”Soliga” vykort från verkstad och industri

Flaskhalsar. Komponentbrist. Såväl höga fraktkostnader som fraktproblem. Råvarupriser som rusar. Sällan finns det dagar med enbart sol på börsen och dess bolag.

Denna artikel framgår ursprungligen på Aktiespararnas webbplats. Om du är för gammal för att bli medlem i Unga Aktiesparare kan du gå med i organisationen här. 

Detta har verkligen framkommit det senaste halvåret. Framför allt är det inom halvledarindustrin som efterfrågan är vida högre än utbudet, vilket också har framkommit i kommunikation från diverse fordonsbolag, såsom BMW, Volkswagen och Volvo.

Just Volvo kom idag, den 20/7, med sin rapport för räkenskapsårets 2021 andra kvartal. Rörelseresultatet landade på 11 384 MSEK, vilket ska ställas mot de 11 685 MSEK som analytiker hade förutspått.

Det justerade rörelseresultatet kom in strax över estimaten, 9 730 MSEK mot förväntade 9 711 MSEK. Den justerade rörelsemarginalen kom emellertid in lägre än vad analytikerna hade väntat sig och när deras 11 procent ställs mot den av Volvo redovisade 10,7 procent framkommer en differens om 2,7 procent.

Bolagets VD, Martin Lundstedt, är tydlig med att lyfta fram just produktionsstörningarna som anledning till den lägre justerade rörelsemarginalen och därmed rörelseresultatet. På frågan som just nu finns på alla läppar är svaret tyvärr inte det positiva:

”Det kommer bli ytterligare störningar och stopp i både tillverkning av lastbilar och i andra delar av koncernen under det andra halvåret.”

MISSA INTE: Inget dekis bland fastighetsbolagen

Orderingången inom anläggningsmaskiner ökade med 35 procent under den andra kvartalet och inom lastbilsverksamheten var ökningen än desto större. Jämfört med den andra kvartalet 2020, som måste betonas ger en skev bild, steg orderingången på lastbilar från 26 507 till 57 961, motsvarande 119 procent(!).

Just denna ökade orderingång är något som synts hos flera verkstads- och industribolag, såsom Atlas Copco Sandvik, vilka båda rapporterade fredagen den 16/7.

Det är ett robust Volvo som rapporterar, men i kvartalsredogörelsen bör man som investerare ta åt sig om de stora produktionsstörningar som finns, inte minst halvledarbristen som inte bara påverkar fordonsindustrin, utan även allt från mobiltillverkning till maskiner inom industri.

Nära till fordonsindustrin är Autoliv och i relation till Volvo är deras kvartalsrapport av extra intresse. Vad som är intressant är att såväl Volvos VD, Martin Lundstedt, som Autolivs VD, Miakel Bratt, ser fler hinder och störningar under resterande 2021.

”Även om situationen förbättrades mot slutet av kvartalet förväntar vi oss att fortsatta störningar i försörjningskedjan kommer påverka fordonsproduktionen negativt i kv3 med viss förbättring i kv4.”

Vad som även accentueras i Autolivs rapport för 2021 års andra kvartal är de ökade råvarupriserna (+20 % under Q2), som bolaget kommer ha svårt att parera mot. Således flaggar Mikael Bratt för en ökad rörelsemarginalmotvind med 130 punkter.

För att skapa än tydligare översyn om ökade råvarupriser, halvledarbrist, produktionsstörningar och leveransproblem kan även Indutrades kvartalsrapport för räkenskapsåret 2021 tas med.

På en dag då Stockholmsbörsen sjönk med över 2 procent stod industrikoncernen stabilt och steg med hela 4,84 procent. Och konstigt vore annars. Bland annat ökade orderingången från 4 604 MSEK till 6 006 MSEK, vilket motsvarar 30 procent.

Nettoomsättningen var inte sämre den med en ökning om 20 procent, 5 552 MSEK mot tidigare 4 614 MSEK och ej heller EBITA gav anledning till negativism. Detta ökade nämligen med hela 40 procent jämfört samma kvartal föregående år.

Det som dock inte presterade bättre än 2020 års andra kvartal var kassaflödet, som landade på 792 MSEK vilket är 14 MSEK mindre än motsvarande period för ett år sedan.

Beträffande kassaflödet skriver VD, Bo Annvik: ”De högre verksamhetsvolymerna bidrog till ett ökat rörelsekapital under kvartalet, vilket dämpade utvecklingen av kassaflödet något.” Vidare står det att läsa om utsikterna för såväl kvartal tre som fyra.

” Vi bedömer också att aktivitets- och kostnadsnivåerna bland bolagen gradvis kommer att öka under hösten. Det fortsatt ansträngda läget i många leverantörskedjor i kombination med pandemin utgör en viss risk.”

LÄS OCKSÅ: Börsbolagen som ska trygga världen

När VolvosAutolivs och Indutrades rapporter studeras och jämföras framkommer att bolagen har presterat ett bra andra kvartal, men att de har upplevt, och även fortsätter att så göra, produktionsstörningar samt diverse hinder med de ökade råvarupriserna.

Även om de arbetar för att parera dessa hinder kan insatsernas resultat dröja innan de syns, vilken allt annat lika kommer att påverka den viktiga rörelsemarginalen.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem