Spara rätt i extrema tider

Det råder inte någon motsägelse mellan hållbara investeringar och avkastning. Snarare tvärtom, skriver Shoka Åhrman.

Denna artikel framgår ursprungligen på Aktiespararnas webbplats. 

Mitt i den svenska sommarfriden har vi känt hotet från klimatförändringarna påtagligare än på länge. Värmerekord i London – över 40 grader (i svala London!), extrem torka som hotar skördarna i Italien, Frankrike, Spanien och andra platser. Bränder som gör aska av tiotusentals hektar torr skog. Lägg därtill kriget i Ukraina, skenande inflation, stigande räntor och en lång period av kraftigt fallande börs.

Det är ett extremt år och i den kontexten känns det nästan konstigt att tänka på hur man ska spara. Men även när det ser nattsvart ut bör du som sparare tänka långsiktigt och på hur du kan påverka utvecklingen i positiv riktning. Som sparare får du allt större möjlighet att göra skillnad, inte minst mot det växande klimathotet.

Historien har visat oss att ekonomiska kriser, naturkatastrofer och krig går över med tiden, men växthuseffekten är något annat, en ny typ av globalt hot, som hotar att bli värre och värre.  Enligt världsmetereologiska organisationen WMO:s chef Peterri Talas kommer den typ av värmeextremer vi ser nu att bli vardag i framtiden och bli både varmare, torrare och pågå längre än till exempel de två dagar som London kokade av hetta. Forskningen varnar för att extremväder som tidigare inträffade vart 30:e eller 50:e år nu kan komma vartannat år och att 2030 berörs i princip alla länder på planeten.

Det kan låta hopplöst, men är det inte. Växande engagemang och tydliga riktlinjer bidrar till ny teknik och minskande utsläpp inom transport, industri och andra sektorer.

Så vad kan du som sparare göra? Jo, investera i de  bolag som aktivt bidrar till att motverka klimatförändringen. Det kan vara genom att spara i enskilda aktier eller i fonder som är inriktade på hållbarhet. Genom bland annat EU:s direktiv finns jämförbara definitioner och redovisningskrav på sådant som Hållbarhetsrisker, som visar hur företagets hållbarhetspolicy kan påverka dess framtida värde, och Påverkan på hållbarhet, som visar hur företaget kan ha negativ miljömässig påverkan. Transparensen ger dig som sparare större möjlighet att investera i och stödja företag som bedriver och vill utveckla en hållbar verksamhet.

Flera gånger, och inte minst under pandemin, fick vi bevisat att det inte råder någon motsägelse mellan hållbara investeringar och avkastning. Snarare tvärtom. Dessutom minskar hållbarhetsprofilen riskerna i sparandet. Investerare ställer allt högre krav på miljömässiga och sociala hänsyn.

De bolag och verksamheter som inte ställer om har en finansiell risk genom att det påverkar bolagens intäkter och kan leda till försämrad lönsamhet och minskad avkastning. Spararnas ökande fokus på hållbarhet ger samtidigt fondförvaltare kraft att höja kravet på företag att arbeta mot hållbarhet genom att styra investeringsströmmarna mot hållbara företag.

Kort sagt: om du inte redan gör det, ta en extra titt på sparande i hållbar utveckling.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem