Finansbranschens förslag för privatekonomi i skolan

Det senaste året har högre inflation och stigande räntor gjort det tuffare ekonomiskt för många, och en grupp som drabbats särskilt hårt är unga. Statistiska centralbyrån rapporterade redan 2021 att nästan var fjärde person (24 procent) mellan 16 och 29 år inte skulle kunna betala en oförutsedd kostnad på 13 000 kr.[1] Samtidigt visar Kronofogdens statistik att unga har allt större skulder.[2] Detta är en oroande trend som vi behöver vända. Här följer tre förslag för att hjälpa unga att hantera sin ekonomi bättre.

Kunskap om privatekonomi är avgörande för att ta kloka ekonomiska beslut. Om alla har samma tillgång till kunskap om sparande, investeringar och räntor kan vi skapa ett mer jämlikt samhälle. Tyvärr är det ofta en klassfråga, eftersom inte alla får med sig privatekonomisk utbildning hemifrån. Att förstå ränta-på-ränta-effekten, att spara före konsumtion och att ha rätt försäkringar borde vara självklarheter. Ju tidigare en person förstår detta, desto större skillnad kommer det att göra i personens liv. Detta stöds också av EU:s kapitalmarknadsunion, som har en åtgärd som handlar om att medlemsstaterna ska främja utbildning som förbättrar den ekonomiska förståelsen.

I dagsläget får ungdomar inte tillräckligt med utbildning kring privatekonomi i skolan. Privatekonomi tas upp inom hemkunskapen på högstadiet och samhällskunskapen på gymnasiet, men det är upp till läraren att bestämma vad som ska ingå, vilket gör ämnet sårbart. För vissa lärare är privatekonomi bara inkomster och utgifter, men det handlar om så mycket mer. Unga behöver kunskap om pensionssparande, lån, försäkringar, aktier och fonder. Vem tar det ansvaret för kommande generationer, om inte skolan? En undersökning från Ung Privatekonomi visar att 93,6 procent av gymnasieeleverna vill lära sig om aktier och fonder i skolan.[3] Undersökningen visar att 47 procent av eleverna tycker att det borde vara en större del av befintliga kurser och 36 procent tycker att privatekonomi är så viktigt att det borde vara ett eget ämne. Skolverkets nya gymnasiereformsförslag, som ska träda i kraft år 2025, ger tyvärr privatekonomi väldigt lite utrymme i läroplanen.[4]

Om du är en gymnasieelev med ett starkt intresse för ekonomi och har valt att studera ekonomiprogrammet för att få en bred förståelse för finansiering, sparande och bankverksamhet, så är det aktuella förslaget en besvikelse. Tyvärr innebär det nuvarande förslaget att möjligheten att lära sig om finansiering försvinner helt, trots att det är en viktig del av ekonomiprogrammet. Redovisning och revision är viktiga ämnen, men det behövs också en bredare kompetens inom ekonomi för att det ska finnas företag att revidera.

Utifrån statistik och möten med gymnasium så har vi tre förslag för gymnasiereformen:

  1. Utöka privatekonomins utrymme i samhällskunskapskurserna så att de mer avancerade kurserna bygger på tidigare kurser och alla får en grundkunskap.
  2. Möjliggör privatekonomi som ett individuellt val för elever som vill lära sig, oberoende av gymnasieprogram eller bakgrund.
  3. Lägg till en finanskurs i programplanen för de som läser ekonomi då det är hög tid att erbjuda dem en mer omfattande utbildning än bara redovisning.

Vi behöver öka kunskapen om privatekonomi för alla, särskilt unga, genom att ta ansvar i skolan. Vi förstår att skolan inte kan lära oss allt, men privatekonomi kommer alla i kontakt med oavsett du vill det eller inte. Genom att utöka ämnet i samhällskunskapskurserna, möjliggöra att privatekonomi kan väljas som ett individuellt val och erbjuda mer avancerade kurser inom privatekonomi, kan vi hjälpa unga att ta kontroll över sin ekonomi och skapa en mer jämlik framtid.

Undertecknas av

Tova Larsson                      Henrik Johansson                                Fredrik EkströmVerksamhetschef            VD                                                     VDUng Privatekonomi         Unga Aktiesparare                            Nasdaq Sverige‍ Joacim Olsson                    Fredrik Bonthron                              Lena BarkmanVD                                     Chefsekonom                                    KommunikationschefAktiespararna                   Svensk Värdepappersmarknad        Svenska bankföreningen‍ Fredrik Nordström             Alexander Gustafsson                         Jessica MalmforsVD                                       Investerarprofil                                 VDFondbolagens förening                                                                Lannebo Fonder‍ Lars-Erik Forsgårdh            Martin Petersson                                   Jack Junel     Ordförande                        Vice ordförande                                 StyrelseledamotAktiefrämjandet                 Aktiefrämjandet                                 Aktiefrämjandet‍ Frida Bratt                               Anna-Karin Laurell                                  Mohammed SalihSparekonom                       Marknad- & försäljningschef             SparekonomNordnet                              Folksam                                               Fundler                                                

Om Ung Privatekonomi

Ung Privatekonomi finns till för att kostnadsfritt och oberoende inspirera och utbilda Sveriges gymnasieungdomar i privatekonomi och sparande. Mellan höstterminen 2009 och vårterminen 2022 har Ung Privatekonomis föreläsare utbildat 304 423 ungdomar över hela Sverige. Ung Privatekonomi skickar in ett remissvar till Skolverket angående gymnasiereformen.

Referenslista:

[1] Statistiska centralbyrån. Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF). 2022. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallan…

[2] Kronofogden. Unga har allt större skulder hos Kronofogden. 2022-11-02.

https://kronofogden.se/om-kronofogden/nyheter-och-press/pressmeddelanden…

[3] https://www.ungprivatekonomi.se/blogg/pressmeddelande-skolan-borde-lara-…

[4] Skolverket. Konsekvensutredning. 2023-01-23. https://www.skolverket.se/download/18.64ce3790183ff475a64286f/1675156773…
%20för%20gymnasieskolan%20och%20komvux%20på%20gymnasial%20nivå.pdf

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem