Så styrs börsen av räntan

Senaste tiden har många pratat om räntorna och hur en uppgång i dessa inte är bra för aktiemarknaden. Jag tänkte att vi nu ska nysta i just räntor och mer specifikt marknadsräntan. Vad är den, vad styrs den av och hur påverkas aktiemarknaden av den?

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 1 2022

Marknadsränta är den ränta en aktör, låntagare, är villig att acceptera för olika typer av krediter. Lite simplare förklarat är det den ränta som företag får betala för att låna pengar på den öppna marknaden. Räntan påverkas av centralbankernas agerande, men också av utbud och efterfrågan på kreditmarknaden. Man brukar prata om två olika typer av marknadsräntor: Den korta och den långa. Den längre marknadsräntan är oftast högre än den kortare. En naturlig förklaring bakom det är att aktörer kräver mer betalt om de ska låsa in sina pengar en längre tid, vilket ett lån med längre löptid innebär. 

Vad påverkar marknadsräntan? En av parametrarna som påverkar är inflationen. Eftersom långivare låser in sina pengar när de ger en aktör ett lån kommer de försöka ta höjd för potentiell inflation. Det beror på att inflationen urholkar värdet på pengarna. 

Låt oss säga att det är en inflation på 2 procent i samhället och man förväntar sig att den kommer fortsätta ligga omkring den nivån. Sedan har vi en långivare som är beredd att erbjuda ett lån till en låntagare. Långivaren vill ha en avkastning på 2 procent. Eftersom inflationen ligger på 2 procent måste långivaren begära 4 procent för att se till att denne får 2 procent avkastning utöver det som inflationen äter upp. Skulle vi i stället få ett scenario där det är 4 procent inflation och långivaren fortfarande vill ha 2 procent i avkastning, ja, då måste denne begära 6 procent för att få önskad avkastning. 

Precis som mycket annat påverkas marknadsräntan också av utbud och efterfrågan. Högre efterfrågan på krediter kommer driva upp räntan, allt annat lika. Samtidigt som ett större utbud av krediter, att fler vill låna ut pengar, kommer att sänka räntan, allt annat lika.

Som tidigare nämnts påverkas marknadsräntan också av centralbankerna. På grund av att centralbankerna lånar ut pengar till bankerna till en viss ränta som sedan i nästa steg kan låna ut dessa till företag eller till dig och mig. Centralbankerna påverkar hur mycket pengar som finns i omlopp genom att köpa och sälja statsobligationer. Köper de mycket obligationer kommer det finnas mer pengar i omlopp och vi kommer ha en lägre ränta. Slutar centralbankerna handla dessa kommer vi i stället få en minskande penningmängd i omlopp och räntorna höjs. 

SE ÄVEN: Var inte rädd för dina svagheter

Sätter spår på börsen

Men hur påverkar denna ränta aktiemarknaden? När analytiker värderar och gör prognoser för bolag använder de sig av marknadsräntan för att diskontera framtida vinster. Det beror på att marknadsräntan är den avkastning du kan få när du tar en relativt låg risk. Vid en diskontering beräknas nuvärdet på bolaget utefter vad man tror att det kommer att tjäna åren framöver och hur dess kommande kassaflöden lär se ut. 

I denna beräkningsmetod används marknadsräntan som tidigare nämnts ofta som diskonteringsränta, eftersom den räntan hade varit vad du kunnat få för ränta på dina pengar om du inte investerat dem. När man diskonterar framtida vinster till en högre ränta kommer det resultera i att nuvärdet kommer sjunka, alltså vad man kan betrakta aktien som värd i dag. Det slår hårdast på de bolag där det diskonteras att vinster ska komma långt fram i tiden. 

Ett annat sätt som det sätter avtryck på aktiemarknaden är att det påverkar bolagens finansieringskostnad. Går räntan upp ökar räntekostnaden för bolagen och högre kostnader leder till lägre vinst än vad som hade varit fallet om räntorna varit lägre. Lägre vinster är sällan bra för utvecklingen på börsen.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att marknadsräntan är den räntan som till exempel företag kan låna till på den öppna marknaden. Det som påverkar marknadsräntan är inflationen och förväntningarna på denna, utbud och efterfrågan samt centralbankernas agerande. Går räntan upp är det generellt inte positivt för börsen medan om den går ner så gynnar det börsen. 

Jag hoppas ni nu fått lite mer förståelse varför det talas så mycket om just räntan.

MISSA INTE: Därför är stagflation en börsmardröm

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem