“Jag vill göra världen bättre”

Att kombinera hållbarhets- och finansiella frågor i ett och samma uppdrag är något som Victoria Lidén trivs som fisken i vattnet med. I sin roll som hållbarhetsanalytiker på Storebrand vill hon göra positiva avtryck – och vara med och göra världen till en bättre plats att vistas på.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 1 2022

Victoria Lidén har varit samhällsintresserad så länge hon kan minnas och under gymnasietiden dök hållbarhet och CSR (Corporate social responsibility) upp i hennes medvetande ordentligt. 

– Jag har alltid vetat att jag vill jobba med något som skapar värde på riktigt och för samhället i stort. Initialt föreställde jag mig att jag skulle jobba med bistånd och utvecklingsfrågor. Men på universitetet tyckte jag finanskurserna var roligast, och upptäckte att det gick att kombinera både hållbarhet och finans, säger hon.

Victoria Lidén läste både företagsekonomi, nationalekonomi och statsvetenskap på universitetet. Hon tog även kurser i CSR och hållbarhet på Stockholms Resilience Centre på kvällstid och tog del av föreläsningar signerade både Hans Rosling och Johan Rockström.

Victoria Lidén berättar att hon aktivt har sökt sig till det område inom finansbranschen där det finns möjlighet att jobba med både ESG och kapitalförvaltning. Bland tidigare arbetsplatser går Skagen Fonder, DNB, Söderberg & Partners och Öhman Fonder att hitta. 

I dag, i början av 2022, är hon anställd som hållbarhetsanalytiker på Storebrand Asset Management. 

– Det är ett otroligt roligt jobb där man både får lära sig så många olika saker, följa marknaden, fördjupa sig i nya regelverk samtidigt som man jobbar med att försöka göra bolag – och i längden världen – lite bättre. Mitt teams övergripande uppgift är att bedöma hållbarhetsriskerna i bolagen vi investerar i. Vår avdelning ansvarar för riktlinjer inom området för hållbara investeringar så som klimat, mänskliga rättigheter och anti-korruption. Dessa riktlinjer styr i sin tur hur kapitalet placeras.

Victoria Lidén konstaterar att Storebrands roll som aktiv ägare också gör att hennes team engagerar sig i olika dialoger med bolag för att uppmana dem till ökat ansvarstagande och ett förbättrat hållbarhetsarbete. 28-åringen lägger extra mycket fokus på den svenska marknaden och är bland annat ägaransvarig i landet. 

– Ägarstyrningen är en väldigt central och rolig del av mitt arbete. Där kan vi verkligen åstadkomma förändring.

LÄS OCKSÅ: ”Svenska bolag är världsledande på hållbarhet”

Viktiga riktlinjer

Victoria Lidén understryker att det är en nyckel för henne och Storebrand att säkerställa att intressanta investeringsobjekt inte bryter mot internationella normer och konventioner. Bland annat ska exempelvis FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna följas. 

– Vi investerar inte heller i bolag inom olika produktkategorier eller sektorer som inte är hållbara.  Bland annat vapen, tobak och fossila bränslen. Utöver det försöker vi identifiera och välja in bolag i våra fonder som är framtidsinriktade. Det innebär att bolagen förstår och integrerar de globala hållbarhetsutmaningarna i sin affär. Vi sätter ett hållbarhetsbetyg på alla de runt 4 500 bolag som vi har möjlighet att investerar i. Sedan investerar vi mer i bolagen som vi ger höga betyg. Vi investerar också i något som vi kallar lösningsbolag. Dessa bolag har produkter eller tjänster som bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

Vilka är de viktigaste hållbara trenderna just nu och i framtiden?

– Jag tror att vi kommer behöva se på hållbarhet ur ett mycket bredare perspektiv. Till exempel ur ett livscykelsperspektiv och till hela bolagets värdekedja, både deras positiva och negativa påverkan i alla led. Exempelvis på vilket sätt tillverkas batterierna som ska elektrifiera transporterna? Hur påverkar vindkraftsparkerna ursprungsbefolkning och lokalsamhälle? Ska skogarna växa och lagra koldioxid eller huggas ned för att ersätta fossila resurser? Det finns inga enkla svar och det behöver vi adressera framöver för att kunna väga in alla dimensioner av hållbarhet. Det behövs ett holistiskt systemperspektiv, så att vi inte löser ett problem genom att skapa ett annat.

Victoria Lidén är tydlig med att hon vill vara och sätta positiva avtryck på miljön. Det är en av hennes största fokuspunkter i karriären.

– Det finns en mängd saker jag vill förändra och förbättra här i världen. Jag tror att vi inom finansbranschen kan göra mycket mer och kommer att spela en nyckelroll framöver. Min stora förhoppning och mitt framtida karriärsmål är att klimatmålet kommer vara uppnått innan jag når pensionsålder, att vi har lyckats hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader. Då har vi faktiskt en dräglig värld att gå i pension i. Därför är det så viktigt att kapitalet också jobbar mot samma mål. 

Vilka är dina tre bästa karriärsråd?

– Gå på seminarier och konferenser så att du får en bättre förståelse för vilken typ av frågor som diskuteras i branschen. Kontakta personer som jobbar med det du är intresserad av och fråga om dem kan tänka sig att ta en kaffe med dig. Men framför allt: Jobba med människor som inspirerar dig, som du kan lära dig av men som samtidigt ger dig utrymme att utveckla dina egna idéer, säger Victoria Lidén.

MISSA INTE: Hållbarhetssäkra dina investeringar

Unga Aktiesparare är en ideell organisation som erbjuder en rolig & trygg plattform för unga som vill lära sig mer om aktier, fonder, sparande, privatekonomi & andra investeringsformer.

Vad innefattar ett medlemskap?

 1. Utbildningar

  Vi har föreläsare från UA, vårt nätverk & företagspartners som har kunskap inom allt ifrån aktier, fonder, krypto & optioner till bostadssköp & sparande.

 2. Event

  Vi har lokala föreningar utspridda över hela Sverige som arrangerar hundratals lokala event varje år.

 3. Medlemsförmåner

  Genom partnerskap med t.ex Nordnet, Nordea & Aktiespararna kan vi erbjuda rabatter, digitala tidningar & andra erbjudanden.

Köp till dig eller någon annan!

Medlemskap

349 kr/år
 1. ALLA utbildningar

 2. ALLA event

 3. Medlemsförmåner

 4. Fysisk medlemstidning

Medlemskap + Tidning

449 kr/år
 1. ALLA utbildningar

 2. ALLA event

 3. Medlemsförmåner

 4. Fysisk medlemstidning

Gratis medlemskap

0 kr/år
 1. Vissa utbildningar

 2. Vissa event

 3. ALLA utbildningar

 4. ALLA event

 5. Medlemsförmåner

 6. Fysisk medlemstidning

Fyll i ditt personnummer med 12 siffror för att hämta dina uppgifter