I storm ens öga – Hur ska man tänka?

Coronakrisen har redan skapat en storm på finansiella marknader. En storm skapar ett tillfälle att tänka på sin strategi, men också hur man som investerare kan tänka i ett nytt läge på börsen. Det är extra viktigt med tanke på att efter 11 års uppgång så har få investerare faktiskt varit med om en långvarig nedgång. Detta har en tendens att ’lura’ in många investerare i fallgropar – likt den att det bara är att ’köpa dippen’ och vänta tills det går upp igen. Coronakrisen är dock med största sannolikhet inte likt de senaste årens nedgångar, då ”köpa dippen” funkade varje gång.

 

Text: Magnus Lysell

 

Coronakrisen har redan skapat en storm på finansiella marknader. En storm skapar ett tillfälle att tänka på sin strategi, men också hur man som investerare kan tänka i ett nytt läge på börsen. Det är extra viktigt med tanke på att efter 11 års uppgång så har få investerare faktiskt varit med om en långvarig nedgång. Detta har en tendens att ’lura’ in många investerare i fallgropar – likt den att det bara är att ’köpa dippen’ och vänta tills det går upp igen. Coronakrisen är dock med största sannolikhet inte likt de senaste årens nedgångar, då ”köpa dippen” funkade varje gång.

Vad hände innan Coronavirusets utbrott?

Värderingen på i stort sett samtliga finansiella tillgångar gick upp väldigt mycket under 2019 och början på 2020 – man såg en tydlig tendens av tillgångsinflation.

Vad man såg då var att multiplar steg väsentligt snabbare än de underliggande vinsterna och andra makroindikatorer. Några av de bästa investerarna hade sedan länge pratat om att ’snart måste det gå ner på riktigt’. Ingen kunde dock förutse att ett virus skulle bli katalysatorn.

Med denna bakgrund – hur tacklar då marknaden en stor chock?

På kort sikt blir det ’flight to safety’ då investerare med stora fonder säljer alla tillgångar för att osäkerheten är enormt hög – marknadens största fiende är just osäkerhet. Vidare så behöver stora investerare snabbt cash för att täcka förluster och amortera eventuella lån. För att ge ett exempel så säljer många guld snabbt, då man vill ta hem en vinst i guld för att täcka förluster i aktier som vissa har belånat (margin calls).

Vad som också sker i en turbulent tid är att marknaden försöker hitta ett nytt jämviktspris och börjar ifrågasätta om värderingen på bolagen är rimlig givet den nya osäkerheten. Exempelvis så ifrågasätter man då varför en aktie värderas på P/E 40 när sämre tillväxtutsikter motiverar en lägre multipel på t ex P/E 20. Min enkla analys är att aktier som tidigare haft en väldigt hög värdering kommer få en ny prissättning kommande tiden – detta har till viss del skett, men det är inte orimligt att tro att detta bara är början på en längre storm.

En fråga investerare kan ställa sig är ”vad är sannolikheten att marknaden ska upp på 1 års sikt?”.

Det som kan driva ytterligare nedgångar är om stora utflöden (från t ex stora fondförvaltare) sker.

Detta har en tendens att påverka hela marknaden och leda till en ond cirkel – där mindre investerare tar ut pengar från indexfonder och ETF:er, som i sin tur säljer utan hänsyn till vad bolagen är värda. Det blir således en perfekt storm som driver ner börsen ännu mer.

Tankar om hur Corona kommer påverka ekonomi och börs

På kort sikt är den mest kännbara effekten att konsumtionen inom handel, restaurang, turism och resor går ner kraftigt. Det blir också direkta störningar i leverantörskedjor för bolag vilka är verksamma inom flertalet branscher.

Nu har vi sett stora nedstängningar av länder i västvärlden, vilket i kombination med hög osäkerhet påverkar konsumtionen negativt. Nu är vi mitt i stormens öga och många experter har redan börjat uttala sig om att vi är på väg in i en riktigt stor recession.

Just nu bör man själv fundera på vilka direkta och sekundära effekter som detta kan få och speciellt hur marknaden, som ligger före realekonomin, kommer att tolka det.

Tankar kring dessa ”dominoeffekter” gör att man kan förenkla sina investeringsbeslut och primärt bör man komma ihåg att det är marknadens analys av dessa effekter som bestämmer priset på aktier.

Det spelar ingen roll hur ’fint’ ett bolag är i grunden om inte marknaden prissätter det därefter. Vad man bör ta med sig är att marknadens prissättning ofta ändras på andra sidan en stor kris.

Olika typer av scenarioanalyser:

Ett verktyg som kan hjälpa investerare att tänka kring investeringar är att använda simpel sannolikhetslära för att ’gissa’ vilka scenarion vi har framför oss. Marknaden är en mekanism för olika scenarion och gör detta i realtid pga att investerare sitter på sina respektive kammare – och genom köp och sälj visar sina gissningar.

Nåväl, för att bli mer konkret så presenterar jag mina egna, förenklade, sannolikhetsgissningar här:

  • 10% sannolikhet att aktier står mycket högre om 12 månader
  • 10% sannolikhet att aktier står högre om 12 månader
  • 20% sannolikhet att aktier står still om 12 månader
  • 30% sannolikhet att aktier står lägre om 12 månader
  • 30% sannolikhet att aktier står mycket lägre om 12 månader

Efter dessa gissningar kan man ta en samlad bedömning på hur man ska vara positionerad givet sin egen analys (eller gissningslek). Poängen här är inte matematiken i sig – detta är en mental modell som syftar till att förenkla analysen.

Slutsats

För att sammanfatta så bör varje investerare fundera på sin strategi och vara proaktiv med detta när marknadsförhållanden förändras. Man kan vara snabbfotad, speciellt när man har en portfölj som går att likvidera snabbt. Man måste vara ödmjuk inför att man kanske inte kan köpa dippen såsom man gjort under vissa nedgångar de senaste åren. I dessa lägen är även UA:s gyllene regler extra viktiga – att hålla sig informerad, tänka på riskspridningen och spara regelbundet. Dock behöver man inte alltid vara fullinvesterad då det är så stor osäkerhet.

Sparar man långsiktigt och köper aktier till ett lägre pris så kommer ränta-på-ränta effekten gynna den i slutändan när börserna har gått upp igen!

Några frågor man bör utvärdera i dessa tider

  • Varför investerar jag, vad är det slutgiltiga målet och syftet?
  • När behöver jag pengarna?
  • Hur mycket är jag komfortabel med att förlora? Eller gör tankeövningen – om portföljen går ned med 50%, hur kommer det kännas? Kommer jag paniksälja då? Sälj när man kan och inte när man måste.
  • Varför är jag inte benägen att sälja? Är det för att jag är rädd för att missa en uppgång (FOMO)? Eller kan det vara så att man tillskriver ett högre värde på saker man äger (Endowment Effect)?

 

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem