Trots stora aktielyftet – bolagets vd: ”Har mycket att bevisa”

Bli medlem i Unga Aktiesparare här

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 2 2024 

Ett förändrat och mer vässat Ependion har ställt in siktet på högre mål. Bolagets vd Jenny Sjödahl är optimistisk på längre sikt – men också tydlig: “Det finns saker att göra och vi har en del att bevisa”, säger hon.

Ependi betyder investering på grekiska. Genom namnvalet Ependion vill Jenny Sjödahl att bolaget hon leder ska bära ett namn som speglar dess ambition att investera i människor och teknologi.

– Det passade oss bra. Tidigare hette vi Beijer Electronics Group som koncern och hade, vilket vi fortsatt har, en av våra två affärsenheter med samma namn. Det blev väldigt ofta sammanblandningar mellan själva koncernen och affärsenheten och med de andra “Beijer-bolagen” (Beijer Ref, Beijer Alma och Beijer Byggmaterial). Vi kände att vi ville skapa en större tydlighet, säger hon.

Till vardags bor Jenny Sjödahl i Västerås och är även ansvarig för Ependions andra affärsenhet Westermo som är hemmahörande i Västmanland. Men när hon talar med Stock Magazine befinner hon sig i Malmö där Ependion har sitt huvudkontor och där Beijer Electronics utgår ifrån.

Sammanlagt har Ependion en omsättning som uppgår till cirka 2,5 miljard kronor och omkring 1 000 anställda sammanlagt. 2023 landade rörelseresultatet på 322 miljoner kronor. Ependion jobbar med industriella kunder inom B2B. Koncernens två affärsenheter, som är ungefär lika stora, är inriktade på olika områden.

Westermo är specialister på industriell datakommunikation. Det handlar om produkter som används för att bygga industriella datakommunikationsnätverk som bland annat återfinns på tåg för att tågets kontrollsystem ska kunna fungera. Beijer Electronics fokuserar på så kallade HMI:er, operatörspaneler som sitter på olika typer av industriell maskinutrustning. Panelen visualiserar data från maskinen för att operatören ska kunna se vad som händer och sedan styra utrustningen med hjälp av panelen.

– Det är avancerad hårdvara som är kombinerad med smart mjukvara. Båda affärsenheterna finns spridda över världen med globala kunder, konstaterar Jenny Sjödahl.

Det är svårt att se era produkter som privatperson i vardagen?

– Ja, det är ingenting du gör särskilt ofta. Men de behöver fungera för att våra kunder ska kunna driva sina verksamheter, säger Jenny Sjödahl, och tar ett exempel:

– När det kommer till tåg krävs det ett nätverk för att kontrollsystemet ska kunna fungera. Det gäller att framdrift, säkerhet och alla andra system kan samspela. Vi gör inte själva tågkontrollssystemet, utan kunderna använder nätverket som är byggt av våra produkter. Det får aldrig gå ned. Det är väldigt höga krav på tillförlitlighet i våra applikationer.

Rätt positionerat

Jenny Sjödahl anser att Ependion, som har ett börsvärde på strax över 3 miljarder kronor, ligger rätt i tiden.

– Westermo är fokuserade på kritiska nätverksapplikationer inom tåg, järnväg och energi. På energisidan driver den pågående elektrifieringen ett behov av att bygga ut och modernisera elnäten, och också göra dem mer motståndskraftiga mot cyberattacker. Det kräver en högre grad av digitalisering, det vill säga fler och fler datapunkter behöver samlas in och analyseras, vilket i sin tur kräver tillförlitliga nätverk för datakommunikation. Beijer Electronics drivs i mångt och mycket av industriell IoT (internet of things) och den pågående digitaliseringen av tillverkande fabriker. Även här handlar det om data, och vi hjälper kunderna att visualisera och dra slutsatser av data. Sammanfattningsvis så är vi verksamma i segment vars tillväxt drivs av de stora megatrenderna.

Jenny Sjödahl lyfter fram att Ependion är ett globalt bolag som finns representerat med egen personal runt om i världen. Största delen av försäljningen hämtas dock från Europa.

– Europa går ganska så bra. Det ha varit tuffare på andra marknader. Inte minst i Asien och i synnerhet i Kina har vi sett en svagare efterfrågan det senaste året. Det går lite upp och ned i USA, men det är ändå en ganska stabil marknad för oss.

Jenny Sjödahl understryker att konkurrenssituationen ser olika ut beroende på om det är Westermo eller Beijer Electronics som beaktas. Westermo verkar på en marknad som är relativt koncentrerad och som innehåller höga inträdesbarriärer. Det finns desto fler spelare att handskas med för Beijer Electronics.

– Siemens är en noterbar konkurrent för båda enheterna.

Berömmer Svolder

Ependion har runt 3 000 aktieägare på Nordnet och Avanza. Men desto fler är rejält exponerade mot bolaget då det är det populära investmentbolaget Svolders näst största innehav som utgör strax under 9 procent av det totala substansvärdet.

– Vi har turen att ha en stabil ägarlista. Stena Adactum är störst och sedan följer Svolder där bakom med cirka 15 procent av kapitalet och rösterna. Det är värdefullt för oss att ha stabila och långsiktiga ägare. Det skapar en form av trygghet, säger Jenny Sjödahl.

Affärsområdet Beijer Electronics hade det tufft lönsamhetsmässigt från 2015–2020. Det var något som pressade hela koncernen på börsen. Sett över de senaste tre åren är Ependion, som fick sitt nuvarande namn 2023, dock upp över 100 procent.

– Det gäller att växa lönsamt och att använda sitt kapital på ett effektivt sätt. Beijer Electronics drog länge ned koncernens lönsamhet. Vi har en helt annan stabilitet i intjäningen nu, men det finns fortsatt lite att bevisa. Westermo växer på väldigt bra. Vi ska fortsätta att jobba strukturerat med våra två affärer och utveckla båda två. Men de behöver också lite olika saker just nu för att vi ska nå våra finansiella mål som koncern.

I slutet av 2022 lanserade Ependion just nya finansiella mål. Den organiska tillväxten ska uppgå till 10 procent och rörelsemarginalen till 15 procent på koncernnivå.

– 2023 blev ett rekordår. Vi har aldrig haft så hög lönsamhet tidigare, och de senaste sju kvartalen har vi legat på en Ebit-marginal över 10 procenten. Tillväxtmässigt har vi legat över vårt mål de senaste åren, men marknaden varierar ju lite grann över tid och utmaningen är att uppnå de här 10 procenten tillväxt på jämn basis. Vi har en bit kvar, men vi jobbar på det och siktar på att nå målen över en konjunkturcykel.

Hur mår era kunder i mer utmanande ekonomiska tider som nu?

– Generellt sett rätt så bra. Vi har kunder som jobbar mot infrastruktur och på senare tid har många regeringar bestämt sig för att satsa på järnväg och elnät för att stimulera sina ekonomier i spåren av pandemin. Det kommer att fortsätta. Sedan är det klart att ett högt ränteläge gör alla investeringskalkyler mer utmanande. Det tar längre tid att ta beslut om nya ordrar.

Jenny Sjödahl är tydlig med att Ependions båda enheter fokuserar på utvalda segment som de är med och spelar i “för att vinna och för att skapa värde”.

– Vi spetsar in oss på industriella kunder inom infrastruktur och tillverkande industri. Viktiga kundgrupper är OEM-kunder (så som tågbyggare), systemintegratörer och maskinbyggare. Våra produkter finns ofta i tuffa, ruggade miljöer. Det är attraktiva segment som kommer att fortsätta att växa.

Jenny Sjödahl framhåller att Ependion har en anpassningsbar organisation som är skicklig på att ställa om och att 2024 har inletts i linje med bolagets förväntningar på kort sikt givet omvärldsläget.

– Vi har haft ett tuffare jämförelsekvartal eftersom vi hade extraordinära siffror i första kvartalet 2023, när Westermos största kund förlängde sin orderhorisont vilket resulterade i jättehöga ordervolymer som en engångseffekt. Undan för undan tror jag att vi kommer att knapra oss uppåt och fortsätta vår tillväxtresa under året, säger Jenny Sjödahl, och fortsätter:

– På lång sikt är jag väldigt optimistisk gällande Ependion. Vi har bra produkter, ett starkt team och strukturella vindar som blåser till vår fördel. Vi har även en tydlig inriktning kring hur vi ska växa både organiskt och genom kompletterande förvärv.

Unga Aktiesparare är en ideell organisation som erbjuder en rolig & trygg plattform för unga som vill lära sig mer om aktier, fonder, sparande, privatekonomi & andra investeringsformer.

Vad innefattar ett medlemskap?

 1. Utbildningar

  Vi har föreläsare från UA, vårt nätverk & företagspartners som har kunskap inom allt ifrån aktier, fonder, krypto & optioner till bostadssköp & sparande.

 2. Event

  Vi har lokala föreningar utspridda över hela Sverige som arrangerar hundratals lokala event varje år.

 3. Medlemsförmåner

  Genom partnerskap med t.ex Nordnet, Nordea & Aktiespararna kan vi erbjuda rabatter, digitala tidningar & andra erbjudanden.

Köp till dig eller någon annan!

Medlemskap

349 kr/år
 1. ALLA utbildningar

 2. ALLA event

 3. Medlemsförmåner

 4. Fysisk medlemstidning

Medlemskap + Tidning

449 kr/år
 1. ALLA utbildningar

 2. ALLA event

 3. Medlemsförmåner

 4. Fysisk medlemstidning

Gratis medlemskap

0 kr/år
 1. Vissa utbildningar

 2. Vissa event

 3. ALLA utbildningar

 4. ALLA event

 5. Medlemsförmåner

 6. Fysisk medlemstidning

Fyll i ditt personnummer med 12 siffror för att hämta dina uppgifter