blev en framgångssaga. En av många framgångsrika innovationer var Nils Bohlins moderna trepunktsbälte som sedan 1959 använts i Volvos bilar.

Sedan 1999 är Volvo Cars avknoppat från AB Volvo och ägs sedan 2010 av kinesiska Geely som då köpte upp Volvo Cars från Ford. AB Volvo ägs till största del av investmentbolaget Industrivärden. Både AB Volvo och Volvo Cars går nu att handla på Stockholmsbörsen efter att Volvo Cars noterats på Stockholmsbörsen den 29 oktober i år. 

Atlas Copco/Epiroc

Atlas Copco och Epiroc delar samma historia ända sedan grundandet 1873 fram till 2018 när Epiroc knoppades av från Atlas Copco och delades ut till aktieägarna. Epiroc var då Atlas Copcos gruv-, infrastruktur- och råvaruverksamhet och handlas sedan avknoppningen på Large Cap på Stockholmsbörsen. 

Atlas Copco är Stockholmsbörsens näst största företag sett till börsvärde och är världsledande inom kompressorer, vakuumutrustningar, generatorer, industriverktyg och monteringssystem.

Epiroc är Stockholmsbörsens 16:e största företag sett till börsvärde och är arbetsgivare åt över 14 000 anställda med en omsättning på drygt 36 miljarder kronor. Både Epiroc och Atlas Copco ägs till största del av familjen Wallenbergs investmentbolag Investor.

Sandvik

Sandvik är en klassisk stjärna på den svenska industrihimlen och det äldsta av företagen i den här artikeln. Sett till börsvärde är det Stockholmsbörsens 14:e största företag och Sandviks verksamhet sträcker sig från 1862. Bolaget börsnoterades så tidigt som 1901. 

Verksamheten i Sandviken finns kvar än i dag och sysselsätter cirka 5 000 anställda. Sandviks affärsområden består i huvudsak av ”Mining and Rock Solutions”, ”Manufacturing and Machining Solutions”, ”Materials Technology” och ”Rock Processing Solutions”. De två förstnämnda är klart störst och bidrar till 87 procent av rörelseresultatet. Sandvik konkurrerar till stor del med tidigare nämnda Atlas Copco och Epiroc. Industrivärden är Sandviks största ägare. 

SE ÄVEN: Så analyserar du verkstadsaktier

SKF

AB Svenska Kullagerfabriken (numera AB SKF) grundades så tidigt som 1907 i Göteborg och var då en avknoppning från Gamlestadens Fabrikers AB. SKF är en kullagergigant och är i dag en av världens största leverantörer av lager. SKF är inte lika spretigt som tidigare nämnda verkstadskollegor utan har två affärsområden varav det ena är industri och det andra är fordon. 

Produktportföljen består av kullager, hylsor, lagerhus samt radialtätningar. SKF är arbetsgivare åt över 40 000 anställda och har länge varit en global jätte inom lager. Redan på 1920-talet var SKF verksamt i samtliga fem världsdelar. 

Största ägare är Fam AB som är ett förvaltningsbolag som i sin tur ägs av Wallenbergstiftelserna. 

Assa Abloy

Assa Abloy är en nygammal gigant. Det officiella bildandet av koncernen var 1994 då Securitas låsverksamhet ”Assa” slogs ihop med finska Metras låsdel ”Abloy”. Namnet blev fullt naturligt Assa Abloy och det nya bolaget noterades samma år på Stockholmsbörsen.

Assa Abloys anor sträcker sig till 1800-talet då August Stenman år 1881 bildade ”Firman August Stenman” som fokuserade på producerade gångjärn och beslag. Det dröjde ända till 1921 innan firman ombildades till ett aktiebolag och först 1939 började lås tillverkas. Assa fick sin moderna tappning när bolaget köptes upp av Securitas 1988 och delades upp i två bolag, Assa AB och Assa Industri AB. Sex år senare slogs bolaget ihop med Abloy. 

I dag är Assa Abloy världsledande inom lås- och säkerhetsbranschen. Företaget ägs till största del av Gustaf Douglas investmentbolag Latour och är Stockholmsbörsens tolfte största företag sett till börsvärde. 

ABB

ABB har, likt Assa Abloy, anor ända från 1800-talet. Men det officiella grundandet tillskrivs 1988 när svenska Asea och schweiziska Brown Boveri slogs samman och bildade ABB. 

Fröet till dagens ABB, vars verksamhet då var inriktad på en relativt ofärdig teknik i elektricitet, såddes redan 1883. Frapperande är att ABB än i dag har elektrifiering som största affärsområde som nu omsätter över 100 miljarder kronor. Andra affärsområden är ”Motion” där bolaget designar och tillverkar elektriska motorer och generatorer, ”Industriell automation” där det råder specialisering på processtyrning, analys och mätningar och andra industrispecifika lösningar samt”Robotics” där ABB är ledande inom automation som leverantör av industrirobotar. 

Företaget är Stockholmsbörsens fjärde största sett till börsvärde och ägs till största del av Investor. 

Alfa Laval

Ett annat företag värt att nämna bland de svenska industrigiganterna är Alfa Laval som är världsledande tillverkare av pumpar, ventiler, värmeväxlare och separatorer. Bolaget grundades först som ”AB Separator” år 1883 av Gustaf de Laval och Oscar Lamm. Den sistnämnde gick dock redan 1887 till Wallenbergägda Atlas där han var vd i 22 år.

Inom sina tre nyckelteknologier är Alfa Laval världsledande inom samtliga. Inom värmeöverföring som utgör 40 procent av koncernens försäljning innehar bolaget en tredjedel av världsmarknaden. Inom separering har Alfa Laval 25–30 procent av världsmarknaden och inom flödeshantering greppas 10–15 procent av världsmarknaden. 

Alfa Laval kvalar in på 22:a plats bland de största företagen mätt i börsvärde och ägs till störst del av Rausing-förknippade Tetra Laval.

MISSA INTE: Kedjan som kan sätta börstonen

Unga Aktiesparare är en ideell organisation som erbjuder en rolig & trygg plattform för unga som vill lära sig mer om aktier, fonder, sparande, privatekonomi & andra investeringsformer.

Vad innefattar ett medlemskap?

 1. Utbildningar

  Vi har föreläsare från UA, vårt nätverk & företagspartners som har kunskap inom allt ifrån aktier, fonder, krypto & optioner till bostadssköp & sparande.

 2. Event

  Vi har lokala föreningar utspridda över hela Sverige som arrangerar hundratals lokala event varje år.

 3. Medlemsförmåner

  Genom partnerskap med t.ex Nordnet, Nordea & Aktiespararna kan vi erbjuda rabatter, digitala tidningar & andra erbjudanden.

Köp till dig eller någon annan!

Medlemskap

349 kr/år
 1. ALLA utbildningar

 2. ALLA event

 3. Medlemsförmåner

 4. Fysisk medlemstidning

Medlemskap + Tidning

449 kr/år
 1. ALLA utbildningar

 2. ALLA event

 3. Medlemsförmåner

 4. Fysisk medlemstidning

Gratis medlemskap

0 kr/år
 1. Vissa utbildningar

 2. Vissa event

 3. ALLA utbildningar

 4. ALLA event

 5. Medlemsförmåner

 6. Fysisk medlemstidning

Fyll i ditt personnummer med 12 siffror för att hämta dina uppgifter