Så lär du dig förstå ekonominyheterna

För att bli en skicklig investerare är det viktigt att kunna ta till sig och tolka grundläggande information som påverkar dina aktier på rätt sätt. “Vi vill hjälpa fler att förstå och ta till sig av kunskapen”, säger Alfons Gundstedt, vars lokalavdelning Jönköping nyligen arrangerade ett event på temat.

En av Unga Aktiesparares fem gyllene regler går ut på att hålla sig informerad. Den var också något som lokalavdelningen i Jönköping drog nytta av i sitt senaste arrangemang. Det blev fokus på att utbilda besökarna i makroekonomi.  

– Det finns många faktorer med starka kopplingar till ekonomin och det generella börshumöret. Därför är det av vikt att känna till “the basics”. Många gånger kan det vara lätt att grotta ner sig i diverse nyckeltal, utan att tänka på ekonomin i det stora hela, säger Alfons Gundstedt i lokalavdelningen, och fortsätter: 

– Vi höll detta event för att hjälpa våra medlemmar som inte har samma förutsättningar som oss ekonomistudenter. Det var även ett ypperligt tillfälle för oss som arrangerade eventet att borsta upp våra egna kunskaper och grotta ned oss i olika områden. 

LÄS MER: Smarta sätt att sprida dina risker: ”Inget passar alla”

Hur upplever ni den generella förståelsen gällande ekonominyheterna? 

– Det finns en barriär. Det krävs en viss förkunskap för att kunna tolka vad som står i artiklarna. Går man in på Dagens Industri kommer man utan att ha en viss förståelse inte att förstå många av artiklarna då det används mycket “stora” ord. Något vi försökte framhäva i vår föreläsning var att ge konkreta exempel på hur det har sett ut i olika områden. Antingen historiskt, för stunden eller hur de framtida utsikterna ser ut. Man bör förstå storleken på olika tal i relevans till vad det faktiskt handlar om. Det är något man sedan på egen hand kan applicera. 

Alfons Gundstedt understryker att det är betydelsefullt att ha en övergripande samhällsekonomisk förståelse eftersom det leder fram till att du blir bättre förberedd på möjliga snabba svängningar efter ett räntebesked från amerikanska centralbanken Federal Reserve eller en överraskande siffra i ett inköpschefsindex.  

– Även nyheter som är relevanta till dina innehav är viktiga att följa. Det går hand i hand med vår gyllene regel “Förstå vad du köper”. För om man inte vet vad man köper är det svårt att hålla koll. 

MISSA INTE: Techexpertens bästa aktier: ”Gått riktigt bra”

Vilka typer av förändringar i olika index eller andra faktorer är viktigast att ha koll i omvärlden som sparare? 

– En övergripande tumregel skulle väl kunna vara att följa ett jämförelseindex relevant till dina innehav. Har du till exempel mycket teknik kan du följa Nasdaq 100 som innehåller mycket bolag inom teknik. Investerar du mycket i olja? Håll koll på de olika oljepriserna, WTI och Brent. Investerar du mycket i stora svenska bolag bör ditt jämförelseindex vara OMXS30. Det korrelerar till viss del med UA:s gyllene regel där man ska ha förståelse för vad man investerar i och alltså ha förståelse för vilket index som är relevant att följa, säger Alfons Gundstedt. 

YTTERLIGARE LÄSNING: Sparekonomen om techsmällen: ”Viktigt att diversifiera”

Unga Aktiesparare är en ideell organisation som erbjuder en rolig & trygg plattform för unga som vill lära sig mer om aktier, fonder, sparande, privatekonomi & andra investeringsformer.

Vad innefattar ett medlemskap?

 1. Utbildningar

  Vi har föreläsare från UA, vårt nätverk & företagspartners som har kunskap inom allt ifrån aktier, fonder, krypto & optioner till bostadssköp & sparande.

 2. Event

  Vi har lokala föreningar utspridda över hela Sverige som arrangerar hundratals lokala event varje år.

 3. Medlemsförmåner

  Genom partnerskap med t.ex Nordnet, Nordea & Aktiespararna kan vi erbjuda rabatter, digitala tidningar & andra erbjudanden.

Köp till dig eller någon annan!

Medlemskap

349 kr/år
 1. ALLA utbildningar

 2. ALLA event

 3. Medlemsförmåner

 4. Fysisk medlemstidning

Medlemskap + Tidning

449 kr/år
 1. ALLA utbildningar

 2. ALLA event

 3. Medlemsförmåner

 4. Fysisk medlemstidning

Gratis medlemskap

0 kr/år
 1. Vissa utbildningar

 2. Vissa event

 3. ALLA utbildningar

 4. ALLA event

 5. Medlemsförmåner

 6. Fysisk medlemstidning

Fyll i ditt personnummer med 12 siffror för att hämta dina uppgifter