Metaller från Närke värda miljarder

Visste du att en av Lundin Minings gruvor går att hitta i Zinkgruvan? I den lilla orten i Sydnärke produceras nästan 1,5 miljon ton malm per år, miljarder omsätts och framtidsandan som råder är stark. “Det är i gruvan som den gröna omställningen startar ”, säger Monika Andersson, kommunikations- och CSR-ansvarig på Zinkgruvan Mining.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 3 2022

Zinkgruvan är en ort med knappt 400 invånare, placerad cirka två mil utanför Askersund och runt sex mil söder om Örebro. 

Här har brytning av malm och produktion av koncentrat av allra främst zink och bly men även koppar pågått ända sedan 1857. Zinkgruvan är Sveriges sydligaste underjordsgruva. 

– Vi har en stor påverkan på det lokala samhället. En stor del av välfärden i vår direkta omgivning har byggts upp med hjälp av  verksamheten här i Zinkgruvan, säger Monika Andersson, kommunikations- och CSR-ansvarig på Zinkgruvan Mining. 

Zinkgruvan Mining genererar i dag cirka 600 direkta arbetstillfällen i närområdet och många ringar  på vattnet i form av leverantörer och underleverantörer.

– Vi är en stor uppköpare av varor och tjänster för miljonbelopp.  Det ställer krav på oss, att vi verkligen beter oss och agerar på ett snyggt sätt på orten där vi verkar. En fördel med gruvor är att de inte går att flytta och därför genererar arbetstillfällen på landsbygden.

Monika Anderson konstaterar att det bjöds på en total malmproduktion av 1,4 miljoner ton i Zinkgruvan Mining under 2021. Omsättningen uppgick till över 2 miljarder kronor. Gruvan sträcker sig drygt 1 350 meter under jord. 

– Zinkgruvan Mining är en väldigt säker och konkurrenskraftig gruva. Vi har ett stort fokus på säkerhet och har bra marginaler. Sedan har vi även kommit en bra bit när det handlar om att ha en så hög miljöprestanda som möjligt. Att vi är ett bruksföretag gör även att vi har ett stort ansvar att vara med och bygga starka närsamhällen. Vi behöver investera på rätt sätt.

Monika Andersson anser att det finns ett starkt samarbete mellan olika gruvaktörer och maskin- och teknikleverantörer. I Örebro län, som är Zinkgruvan Minings hemvist, nämner hon bland annat gemensamma projekt med leverantören Epiroc (som har en stor närvaro i Örebro) och det arbete som görs med AI-frågor på Örebro universitet.

– Det finns bra förutsättningar för att driva innovations- och utvecklingsfrågor inom den svenska gruvnäringen. Det är ett öppet klimat inom det så kallade gruvklustret. Vi utbyter information och hjälps åt på olika sätt. Det är väldigt bra för alla inblandade. 

LÄS ÄVEN: Norrländska batterier som revolutionerar

Engagerad storägare

Trenden med ett skifte mot ökad automation, elektrifiering och en mer hållbar, miljövänligare drift sveper snabbt genom gruvindustrin som sådan. Monika Andersson poängterar att gruvbranschen har en viktig roll att spela i omställningen. 

– De globala utsläppen måste minska. För att klara det behövs mer metall till allt från elbilar till vindkraftverk, så kallade gröna batterier och annan teknik. Vi i branschen behöver även göra vår del. Vi på Zinkgruvan Mining är redan på god väg och är till 80 procent direkt fossilneutrala. För närvarande kartlägger hur vi ska påverka våra indirekta källor av koldioxid genom smartare inköp av insatsvaror. Till 2035 ska vi vara helt fossilneutrala. 

Monika Andersson betonar att arbetsmiljövinster går hand i hand med en mer konkurrenskraftig gruva. 

– Underjordsgruvor blir djupare över tid och det blir mer kostsamt att bryta malmen. Därför gäller det att jobba smartare. Lösningar med ny teknik är viktiga. Vi kan öka både säkerheten och produktiviteten med hjälp av fortsatt ökad grad av automation.

Börjar du bli intresserad av att investera i aktier i Zinkgruvan Mining? Det går inte att göra direkt i bolaget – men indirekt genom att ägaren Lundin Mining är noterad på både Stockholms- och Torontobörsen. 

Monika Andersson lyfter fram Lundin Mining, som har ägt Zinkgruvan Mining sedan 2004.

– Det är en väldigt stark ägare med bra framåtanda. Fokus på säkerhet och hållbarhet är stort inom koncernen. Lundin Mining har investerat mycket i Zinkgruvan vilket möjliggör för oss att göra långsiktiga investeringar för framtiden. Det är väldigt positivt att ha en ägare som är villig att investera mycket i vår verksamhet.

Lundin Mining äger gruvor över hela världen och cirka 70 procent av metallen som bryts i gruvorna utgörs av koppar. De övriga metallerna är bland annat zink, nickel och guld.

– Att bryta flera metaller är en styrka och skapar stabilitet med flera ben att stå på . 

Hur arbetar Zinkgruvan Mining för att hantera förändringar i volatila metallpriser?

– Det enda som går att säga med säkerhet är att priserna kommer att gå ned någon gång, och att man inte vet när de kommer gå upp igen. Nu har de ju varit väldigt höga ett längre tag vilket förstås har varit positivt. Det gäller att kunna gasa och bromsa på samma gång och att hålla koll på kostnaderna.

Zinkgruvan Mining har varit i Lundin Minings ägo sedan 2004. Foto: Zinkgruvan.

Blickar framåt

Monika Andersson konstaterar att stabila marginaler är A och O. 

– Vi behöver agera smart både ovan och under jord och vara skickliga på att följa upp och förbättra vår planering. Den tekniska utvecklingen skapar stora möjligheter.

Zinkgruvan Mining har flera intressanta framtidsprojekt igång. Dalbyfyndigheten ligger Monika Andersson lite extra varmt om hjärtat. Det är ett nytt produktionsområde på stort djup under jord som är en förlängning av dagens gruva.

– Vi väntar på ett slutgiltigt besked och hoppas kunna dra igång produktionen i det området inom några år. Vi investerar också i nya tekniklösningar i vårt anrikningsverk för ökad kapacitet med förbättrad prestanda. Sedan ska vi även investera i bland annat ett vattenreningsverk för vårt utgående vatten och bygga ut vårt befintliga sandmagasin med en design som ligger i absolut framkant. Det råder en stark positiv framtidsanda inom företaget.

Flera gånger under intervjun återkommer Monika Andersson till att Zinkgruvan Mining återfinns på första steget i värdekedjan när det kommer till metallproduktion med sin utvinning av mineraler och produktion av så kallat koncentrat. 

– Inget som lämnar Zinkgruvan glimmar. Det ser ungefär ut som tre typer av sand med olika färger som vi sedan säljer vidare till olika europeiska smältverkskunder. Där vidareförädlas koncentraten till metall som sedan används i allt från galvaniseringsprocesser, till elbilar och för energilagring. Det kommer att behövas mycket mer metall för att klara av den pågående klimatomställningen. 

Vad betyder Zinkgruvan Minings produktion för världen i stort?

– Det är viktigt att vara medveten om var saker kommer ifrån. Vår bransch är en betydelsefull del av så många värdekedjor. Prova att tänka bort all metall i din vardag. Det blir inte så jättemånga produkter eller så många saker kvar. De flesta processer startar faktiskt i gruvor. Bland annat hos oss.

MISSA INTE: “Det är bråttom att ställa om”

Unga Aktiesparare är en ideell organisation som erbjuder en rolig & trygg plattform för unga som vill lära sig mer om aktier, fonder, sparande, privatekonomi & andra investeringsformer.

Vad innefattar ett medlemskap?

 1. Utbildningar

  Vi har föreläsare från UA, vårt nätverk & företagspartners som har kunskap inom allt ifrån aktier, fonder, krypto & optioner till bostadssköp & sparande.

 2. Event

  Vi har lokala föreningar utspridda över hela Sverige som arrangerar hundratals lokala event varje år.

 3. Medlemsförmåner

  Genom partnerskap med t.ex Nordnet, Nordea & Aktiespararna kan vi erbjuda rabatter, digitala tidningar & andra erbjudanden.

Köp till dig eller någon annan!

Medlemskap

349 kr/år
 1. ALLA utbildningar

 2. ALLA event

 3. Medlemsförmåner

 4. Fysisk medlemstidning

Medlemskap + Tidning

449 kr/år
 1. ALLA utbildningar

 2. ALLA event

 3. Medlemsförmåner

 4. Fysisk medlemstidning

Gratis medlemskap

0 kr/år
 1. Vissa utbildningar

 2. Vissa event

 3. ALLA utbildningar

 4. ALLA event

 5. Medlemsförmåner

 6. Fysisk medlemstidning

Fyll i ditt personnummer med 12 siffror för att hämta dina uppgifter