Vad påverkar aktiepriset: Utbud och efterfrågan

I denna artikelserie i fem delar lär du dig vilka faktorer som gör att aktiepriset rör på sig. Vad är det som gör att en aktie ökar i värde på lång sikt och vad kan påverka aktiepriset på kort sikt? I den här artikeln förklaras utbud och efterfrågan och hur det påverkar aktiemarknaden. De kommande faktorerna är bolagets prestationer, förväntningar från marknaden, omvärlden och psykologi.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 3 2022

Utbud och efterfrågan är grunden i all prissättning. Oavsett om det handlar om vad en aktie kostar eller hur dyra produkter är i en butik. Utbud och efterfrågan gör att marknaden hittar ”det perfekta priset” där det finns lika många som vill köpa som sälja. 

Utbud är hur mycket som finns till försäljning av en viss produkt. Efterfrågan utgörs av hur många som vill köpa något. Utbud och efterfrågan kommer att påverkas av priset på en vara, men utbud och efterfrågan påverkar också priset. Det fungerar åt båda hållen. 

Säg till exempel att priset för kaffe är högt just nu. Ju högre priset är, ju färre kommer vara beredda att köpa det kaffet. Så när priset ökar minskar efterfrågan. Men det fungerar också åt andra hållet. Om ingen gillar det kaffet (ingen efterfrågan), så kommer de som säljer tvingas att sänka priset tills tillräckligt många är villiga att köpa kaffet. Så om efterfrågan minskar, gör även priset detsamma.

Även utbudet, som visar hur mycket som finns till försäljning, påverkar priset. Tänk till exempel att du säljer din gamla mobiltelefon på Tradera. Flera faktorer kommer att påverka priset och det är svårt att veta på förhand vad köparna är villiga att betala. 

LÄS OCKSÅ: Vad påverkar aktiepriset: Bolagets prestation

En viktig faktor är hur många liknande telefoner som finns till salu. Desto fler telefoner som finns till försäljning, desto fler säljare konkurrerar om köparnas uppmärksamhet och du kommer därför behöva sänka priset för att få köparna att välja just din mobil. Om du i stället har en unik mobil som finns i få exemplar (lågt utbud) kommer köparna buda upp priset till vad de är villiga att betala för den mobilen. 

Den andra riktningen, att priset påverkar utbudet, förklaras i det här exemplet: Om du har en produkt med ett pris som har ökat i värde, säg en unik Muminmugg, kommer du med större sannolikhet vilja sälja den ju högre priset är. Desto högre marknadspriset är, desto fler kommer att vilja sälja och utbudet ökar. I takt med att utbudet ökar tvingas priset sänkas och det går tillbaka till jämviktspriset.

Utbud och efterfrågan är grunden som justerar priset uppåt eller nedåt och hur många som är villiga att köpa eller sälja något. Det brukar oftast visas i ett diagram som på bilden i anslutning till artikeln för att se hur priset går mot en jämvikt. 

Prissättning av aktier fungerar likadant. Om det just nu är många som vill sälja en aktie, kanske på grund av en negativ nyhet, är det stort utbud och då kommer priset att gå ner. Om det i stället är hög efterfrågan (alla pratar om den aktien just nu) kommer priset att stiga av att många är villiga att köpa den och aktiepriset budas upp. 

Även om utbud och efterfrågan är grunden fungerar det inte till 100 procent utan regler eller begränsningar på till exempel export eller hyror kan göra att det inte blir jämviktspriset.

Däremot med aktier är det helt utbud och efterfrågan som styr i och med att köpordrar och säljordrar för en viss aktie syns i orderdjupet. 

Du vill investera i aktier som andra också vill äga eftersom de aktierna har en hög efterfrågan som håller aktiepriset uppe. Det som bolaget gör och presenterar kommer att påverka utbud och efterfrågan av den aktien på marknaden, vilket gör att aktiepriset förändras. 

Efterfrågan och utbud förändras hela tiden. Det kommer att påverka aktiepriset på både kort och lång sikt. Det är inte slumpen som avgör utbud och efterfrågan av en viss aktie, utan det är andra faktorer som styr. Vilka det rör sig om kommer du att kunna läsa om i kommande nummer.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem