Foto: PUG Förlag.

Orientering hos investeraren – vikten av mentala modeller

Jag kommer i slutet av mars släppa min fjärde bok på lika många år, något jag själv har svårt att förstå. Den som läst mina tidigare böcker vet att jag har en fäbless för de mer mjuka värdena i investeringar, såsom psykologi och filosofi. Mentala modeller, som är titeln på min kommande bok, tar inte avsteg från detta fokus, men däremot vidgas såväl bredden av exempel som överskridandet mellan vetenskaper. Allt mals sedan ned till att appliceras på det ämne såväl du som jag häller kärt – investeringar och processen både före, under och efter.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 1 2023

Kartan är inte terrängen

Låt oss ta en av alla dessa mentala modeller. Om du, likt jag, sprungit runt i någon eller några av Sveriges fina skogar med dels en kompass, dels en karta i famnen har du säkert upptäckt att det sällan är en hundraprocentig överensstämmelse mellan den tryckta bilden och verkligheten. Eller sagt med andra ord, kartan är sällan på varje marginal exakt samma som den verklighet du ser och förnimmer när du är i skogen.

Kanske är det mer våtmarker än kartan anger? Kanske har en viss skog skövlats? Kanske är höjden högre eller dalen lägre än vad kartan anger? Kanske har en flod uppstått eller torkat ut? Oavsett vilket är slutsatsen densamma, nämligen att kartan enbart är en statisk avbildning av något som en gång varit, men som nödvändigtvis inte längre gäller. Detta har såväl för- som nackdelar, men mer om det senare.

Egna beslut

Som orienterare i skogen måste du därför veta hur, när och varför att agera. Ta egna beslut grundade på egna slutsatser om den ständigt skiftade naturen. Kartan är guiden; fundamentet att använda när och om den så kan göras, men vi kan och får inte stirra oss blinda på den, för då kommer vi aldrig eller mycket sent nå vår destination. Terrängen är dynamisk – kartan är inte det.

Vad krävs för att kunna fatta egna, rationella och logiska beslut? Kunskap och erfarenhet, men också ödmjukhet samt en insikt och acceptans för dina egna styrkor tillika svagheter. Inget av detta är något som kommer med i ett Happy Meal eller Kellog’s Frosties-paket och således är det extra svårt att som ny försöka att orientera sig fram i skogen. Här håller man mer än gärna hårt i kartan, vilket gör att man kommer att få det mer utmanande.

SE OCKSÅ: Orientering hos investeraren – vikten av mentala modeller

Översättning till investeringar

Mer ofta än sällan brukar finanskrisen 2008 använda som exempel, men det finns flera anledningar till detta då händelsen ger oss mycket data. Innan Lehman Brothers föll hösten 2008 bedömde de och många andra banker, fastighetsinstitut, kreditgivare med flera att den amerikanska hus- och bolånemarknaden var stabil. Alla data utgivna av nyss nämnda visade att skuldsättningen hos hushållen förvisso var något hög, men inget som fick alarmklockan att tjuta.

En som såg samma data – karta – var Michael James Burry, doktor, investerare och framgångsrik hedgefondförvaltare. Burry grävde djupare, besökte och pratade med alla berörda parter, synade alla lån och dess konstruktioner och såg att de så kallade ”subprimelånen” var mycket svaga. Han ansåg att det hade byggts upp en bostadsbubbla baserad på lån som låntagare inte skulle klara av att återbetala när räntorna väl skulle öka. Lånen var i sin tur garanter för andra lån i en näst intill oändlig spiral där det för varje avsats var sämre och sämre lån. Med utgångspunkt i detta valde han att korta marknaden. Resten är, som sagt, historia.

Burry såg kartan och besökte terrängen

Vad gjorde Burry som få andra gjorde? Vad var det som fick honom att lyckas? För det första studerade han kartan – alla tillgängliga data utgivna av andra parter. Han studerade dessa, jämförde med tidigare, historiska och gjorde sedan prognoser och kalkyler för kommande.

Emellertid var detta inte det enda han gjorde, utan han valde också att besöka terrängen. Han ringde upp såväl långivare som låntagare, besökte institut, mäklare, bostadsköpare et cetera. Vände och vred på varje analysdel; varje komponent. Kort sagt; han både läste kartan och synade dess kanter och detaljer. Sistnämnda var det som stack ut relativt andra investerare och detta kom att göra Burry till en vinnare.

Lärdomar

Kartan är enbart en abstraktion av verkligheten – terrängen. Från samma stund att den trycks är den låst och fast – statisk, medan terrängen ständigt förändras och är dynamisk. När du analyserar till exempel skogsbolag, eller konsumentbolag, kommer du att läsa rapporter och studera nyckeltal. Du kommer också lyssna på andra analytiker och branschexperter. Vissa av dem kommer kanske säga att sektorn är övervärderad, eller att den tvärtom är mycket riskfylld. Hur många av dem har besökt terrängen? Hur gammal är alla data (det som var terräng innan det blev tryckt som karta)? Sannolikheten säger, tyvärr, att det är ytterst få som gjort det jobbet.

Vill du lyckas med dina investeringar måste du såväl läsa kartan som besöka dess terräng. Om inte kommer du i bästa fall följa index, vilket inte är dåligt. Men investerar vi inte alla för att skapa lite alfa, det vill säga överavkastning?

Unga Aktiesparare är en ideell organisation som erbjuder en rolig & trygg plattform för unga som vill lära sig mer om aktier, fonder, sparande, privatekonomi & andra investeringsformer.

Vad innefattar ett medlemskap?

 1. Utbildningar

  Vi har föreläsare från UA, vårt nätverk & företagspartners som har kunskap inom allt ifrån aktier, fonder, krypto & optioner till bostadssköp & sparande.

 2. Event

  Vi har lokala föreningar utspridda över hela Sverige som arrangerar hundratals lokala event varje år.

 3. Medlemsförmåner

  Genom partnerskap med t.ex Nordnet, Nordea & Aktiespararna kan vi erbjuda rabatter, digitala tidningar & andra erbjudanden.

Köp till dig eller någon annan!

Medlemskap

349 kr/år
 1. ALLA utbildningar

 2. ALLA event

 3. Medlemsförmåner

 4. Fysisk medlemstidning

Medlemskap + Tidning

449 kr/år
 1. ALLA utbildningar

 2. ALLA event

 3. Medlemsförmåner

 4. Fysisk medlemstidning

Gratis medlemskap

0 kr/år
 1. Vissa utbildningar

 2. Vissa event

 3. ALLA utbildningar

 4. ALLA event

 5. Medlemsförmåner

 6. Fysisk medlemstidning

Fyll i ditt personnummer med 12 siffror för att hämta dina uppgifter