”Råvaror går att investera i  på olika sätt”

Jörgen Kennemar har tidigare varit råvaruanalytiker och är nu senioranalytiker på Public Affairs vid Swedbank. Han hjälper till att förklara några av de vanligaste frågorna kring råvaror.

Hur ser marknaden ut för råvaror just nu?

Handelskonflikten mellan USA och Kina och en svagare global industrikonjunktur har lett till sjunkande råvarupriser under 2019 och som även förväntas fortsätta under 2020. Den lägre efterfrågan på råvaror drivs inte minst av Kina, världens största råvarukonsument, när ekonomin gradvis går från en industridriven ekonomi till en mer tjänsteproducerande ekonomi. Istället har priset på guld stigit vilket inte är ovanligt när konjunkturen försvagas och centralbankerna börja sänka räntorna igen.  

 

Vilken råvara tror du kommer vara intressant det närmsta året?

– Omställningen från fossila till förnybara energikällor ( till exempel solceller, vindkraftverk) och produktionen av elbilar kommer att öka efterfrågan på metaller. Metaller som kobolt, litium ingår i framställningen av energieffektiva batterier. Men även koppar och nickel kommer att vara intressant eftersom dessa metaller används mer i produktionen av elbilar än i de fossildrivna bilarna. För att möta den ökade efterfrågan på metaller kommer fler gruvor att öppnas men även en tilltagande metallåtervinning.

 

Vilka parametrar är användbara vid analys av råvaror?

– BNP, industriproduktion och konjunkturledande indikatorer som inköpchefsindex är centrala paramentrar som visar på aktiviteten i ekonomierna. En hög aktivitetsnivå (tillväxt) innebär en ökad efterfrågan på råvaror och därmed stigande priser. Höga råvarupriser stimulerar i sin tur till en ökad råvaruproduktion. Lagerstatistik och industriföretagens investeringsplaner är andra parametarar. Valutor och räntor är också viktiga parametrar. Låga räntor tenderar att öka investeringsintresset för råvaror och driva upp råvarupriserna. Eftersom råvarupriserna till största delen prissätts i dollar på världsmarknaden är det viktigt att följa den amerikanska dollarn. Politiska beslut såsom klimatpolitiska åtgärder, exportbegränsningar, höjda tullar, strejker, naturkatastrofer (torka, översvämning) ska också beaktas i en råvaruanalys. 

 

Vad är ditt tips till en som vill börja investera i råvaror?

– Man kan investera på olika sätt. Antingen i specifika råvaror, råvarubolag eller i råvarufonder. Vill man själv investera i specifika råvaror kan man handla i börsnoterade råvarucertifikat, terminer, ETF:er, men betänk att dessa ofta prissätts i USD, vilket innebär att man tar en valutarisk. Det finns råvarufonder som enbart investerar i energiråvaror (till exempel olja och naturgas), metaller (till exempel guld och silver), spannmål och mat (till exempel sojabönor, majs, kaffe, kakao, bomull) – och det finns även en blandning av alla dessa. Det finns också råvarufonder som investerar i olika råvarubolag inom olja, gruvor och metallsektorerna. En annan variant är att investera i råvarubolag, men innebär en större risk då det även finns en företagsrisk att ta hänsyn till och inte enbart en marknadsrisk. 

 

Har Swedbank några bra alternativ om man vill investera i råvaror?

– En bred råvarufond till exempel Robur Råvarufond kan vara ett bra alternativ.  Fonden placerar globalt i aktier i olika bolag med stor andel produktion och förädling av råvaror, framförallt inom olje-, gruv- och metallsektorerna. Riskklassificeringen är en sexa på en sjugradig skala. 

Unga Aktiesparare är en ideell organisation som erbjuder en rolig & trygg plattform för unga som vill lära sig mer om aktier, fonder, sparande, privatekonomi & andra investeringsformer.

Vad innefattar ett medlemskap?

 1. Utbildningar

  Vi har föreläsare från UA, vårt nätverk & företagspartners som har kunskap inom allt ifrån aktier, fonder, krypto & optioner till bostadssköp & sparande.

 2. Event

  Vi har lokala föreningar utspridda över hela Sverige som arrangerar hundratals lokala event varje år.

 3. Medlemsförmåner

  Genom partnerskap med t.ex Nordnet, Nordea & Aktiespararna kan vi erbjuda rabatter, digitala tidningar & andra erbjudanden.

Köp till dig eller någon annan!

Medlemskap

349 kr/år
 1. ALLA utbildningar

 2. ALLA event

 3. Medlemsförmåner

 4. Fysisk medlemstidning

Medlemskap + Tidning

449 kr/år
 1. ALLA utbildningar

 2. ALLA event

 3. Medlemsförmåner

 4. Fysisk medlemstidning

Gratis medlemskap

0 kr/år
 1. Vissa utbildningar

 2. Vissa event

 3. ALLA utbildningar

 4. ALLA event

 5. Medlemsförmåner

 6. Fysisk medlemstidning

Fyll i ditt personnummer med 12 siffror för att hämta dina uppgifter