Valutasäkra din portfölj

Sprid risken, diversifiera, lägg inte alla ägg i samma korg. Har du hört något av följande förut? Eftersom du inte vill ta onödig risk förespråkas riskspridning när det kommer till investeringar i aktier och fonder. En annan aspekt av diversifiering som inte belyses lika frekvent är valutadiversifiering, att innehaven du äger är exponerade mot olika valutor. En detalj som är lite i skymundan – men som kan vara viktig.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 3 2022

Vad innebär valutadiversifiering? 

Diversifiera är ett annat ord för riskspridning. Om du därefter lägger ihop valuta med riskspridning bör du förstå betydelsen av valutadiversifiering. 

Förstår du inte vad vi menar? Ta det lugnt. Här kommer en kort genomgång: 

Runt om i världen finns massvis av olika valutor. Den dominerande valutan på finansiella marknader är i nuläget dollar. Utöver det finns stora valutor som brittiska pund och euro. Självfallet är den svenska kronan viktig för oss som investerar i svenska företag och bor i Sverige. Men inte lika viktig globalt. Majoriteten av valutor i dagens ekonomi bygger på rörliga växelkurser där värdet fluktuerar efter utbud och efterfrågan. Stora händelser som krig och hög arbetslöshet kan därför påverka länders valutor drastiskt. Därför kan det vara bra att tänka på valutaexponeringen i sin portfölj. 

Genom att köpa innehav i olika valutor minskar du svängningarna i portföljen på kort sikt. Vanligtvis som svensk görs det genom att äga amerikanska innehav utöver svenska. USA är fortsatt den dominerande ekonomi för finansiella marknader trots andra länders ekonomiska framfarter. 

LÄS OCKSÅ: Ge din pengamaskin en extra skjuts

Dock kan man invända mot att man måste äga amerikanska innehav för att få valutaexponering mot dollar eftersom många svenska bolag är exportinriktade och handlar med hela världen. Om det räcker att äga exportinriktade svenska företag för att sprida valutarisken finns det en delad mening om. 

Det som i alla fall oftast brukar diskuteras kopplat till valutadiversifiering är att priset på aktier varierar i värde till följd av att valutor minskar eller ökar i värde. Exempelvis att du äger amerikanska aktier som ökat 20 procent i värde i dollar under året, men när du säljer aktierna är din vinst endast 10 procent i svenska kronor. 

Scenariot ovan är ett konkret exempel på där värdet av valutor påverkat din avkastning. I det här scenariot har värdet av dollar sjunkit i förhållande till svenska kronan vilket medför en lägre reell (valutajusterad) avkastning för dig. 

Hur viktigt är det egentligen? 

Att diversifiera över olika marknader gör vi personligen främst därför att det finns en geografisk risk med allting. Specifika oförutsedda händelser kan ske i ett särskilt land eller på en kontinent. Världen är tajt sammanlänkad i dagens globala ekonomi vilket covid-19-pandemin verkligen visat. Men det finns fortsatt en risk med att lägga alla ägg i samma korg. 

Därför har vi (artikelns författare) främst exponering mot USA via billiga globalfonder och tillväxtmarknader i Asien via tillväxtmarknadsfonder. Som en följd blir det en bra valutadiversifiering även om det inte är huvudsyftet.

Vår ståndpunkt är lik författaren och utdelningsjägaren Marcus Hernhags tanke gällande valutadiversifiering. Enligt honom är valutarisk är övergående och av mindre betydelse på längre sikt för din portfölj. 

På kort sikt kan det dock skapa svängningar i din portfölj. Beroende på hur du reagerar på svängningar i din portfölj bör du tänka efter hur stor vikt du ska lägga vid att sprida ut dina innehavs valutaexponering för att minska kortsiktig volatilitet till följd av valutor.

Kärlek till det som är nära

En relevant punkt för det här ämnet är att människor älskar att fokusera på det som är familjärt. Även om världen är globaliserad och nyheter transporteras snabbare än någonsin ligger det i människans natur att till exempel investera majoriteten av sina pengar på hemmaplan. 

Att fokusera på det som ligger nära en kallas för ”Homebia”s, vilket för investerare är tendensen att investera majoriteten av sina pengar i landet man bor i. Att vara ”homebiased” har både positiva och negativa konsekvenser som investerare.

Å ena sidan: Genom att fokusera på aktier eller fonder som ligger en nära kan man möjligtvis få ett övertag (edge på engelska). Den här edgen kan vara i form av information eftersom du kan skapa dig bättre kontakter på hemmaplan. 

Å andra sidan: Det finns många fina investeringsmöjligheter bortom Sveriges gränser. Genom ett köp i en indexfond som investerar globalt får du delägarskap i många världsledande bolag. Plus att du på kort sikt kan minska svängningarna på grund av bättre valutadiversifiering. 

Tänk för dig själv

Nu har vi presenterat några olika aspekter av valutadiversifiering vilket förhoppningsvis kan hjälpa dig att få en bättre bild av hur du bör tänka kring olika valutor i din portfölj.

MISSA INTE: Så kan du bli ekonomiskt fri

Oliver Allemog/Viktor Ritsvall

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem