Guld är pengar: ”Unika egenskaper”

Det finns ett gammalt ordspråk som lyder: ”Frihet väger mer än silver och guld”. Vem som myntade begreppet är oklart. Kanske var det Sveriges riksbankschef Stefan Ingves i hopp om att försvara fiatvalutan (valuta som enbart bygger på förtroende) som koncept. Det brukar även heta att tid är pengar. Något som kanske är ännu mer sant är att ädelmetaller, främst guld och silver, är pengar.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 3 2022

Stock Magazine har träffat Eric Strand på AuAg Fonder som förvaltar fonder på temat ädelmetaller och hållbarhet. I den här artikeln får vi ta del av hans tankar om finansiella systemet, vad pengar faktiskt är och vilka konkreta investeringsalternativ som finns om man önskar investera i guld och silver som case. 

Eric Strand har varit aktiv i finansbranschen i över 25 år och arbetat med alltifrån aktier, hedgefonder och ETF:er. 2007 började han fokusera på ädelmetaller. Sedan kom finanskrisen och då blev fokus på ädelmetaller, främst guld och silver, ännu större. 

– Vi bygger vårt case på två saker. Den primära är att guld och silver är pengar utan motpartsrisk. Vi har länge i haft ett stort skapande av krediter och skulder i finansiella systemet, vilket gör att pengar blir mindre värda. 2008 hade vi en skuldkris. Nu har vi dubblat skulderna sedan dess. Vi har sett det i tillgångsinflation och börjar nu se det i prisinflation också. Förenklat kan man säga att dubblar du mängden pengar i systemet så är de bara värda hälften, och det har vi gjort med råge, berättar Eric Strand. 

Aldrig fallit omkull

Guld och silver är valutor i internationella valutasystemet. Guld och silver har aldrig gått under som valutor över långa tidsperioder – till skillnad från andra valutor utfärdade av stater. Centralbankerna äger alltid guld och silver som sin yttersta valuta. Både USA och Tyskland har över 70 procent andel guld i sin valutareserv. Anledningen till det är just för att guld inte har någon motpartsrisk, konstaterar Eric Strand.

– Alla andra valutor har en motpartsrisk. De kräver att landet de används i finns kvar och att pengarna är värda något, vilket inte är fallet med guld och silver. Varför just guld och silver är den optimala valutan är på grund av deras unika egenskaper. De heter ädelmetaller för att de reagerar med väldigt lite. Guld och silver är grundämnen som inte förändras särskilt mycket över tid.

Andra megatrenden som Eric Strand fokuserar på är omställningen till en grönare och mer hållbar värld. För att klara den omställningen behövs användningen av elektricitet som energikälla utökas. För att i sin tur kunna elektrifiera stora delar av omvärlden behövs andra råvaror. Inte minst ädelmetaller. 

Katalysatorn som infördes i bilar från 1989 hjälpte till att ta bort 95–98 procent av de giftiga avgaser som bilkörandet förde med sig. Katalysatorn behöver platina och palladium för att verka. Nu riktas stort fokus mot eldrivna bilar och även där är behovet av metaller- och ädelmetaller stort, enligt Eric Strand.

– Litium, koppar och silver är alla nödvändiga för att vi ska kunna bygga vidare på elektrifieringen. Batterier behöver litium, men även koppar för att elektriciteten ska ledas från punkt a till b. I en fossildriven bil har du cirka 20 kilo koppar. I en elbil har du mellan 50–80 kilo koppar. Silver är ännu intressantare eftersom silver leder el ännu bättre än koppar. Däremot används inte lika stora mängder silver eftersom det är dyrare. I elbilar behövs det dubbelt så mycket silver som i fossildrivna bilar.

LÄS ÄVEN: Något vi inte klarar oss utan

Ingen månlandning utan guld

Förnybara energikällor som solceller och vindkraftverk är även de beroende av metaller. Ett vindkraftverk består till 80–90 procent av stål och järn. Solceller är bland annat beroende av silver. Guld är essentiellt för rymdfärder. Guld används bland annat i astronauternas visir. 

Guld som ämne klarar att skifta bland rymdens extrema klimat och temperaturer utan att deformeras. NASA:s senaste storsatsning ”James Webb Space Telescope”, som ska lära oss mer kring hur universum uppstod, består bland annat av en guldpläterad spegel då inget annat material har bättre förutsättningar för en rymdfärd än guld.

– För en grönare värld behöver vi metallerna. Många säger att man inte ska gräva i jorden för att det är dåligt för miljön. Vi vänder på det och säger vi måste ha metallerna (som utvinns i gruvdriften). Annars kan vi inte skapa en grönare värld. Vi måste först inse att vi behöver dessa ämnen. Vi kan sedan påverka dessa bolag genom att se till att äga de bolagen som är bäst på hållbarhet och påverka de bolagen vi äger att arbeta ännu mer hållbart.

NASA:s senaste storsatsning ”James Webb Space Technology”. Foto: NASA.

Guldgruva bland gruvbolagen

Vad gäller gruvbolagen som verkar inom sektorn ser Eric Strand flera fördelar just nu. Förutom exponeringen mot själva ädelmetallerna som guld och silver är bolagen inom området lågt skuldsatta till skillnad från i många andra sektorer. Dessutom är sektorn i sin helhet lågt värderad jämfört med dels själva råvaran och även mot börsen i sin helhet.

– Det är en sektor där man kan köpa lågt värderade bolag med låg skuldsättning. De har bra kassaflöden, höjer sina utdelningar och samtidigt är utdelningsprocenten nästan dubbelt så hög jämfört med S&P500-index.

”Jurisdiktion” nämner Eric Strand som en viktig komponent i investeringsbesluten. Det innebär att AuAg väljer bort bolag som verkar i icke demokratiska länder. 

Vid ett särskilt intresse för en specifik metall bör en investerare rikta in sig på de bolag där en stor procentuell andel av verksamheten är exponerad mot just den metallen.

– Det är viktigt att titta på var bolaget är verksamt. Man luras ibland av att ett bolag är noterat på en viss börs. Det är inte detsamma som att bolaget är verksamt där. Just nu ser vi även en förvärvstrend i branschen. Av den anledningen kan det vara klokt att titta extra på bolagen som är snäppet under de största då de kan vara uppköpskandidater.

Tror man som investerare på caset ädelmetaller och inte vill välja sina aktier själv finns möjligheten att, som på ett silverfat, köpa fonder på temat där AuAg verkar.

MISSA INTE: Fonder med motståndskraft

FAKTA 

AuAg Fonder har i dag fonderna AuAg Silver Bullet och AuAg Precious Green.
 
AuAg Silver Bullet är en branschfond med inriktning mot globala ädelmetallsgruvbolag med ett särskilt fokus på överlåtbara värdepapper vars värdeutveckling påverkas av marknadsutvecklingen för silver.
 
AuAg Precious Green är en blandfond som investerar sammanlagt minst 90 procent i sina två tillgångsslag – bolag med fokus på grön teknik och exponering mot ädelmetaller med fokus på guld. Fonden investerar minst 50 procent i aktiemarknaden för att nå en exponering mot bolag som behövs för en värld baserad på grön teknik. 

Fondens strategi är uppdelad i fyra delstrategier: Produktion av miljövänlig energi, minskad energiförbrukning, minskade utsläpp samt återvinning, energilagring och utvinning av grundämnen som behövs inom grön teknik.

Fonden investerar även minst 30 procent i överlåtbara värdepapper. Alla för vilkas värdeutveckling förvaltaren bedömer påverkas av marknadsutvecklingen för guld men även andra ädelmetaller som silver, platina och palladium.
 
AuAg Fonder har även en ETF med fokus på guldgruvbolag som ger en hävstångsexponering på guldpriset. AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF har 25 bolag som är likaviktade till 4 procent. En smartare konstruktion än marknadsviktade index då det ger mer allokering mot medelstora gruvbolag och därmed högre avkastningspotential.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem