Investors viktigaste hållbarhetsnycklar

Som en stor, långsiktig ägare vill Investor vara med och gå i bräschen för en hållbar och sund framtid genom att utveckla starka och konkurrenskraftiga företag. Investmentbolaget har ett par speciella fokusfrågor extra högt upp på agendan. “Vi behöver alla kunna leva och verka i en värld som fungerar”, säger kommunikations- och hållbarhetschefen Viveka Hirdman-Ryrberg.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 1 2022

Investor benämns som en riktig folkaktie och har totalt omkring 500 000 aktieägare. Investmentbolaget är storägare i flera riktiga industri,- teknik- och läkemedelsbjässar, så som Atlas Copco, Epiroc, Ericsson och Astra Zeneca, men på själva Investor AB är endast 90 personer anställda.  

– Vi är ett betydligt mindre bolag än vad många tror. Men vi får en väldigt stor påverkan på våra innehav med tanke på den kraft som vi får genom att vara en så pass stor, långsiktig ägare, säger Investors kommunikations- och hållbarhetschef Viveka Hirdman-Ryrberg.  

Två tredjedelar av Investors portfölj utgörs av börsnoterade kärninnehav. Sedan äger Investor flera onoterade dotterbolag inom Patricia Industries. Det tredje benet utgörs av riskkapitalbolaget EQT.  

– Vanligtvis är vi den största ägaren och har varit det i flera decennier. Våra noterade innehav består företrädesvis av svenska och nordiska bolag alternativt av bolag med en stark koppling till Norden. Inom Patricia Industires är bolagen svenska eller nordamerikanska och ofta verksamma inom läkemedels- eller medtechsegmentet.  

LÄS ÄVEN: Därför splittar Investor sin aktie

Viveka Hirdman-Ryrberg framhåller att hållbarhet har funnits med Investors tankesätt i över 100 år som ägare. Men hon hymlar heller inte om att fokus har förändrats och utvecklats.  

– Naturligtvis är det här mycket viktigt i vår roll som långsiktig ägare. Vi vill ju att våra bolag ska vara konkurrenskraftiga över tid. Om de ska vara det måste hållbarhetsaspekter vara integrerade i affärsmodellerna. Styrningen och affärsetiken ska vara god. Både inom Investor och i våra bolag. Sedan handlar det om att sätta tydliga, mätbara mål och att leverera på dessa och vara transparent. Sedan gäller det också att vara klimat- och resurseffektiva. 

Viveka Hirdman-Ryrberg betonar dock att hållbarhetsarbetet kan skilja sig åt på detaljnivå mellan bolagen. Det är inte samma sak att verka i gruvor som Epiroc gör och att driva en storbank som är SEB:s syfte.  

– Men vi vill att vår aggregerade portfölj av bolag ska ha minskat sina koldioxidutsläpp med 70 procent per 2030. För egen del har vi satt målet att vara nere på netto noll 2030. Målen är förenliga med Parisavtalets ambition om att minska den globala uppvärmningen till 1,5 grad.  

Hon konstaterar även att det är av största vikt att arbeta med mångfald, jämställdhet och att mäta graden av inkludering som upplevs i bolagen.  

– Vi har sett att vi inte riktigt nått hela vägen och att vi inte kunnat attrahera hela talangbasen. Det behöver vi bli bättre på. Nu har vi satt upp nya, skarpa mål om att vi ska kunna se en 40–60-fördelning av kvinnor och män i styrelserna per 2030.  

Ser positiv utveckling 

Viveka Hirdman-Ryrberg understryker att det har skett en stor förändring när det kommer till hur hållbarhetsfrågor prioriteras i näringslivet det senaste decenniet.  

– Det tog verkligen fart runt 2015 när FN satte de 17 globala hållbarhetsmålen i sin generalförsamling och att man då också för första gången uppmärksammade näringslivets roll. Parisavtalet har också varit helt avgörande. Det jobbas hårt inom näringslivet för att hitta lösningar som bland annat bidrar till att minska den globala uppvärmningen. Det finns risker, absolut, men det skapar även affärsmöjligheter. Hållbarhet är nu med högt upp på styrelsernas agendor och det betyder även mycket för att kunna locka duktiga nya medarbetare.

MISSA INTE: Starta optimalt – köp investmentbolag

Unga Aktiesparare är en ideell organisation som erbjuder en rolig & trygg plattform för unga som vill lära sig mer om aktier, fonder, sparande, privatekonomi & andra investeringsformer.

Vad innefattar ett medlemskap?

 1. Utbildningar

  Vi har föreläsare från UA, vårt nätverk & företagspartners som har kunskap inom allt ifrån aktier, fonder, krypto & optioner till bostadssköp & sparande.

 2. Event

  Vi har lokala föreningar utspridda över hela Sverige som arrangerar hundratals lokala event varje år.

 3. Medlemsförmåner

  Genom partnerskap med t.ex Nordnet, Nordea & Aktiespararna kan vi erbjuda rabatter, digitala tidningar & andra erbjudanden.

Köp till dig eller någon annan!

Medlemskap

349 kr/år
 1. ALLA utbildningar

 2. ALLA event

 3. Medlemsförmåner

 4. Fysisk medlemstidning

Medlemskap + Tidning

449 kr/år
 1. ALLA utbildningar

 2. ALLA event

 3. Medlemsförmåner

 4. Fysisk medlemstidning

Gratis medlemskap

0 kr/år
 1. Vissa utbildningar

 2. Vissa event

 3. ALLA utbildningar

 4. ALLA event

 5. Medlemsförmåner

 6. Fysisk medlemstidning

Fyll i ditt personnummer med 12 siffror för att hämta dina uppgifter