Vad är avkastning?
Vad är avkastning?

Vad är avkastning?

Begreppet avkastning är ett av de första och också ett av de viktigaste man springer på när man börjar att intressera sig för sparande och investeringar. Avkastning är kortfattat det du tjänar på en investering. Om du förlorar pengar på en investering brukar man prata om en negativ avkastning. Detta kan man jämföra med ordet ränta som många känner till. När vi sparar pengar på sparkonto så får vi en ränta och när vi handlar aktier så får vi en avkastning. Den stora skillnaden är att avkastningen på aktier ej är förutbestämd som den är på ett sparkonto, den varierar beroende på hur det går för bolaget och hur mycket pengar de tjänar.

Hur får man avkastning på aktier?

Det ena sättet att få avkastning på aktier kallas för kurstillväxt. Den handlar i sin enkelhet om att du köper en aktie för tex 100 kronor, äger aktien under en viss tidsperiod, sedan kan du förhoppningsvis sälja aktier för 150 kronor. I detta fall har du då tjänat 50 kronor per aktie, din avkastning är 50 kronor alternativt 50%

Andra sättet att tjäna pengar på aktier kallas för utdelning

Utdelning tar sin grund i dina rättigheter som aktieägare. Som aktieägare har du rätt att ta del av företagets vinst i förhållande till ditt procentuella ägande, vi tar ett exempel. Du äger 1% av företaget, företaget har gjort en vinst på 1 miljon kronor. 600 000 av dessa behöver företaget lägga i kassan för att kunna bygga en ny fabrik för ännu mer vinst i framtiden. Resterande 400 000 beslutar man att dela ut till alla aktieägare. Du som äger 1% kommer då att få 4 000 kronor inbetalt på ditt konto från företaget.

Totalavkastning är alltså när vi lägger ihop vår avkastning från både kurstillväxt och utdelning och ser till helheten, då vet vi hur mycket vi (förhoppningsvis) har tjänat på denna investeringen.

Ränta på ränta effekten

Den fantastiska ränta på ränta effekten beskrev Albert Einstein som världens 8:e underverk. Den är egentligen inte alls krånglig, här kommer ett exempel:

  • Du sparar varje år 100 kronor
  • Du får 10 procents årlig avkastning
  • Du sparar dessa pengar i 5 år.

År 1 – 100 kr * 10 % avkastning = 110 kronor

År 2 – Du har 110 kronor + 100 kronor i sparande, totalt 210 kronor * 10% avkastning = 231 kronor

År 3 – Du har 231 kronor + 100 kronor i sparande, totalt 331 kronor * 10% avkastning = 364 kronor

År 4 – Du har 364 kronor + 100 kronor i sparande, totalt 464 kronor * 10% avkastning = 510 kronor

År 5 – Du har 510 kronor + 100 kronor i sparande, totalt 610 kronor * 10% avkastning = 671 kronor

Istället för att i detta exempel avsluta sitt sparande med 500 kronor så avslutar man det med 671 kronor, eller 34% mer. 

Om vi istället räknar på ett annat exempel med lite längre sparhorisont så får vi ännu större effekt. Om vi sparar 400 kronor i månaden i 40 år så har vi sparat ihop till 200 000. Om vi lägger till en 7% årlig avkastning till detta så blir resultatet istället en miljon kronor. Avkastningen är i detta fallet 4 gånger så stor som det vi har sparat.

Räkna ut hur snabbt du kan bli miljonär! 


Med vår gratis-app miljonärskalkylatorn kan du enkelt räkna ut hur lång tid det tar till att du blir miljonär. Mata in hur mycket du redan har sparat, hur mycket du tänker månadsspara och till vilken avkastning, och du får ditt svar. Lek med alla värden till du hittat ett resultat som inspirerar dig.
Ladda ned den gratis här

Vill du lära dig att bli en bättre investerare?

Bli medlem i Unga Aktiesparare idag!

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem