Genvägen till ett smart sparande!

Nytt år, nya möjligheter. Det är högsäsong för nyårslöften och många har sparande högt upp på listan. Christoffer Ahnemark, huvudredaktör på tidningen Aktiespararen ger dig här genvägen till ett smart sparande! Ur Aktiespararen nr 1 2020.

Den bästa tidpunkten att plantera ett träd var för tjugo år sedan. Den näst bästa tidpunkten är i dag. Talesättet kommer från Kina och väver ihop värdet av tid och långsiktighet. Warren Buffett, världens mest framgångsrika investerare, har gjort en liknande analogi.

Sparande är uppbyggt på samma sätt. Om du inte redan har börjat är det hög tid att plantera trädet i ditt sparande. Ett nytt år ger dessutom ny energi. Det gör även ett nytt årtionde. Och bäst förutsättningar för värdestegring finns tveklöst på aktie¬marknaden.

Men i vilken ände ska man börja? Hur undviks fallgroparna samtidigt som möjligheterna tillvaratas? Här är Aktiespararens genväg till ett smart sparande i aktier och fonder.

 

Börja brett

Att satsa för smalt är det främsta misstaget många nya sparare gör. Det är också smärtsamt uppenbart i statistiken över det svenska folkets aktieägande. Många äger enbart en eller två aktier i sin portfölj. Ofta Ericson. Eller Telia. Eller båda två. Det är fel väg att gå. Dels blir risken oproportionerligt hög i den enbenta portföljen, dels missas värdeskapandet på börsen i stort. Att börja brett är därför A och O. Hur stor riskspridningen ska vara är ett individuellt ställningstagande, men minst tio innehav är en bra tumregel. För nybörjare är rekommendationen minst tjugo innehav.

 

Placeringshorisont

Ett framgångsrikt sparande i aktier och fonder kräver oftast ett väldefinierat tidsspann. Målbilden hjälper spararen att behålla fokus och inte bli skrämd av tillfällig turbulens. Placeringshorisonten är med andra ord din vän i motgång, men också i framgång. Vetskapen att pengarna placeras på över fem års sikt ger trygghet. Du har tid att hämta upp eventuella kursfall. Om det underlättar, är det även möjligt att ha olika aktie- och fondkonton med olika tidshorisont. Ett sparande till pensionen med femton års placeringshorisont, ett konto på mellan fem och tio år och ett buffert¬sparande på en till sex månader. Döp gärna kontot så att placeringshorisonten tydligt framgår i namnet.

 

Månadssparande

Månadssparandet är heligt. Oavsett om du har en stående överföring på 100 kronor eller 10 000 kronor i månaden är det av yttersta vikt att behålla ett jämnt och förutsägbart inflöde till portföljen. Det finns flera anledningar till det. När du har likvida medel i portföljen uppkommer ett naturligt intresse att leta efter nya placeringar och hålla sig informerad om vad som har hänt i de befintliga innehaven. För det stora flertalet investerare är det minst lika viktigt att vara konsekvent i sitt sparande som att hitta vettiga alternativ att placera i. Hitta därför inte på några ursäkter, utan håll fast vid månadssparandet!

 

Grundplattan

Vi är alla olika som investerare. En del vill kasta sig ut och jaga de bästa aktierna med högst avkastningspotential, medan andra fokuserar på att hitta värdebevarande alternativ. Oavsett vilken investerartyp du tillhör, är steg noll att ha en grundplatta som sedan byggs vidare på. Vad betyder det? Jo, en billig, global indexfond är i nio av tio fall det korrekta första steget. Addera därefter andra smarta indexfonder och ett knippe svenska investmentbolag. Med grundplattan på plats kan du sedan leta efter mer exotiska alternativ som förgyller din portfölj. Med denna strategi är du med i racet från början och får tillgång till hela marknadens värdeskapande, samtidigt som du hittar din egna nisch efterhand.

 

Bra fondalternativ

Vilka fonder utgör en bra grundplatta? Det finns flera bra kandidater på dagens marknad, till exempel Avanza Global, SPP Aktiefond Sverige, Spiltan Investmentbolag, Swedbank Access Global och XACT Högutdelande ETF. För inspiration till grundplattan finns många bra alternativ i Aktiespararens fyra olika fondportföljer. Där mixas både billiga indexfonder med dyrare, mer spets¬orienterade alternativ.

 

Investeringssparkonto (ISK)

Vilken skattemiljö är det bäst att spara i? Om du sparar i aktier och fonder är det enkla svaret ett investeringssparkonto. Kusinen kapitalförsäkring fungerar också utmärkt. Med denna kontoform slipper du deklarera enskilda affärer samtidigt som beskattningen är ytterst låg, i form av schablonskatt. För 2020 ligger ISK-skatten på 0,375 procent.

Det krävs med andra ord inte en speciellt hög avkastning för att det ska vara lönsamt att spara i en ISK. Samtidigt är utdelningar skattebefriade, vilket gör det hela än bättre.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem