Vad påverkar aktiepriset: Marknadens förväntningar

I denna serie i fem delar lär du dig vilka faktorer som gör att aktiepriset rör sig. Vad är det som gör att en aktie ökar i värde på lång sikt och vad kan påverka aktiepriset på kort sikt? I den här artikeln förklaras förväntningar och hur det påverkar aktiekursen. Tidigare i serien har utbud och efterfrågan och bolagets prestationer presenterats och de kommande faktorerna är omvärlden och psykologi.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 4 2022

En faktor som påverkar aktiekursen som kan vara lätt att glömma är förväntningar från marknaden. Vad har marknaden för förväntningar på omsättning, tillväxt och vinst? Säg att ett bolag släpper årsredovisningen och det visar sig att bolaget gjort en vinst på 1 miljard kronor. Du läser rapporten och tycker det låter bra, men när börsen öppnar faller aktien i värde. Vad beror det på? 

Det kan handla om flera faktorer gällande hur bolaget har presterat (se förra artikeln i serien), men även om vilka förväntningar vi har på bolaget. Om marknaden hade förväntningar på en vinst på 2 miljarder kronor och företaget levererat på de nivåerna tidigare eller förväntas växa så mycket var det inte en särskilt bra rapport. Det är likadant att en aktie kan stiga efter en rapport med förlustresultat för att resultatsmällen var lägre än väntat eller mindre än tidigare år. Så bolagets prestationer påverkar, men även de förväntningar vi har på bolagets prestationer.

Jag skriver att marknaden har förväntningar, men vilka är egentligen marknaden? Marknaden är alla som köper aktier, men vi yngre aktiesparare påverkar oftast inte hela marknaden och ”sätter” inte förväntningarna. I stället kan media och analytiker sätta ribban. Analytiker presenterar analyser i tidningar och på webbsidor och de skapar tillsammans en bild över förväntningarna. 

Det finns även tjänster som Pinpoint som sammanställer privatpersoners förväntningar inför rapportsläpp som går att använda för att se vad marknaden tror.

LÄS OCKSÅ: Vad påverkar aktiepriset: Utbud och efterfrågan

Kan skilja sig åt

Olika typer av bolag får leva med olika slags förväntningar. Tillväxtbolag som i dagsläget inte går med vinst och har låg omsättning har oftast högre förväntningar på en snabbare tillväxt. Vid en tro på tillväxt för ett bolag kan vi vara beredda att betala ett högre pris för att vi tror att det kommer att växa. 

P/E-talet kan visa hur höga förväntningar vi har på ett bolag. P/E står för Price (aktiepriset)/Earnings (vinst) och ett högt P/E-tal betyder att vi betalar flera gånger vinsten. Ett högt P/E-tal visar att vi har höga förväntningar på att vinsten kommer att växa. P/E-talet visar dock inte bara förväntningar, utan ett högt P/E-tal kan också betyda att aktien är övervärderad. Det skulle kunna innebära att vi betalar ett högt pris för ett bolag som inte gör så hög vinst.

Det går att se förväntningarnas påverkan när ett bolag gör en vinstvarning. Börsnoterade företag måste presentera en vinstvarning om vinsten i den kommande kvartalsrapporten väntas skilja sig från förväntningarna. Nyheten skickas ut som ett pressmeddelande några veckor innan rapporten. En negativ vinstvarning gör ofta att aktiekursen går ned. 

När rapporten sedan kommer kan aktiepriset gå upp för att förväntningarna på vinsten drogs ned för mycket eller så går aktien ned ännu mer för att vinsten var mycket sämre än förväntningarna. Det går att säga att förväntningarna på ett bolag är inprisade i aktiepriset. Om utfallet skiljer sig från förväntningarna blir det reaktioner på aktiepriset.

Att något är inprisat i aktiekursen kan visa sig på olika sätt. Säg att jag tänker så här: “Nu kommer vintern och då kommer Skistar in i sin högsäsong”. Så jag köper Skistar-aktier i november för att kunna ta del av vinsten på högsäsongen. Tyvärr är inte jag den första som har tänkt så utan marknaden har redan ”prisat in” det som händer framåt. Ofta brukar man prata om att aktiemarknaden har prisat in de närmaste sex månaderna. Det här är ytterligare en anledning till att vara långsiktig vid investeringar.

Eftersom marknaden har förväntningar på företagen som redan är inprisade i aktiekursen kommer allt som innebär en över- eller en underpresentation att sätta avtryck.

MISSA INTE: Vad påverkar aktiepriset: Bolagets prestation

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem